Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: finansowany przez UE projekt ma ułatwić wszystkim korzystanie z terminali samoobsługowych

Bruksela, dnia 30 sierpnia 2011 r. – finansowany z funduszy unijnych projekt ma na celu ułatwienie dostępu do terminali samoobsługowych – takich jak automaty sprzedające bilety komunikacji miejskiej czy punkty informacyjne użyteczności publicznej i bankomaty – niepełnosprawnym Europejczykom, stanowiącym jedną szóstą europejskiego społeczeństwa, a także 87 milionom Europejczyków, którzy przekroczyli 65 rok życia. Według przeprowadzonych przez UE badań jedynie 38% bankomatów w całej UE posiada funkcję obsługi głosowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni klienci. To o wiele mniej niż w USA (61%) czy Kanadzie (niemal sto procent). Komisja Europejska przeznaczyła 3,41 mln EUR, połowę ogólnej kwoty budżetu, na projekt „APSIS4All”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb interfejsów, w tym bezdotykowych kart, które pozwolą pokonać istniejące utrudnienia w dostępie. Testy prowadzone zostaną w bankomatach w Barcelonie (Hiszpania) od września 2011 r. oraz w automatach biletowych w Paderborn (Niemcy) od stycznia 2012 r. i potrwają trzy lata.

Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Terminale użyteczności publicznej znajdują się wszędzie, a ich liczba stale rośnie. Jednak dla osób niepełnosprawnych lub dla niektórych starszych osób korzystanie z nich stanowi nie lada trudność, przez co pozbawieni są oni możliwości korzystania z oferowanych usług.”

Projekt APSIS4All ma na celu stworzenie i wdrożenie – w rzeczywistych warunkach – innowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb interfejsów, które umożliwią pokonanie ograniczeń utrudniających dostęp do usług. W pierwszej fazie w ramach projektu zbierane będą informacje od 3000 użytkowników, którzy będą testowali różne rozwiązania, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie interfejsów do ich potrzeb i preferencji. Testy prowadzone zostaną w 65 bankomatach należących do Caixa Bank w Barcelonie (Hiszpania) od 1 września 2011 r. oraz w 24 automatach biletowych obsługiwanych przez firmę Höft & Wessel AG w Paderborn (region Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy) od 1 stycznia 2012 r.

Celem projektu jest opracowanie propozycji znormalizowanych ram, które mogłyby stanowić podstawę dla dalszego rozwijania rozwiązań elektronicznych zwiększających dostępność przez branżę producentów bankomatów i związanych z nimi usługodawców. Docelowo ma to służyć ułatwieniu dostępu do cyfrowych terminali użyteczności publicznej szerokiej grupie użytkowników – od osób nieobeznanych z nowoczesnymi technologiami – po osoby, którym czytanie sprawia trudności, turystów, którzy nie władają lokalnym językiem czy nawet osoby, które akurat zapomniały okularów. Projekt APSI4All ma skupiać się na interakcji multimodalnej oraz najnowszych technologiach, takich jak komunikacja zbliżeniowa (NFC) czy komunikacja bezprzewodowa o krótkim zasięgu. Testowana może być na przykład zaprogramowana karta zawierająca preferencje użytkownika. Z chwilą zbliżenia przez użytkownika karty do bankomatu maszyna natychmiast przyjmuje ustawienia dostosowane do jego potrzeb (na przykład zmieniając wielkość pisma lub wybierając odpowiedni język). Inne możliwości to stworzenie interfejsu powiązanego z telefonem komórkowym posiadającym funkcję dostępu umożliwiającą klientowi zakupienie biletu przez internet a następnie dokonanie opłaty w automacie biletowym przy pomocy bezpiecznego kodu przesłanego na jego telefon komórkowy.

Szerszy kontekst projektu

W UE eksploatowane są setki tysięcy terminali cyfrowych użyteczności publicznej, w tym automatów biletowych, oraz co najmniej 425 000 bankomatów. Na rynku istnieje szereg rozwiązań technologicznych, które mogą ułatwić korzystanie z tych urządzeń, takich jak klawiatury umieszczone na wysokości odpowiedniej dla użytkowników na wózkach, naklejki z symbolami Braille'a na klawiszach czy informacje głosowe dla osób niewidzących. Te kluczowe funkcje są jednakże często niedostępne lub nieaktywne, ponieważ ich aktywacja wiąże się ze zbyt wieloma trudnościami. Według Europejskiej Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, opracowanej przez Komisję Europejską, „dostępność jest warunkiem wstępnym uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym”.

Projekt APSIS4All jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Dodatkowe informacje

Zapowiedź projektu APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All):

http://www.apsis4all.eu

Karta informacyjna projektu: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Badanie „Monitoring eAccessibility in Europe”:

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar