Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den digitala agendan: Självbetjäningsterminaler blir mer lättillgängliga genom EU-finansierat projekt

Bryssel den 30 augusti 2011 – Genom ett EU-finansierat projekt ska självbetjäningsterminaler som biljettautomater för kollektivtrafik, infokiosker och bankomater bli mer lättillgängliga för funktionshindrade (var sjätte person i EU) och de 87 miljoner människor i EU som är 65 eller äldre. En EU-studie visar att bara 38 % av bankomaterna i EU har en röstfunktion för personer med funktionshinder. I USA är siffran 61 % och i Kanada har nästa alla bankomater röstfunktion. För att förbättra tillgängligheten kommer EU-kommissionen att bidra med 3,41 miljoner euro – hälften av den totala projektbudgeten – till APSIS4All-projektet för att utforma och godkänna personanpassade gränssnitt, däribland kort med chip. Tester kommer att utföras under tre år med bankomater i Barcelona från september 2011, och med biljettautomater i Paderborn i Tyskland från januari 2012.

Det finns självbetjäningsterminaler överallt och de blir allt fler. För funktionshindrade eller äldre kan de dock utgöra ett problem som innebär att de inte kan utnyttja en tjänst, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan.

Målsättningen med APSIS4All-projektet är att förbättra tillängligheten genom att utforma och godkänna innovativa, personanpassade gränssnitt för vardagsmiljön. I ett första skede kommer man att samla in information från 3 000 användare som ska testa olika maskiner för att anpassa gränssnitten till personliga behov. Från och med den 1 september 2011 kommer man att utföra tester i Barcelona med 65 av Caixabankens bankomater och från den 1 januari 2012 med 24 biljettautomater som betjänas av Höft & Wessel AG i Paderborn, Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Projektet syftar till att föreslå en standardiserad ram för att öka e-tillgängligheten när det gäller betaltjänster och andra tjänster. Offentliga digitala terminaler kan därmed göras tillgängliga för fler människor, till exempel personer som inte är vana vid denna teknik eller har lässvårigheter, turister som inte kan det språk som talas på orten eller den som glömt sina läsglasögon. Projektet APSI4All kommer att inriktas på multimodal interaktion och senaste teknik som informationsöverföring på mycket korta avstånd (NFC) och trådlös kommunikation på korta avstånd. Bland annat kan man testa programmerade kort med användarens egna val. När användaren håller kortet i närheten av bankomaten anpassas maskinen omedelbart till användarens behov (t.ex. genom att typsnittet eller språket ändras). Andra gränssnitt kan utgöras av en mobiltelefon med hjälpmedel som gör det möjligt att köpa biljetter via nätet och betala vid den maskin som utfärdar biljetten med hjälp av en säkerhetskod som skickas till mobiltelefonen.

Bakgrund

Det finns hundratusentals offentliga digitala terminaler i EU, däribland biljettautomater för kollektivtrafik och minst 425 000 bankomater. På marknaden finns ett antal tekniska lösningar som underlättar användningen av sådana terminaler. Lågt placerade tangentbord för rullstolsbundna, blindskrift på knappar och röstfunktion med högtalare för synskadade är några exempel. Dessa viktiga funktioner finns dock ofta inte eller är inte aktiverade därför att de är för komplicerade att aktivera. I EU:s handikappstrategi 2010-2020 slår man fast att ”tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i samhället och i ekonomin.”

Projektet APSIS4All medfinansieras genom IKT-delen av EU:s program för konkurrenskraft och innovation.

Ytterligare information finns på

APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All):

http://www.apsis4all.eu

Faktablad:

http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Studie ”Monitoring eAccessibility in Europe”:

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktperson :

Jonathan Todd. Tfn +32 22994107

Linda Cain. Tfn +32 22999019)


Side Bar