Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Európskou úniou financovaný projekt chce zlepšiť prístupnosť samoobslužných terminálov pre všetkých

Brusel, 30. augusta 2011 – Cieľom projektu, ktorý financuje EÚ, je zlepšiť prístupnosť samoobslužných terminálov, ako napr. automatov na predaj cestovných lístkov na hromadnú dopravu alebo verejných informačných stánkov a bankomatov, pre tých Európanov, ktorí žijú so zdravotným postihnutím (každý šiesty občan EÚ), ako aj pre 87 miliónov Európanov, ktorí majú 65 rokov a viac. Podľa štúdie EÚ iba 38 % bankomatov v celej EÚ je vybavených systémom hlasového ovládania pre zdravotne postihnutých spotrebiteľov, čo je omnoho menej ako v USA (61 %) a v Kanade (takmer všetky bankomaty). Európska komisia prispieva 3,41 miliónmi EUR, čo predstavuje polovicu celkového rozpočtu, na projekt „APSIS4All“, ktorého cieľom je navrhnúť a v praxi overiť individualizované komunikačné rozhrania, ako napr. bezkontaktné karty, s cieľom pomôcť prekonať existujúce prekážky v prístupnosti. Testovanie sa začne na bankomatoch v Barcelone (Španielsko) od septembra 2011 a na automatoch na predaj lístkov v nemeckom Paderborne od januára 2012 a bude trvať tri roky.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu, povedala: Verejné samoobslužné terminály sa nachádzajú všade a ich počet neustále rastie. Používanie mnohých z nich však ešte predstavuje problém pre osoby so zdravotným postihnutím alebo niektoré staršie osoby, čo ich ukracuje o ich služby.

Cieľom projektu APSIS4All je navrhnúť a za reálnych podmienok overiť inovačné, individualizované komunikačné rozhrania, ktoré umožnia prekonať existujúce prekážky v prístupnosti. V prvej fáze projektu sa zozbierajú informácie od 3 000 používateľov, ktorí budú testovať rôzne prístroje, aby sa rozhrania prispôsobili ich potrebám a preferenciám. Testy sa budú vykonávať na 65 bankomatoch banky Caixa bank v španielskej Barcelone od 1. septembra 2011 a na 24 automatoch na predaj lístkov prevádzkovaných firmou Höft & Wessel AG v Paderborne v Severnom Porýní – Vestfálsku (Nemecko) od 1. januára 2012.

Cieľom tohto projektu je ponúknuť štandardizovaný rámec, ktorým by sa podporilo rozsiahlejšie využívanie funkcií v oblasti elektronickej prístupnosti (e-accessibility) v sektore bankomatov a poskytovateľov služieb. To by mohlo v konečnej miere umožniť lepšie sprístupnenie verejných digitálnych terminálov širokému spektru používateľov, ktorí nie sú zvyknutí na túto technológiu, ktorí majú problémy s čítaním, turistom, ktorí neovládajú miestny jazyk, alebo aj osobám, ktoré si zabudli zobrať okuliare na čítanie. APSI4All sa zameria na multimodálnu interakciu a najmodernejšie technológie, ako napr. technológia NFC alebo bezdrôtová komunikácia s krátkym dosahom. Testy by mohli napríklad využívať naprogramovanú kartu, ktorá by obsahovala preferencie používateľa. Keď používateľ priblíži kartu k bankomatu, zariadenie sa okamžite prispôsobí potrebám používateľa (napr. zmenou veľkosti písma alebo výberom jazyka). Ďalšie rozhrania by mohli zahŕňať využívanie funkcií prístupnosti cez mobilné telefóny, ktoré by spotrebiteľom umožnili kúpiť si lístok online a zaplatiť ho pri automate, pričom by sa na vydanie lístku použil bezpečnostný kód zaslaný na ich telefón.

Kontext

V EÚ existujú státisíce verejných digitálnych terminálov vrátane automatov na predaj lístkov na hromadnú dopravu a najmenej 425 000 bankomatov. Na trhu existuje mnoho technologických riešení na zjednodušenie ich používania, ako napr. umiestnenie klávesníc na úroveň používateľov invalidných vozíkov, štítky v Braillovom písme umiestnené na tlačidlách alebo hlasový výstup pre zrakovo postihnutých užívateľov. Tieto základné funkcie sú však často jednoducho nedostupné alebo neaktivované, pretože spôsoby ich aktivácie sú príliš zložité. Ako sa uvádza v Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010-2020 Európskej komisie, „bezbariérovosť je predpokladom k zapojeniu sa do spoločnosti a ekonomiky“.

Projekt APSIS4All je spolufinancovaný prostredníctvom časti rámcového programu Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie venovanej IKT.

Ďalšie informácie

Pilotný projekt APSIS4All (individualizované služby verejných digitálnych terminálov prístupné pre všetkých): http://www.apsis4all.eu

Prehľadné informácie o projekte: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Štúdia „Monitorovanie elektronickej prístupnosti v Európe“:

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar