Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: EL rahastab projekti, mille eesmärk on parandada kogu elanikkonna juurdepääsu iseteenindusterminalidele

Brüssel, 30. august 2011 – EL rahastab projekti, mille eesmärk on parandada juurdepääsu iseteenindusterminalidele, nt ühistranspordi piletimüügiautomaatidele, avalikele teabepunktidele ja sularahaautomaatidele, keskendudes eelkõige puudega inimestele (igast kuuest eurooplasest ühel on puue) ja nendele 87 miljonile Euroopa elanikule, kes on ületanud 65. eluaasta künnise. ELi uuringu kohaselt pakub vaid 38% kõikidest pankade sularahaautomaatidest Euroopas puuetega klientidele hääljuhitavaid teenuseid. Seda on oluliselt vähem kui Ameerika Ühendriikides (61%) ja Kanadas (peaaegu kõik sularahaautomaadid). Euroopa Komisjon eraldab 3,41 miljonit eurot projektile APSIS4All, mille eesmärk on välja töötada ja rakendada isikupärastatud kasutajaliideseid, sh kontaktivabu kaarte, mis aitaksid lahendada praeguseid juurdepääsuprobleeme. See summa moodustab ligi poole kõnealuse projekti kogueelarvest. Uute kasutajaliideste testimine algab Barcelona (Hispaania) sularahaautomaatides alates 2011. aasta septembrist ning Paderborni (Saksamaa) piletimüügiautomaatides alates 2012. aasta jaanuarist ning kestab kolm aastat.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Avalikke iseteenindusterminale leidub igal pool ja nende arv üha suureneb. Siiski tekitab iseteenindusterminalide kasutamine sageli probleeme nii eakatele kui ka puudega inimestele ja seetõttu jäävad pakutavad teenused neile kättesaamatuks."

Projekti APSIS4All eesmärk on töötada välja ja rakendada tavaolukorras uuenduslikke, isikupärastatud kasutajaliideseid, mis aitavad kõrvaldada praegused juurdepääsuprobleemid. Projekti esimeses etapis kogutakse teavet 3000 eri automaate testivalt inimeselt, et kohandada kasutajaliideseid nende soovide ja vajadustega. Uusi kasutajaliideseid hakatakse katsetama Barcelonas (Hispaania) Caixa panga 65 sularahaautomaadis alates 1. septembrist 2011 ja Padeborni (Nordrhein-Westfalen, Saksamaa) ettevõtja Höft & Wessel AG käitatavas 24 piletimüügiautomaadis alates 1. jaanuarist 2012.

Projekti eesmärk on luua standardraamistik, mis hõlbustaks uute e-juurdepääsu funktsioonide kasutuselevõtmist sularahaautomaatide tootjate ja asjaomaste teenuseosutajate hulgas. See omakorda peaks parandama juurdepääsu avalikele digitaalsetele terminalidele väga erinevate kasutajate puhul, pakkudes muu hulgas abi nii neile, kellel puuduvad tehnoloogia-alased teadmised kui ka lugemisraskustega inimestele, nii kohalikku keelt mittevaldavatele turistidele kui ka neile, kes on oma lugemisprillid koju unustanud. Projekt APSI4All keskendub mitmeliigilisele infovahetusele ja tehnika viimastele saavutustele, nt lähiväljaside või lähitoimeraadioside. Testimine võib hõlmata näiteks kasutaja eelistusi sisaldavat programmeeritud kaarti. Kui kaart satub sularahaautomaadi lähedusse, lülitab automaat end viivitamatult ümber vastavalt kasutaja vajadustele (muutes näiteks tähtede suurust või keelevalikut). Uudsete liideste hulka kuulub ka sellise juurdepääsufunktsiooniga mobiiltelefon, mis võimaldab kliendil osta pilet Interneti kaudu ning maksta selle eest piletiautomaadis, mis väljastab pileti pärast telefonile saadetud salakoodi sisestamist.

Taust

ELis on sadu tuhandeid avalikke digitaalseid terminale, k.a ühistranspordi piletiautomaadid ja vähemalt 425 000 sularahaautomaati. Turule on toodud mitmeid digitaalsete terminalide kasutamist hõlbustavaid tehnoloogilisi lahendusi, nt ratastooli kasutajate käeulatusse paigutatud klahvistikud, pimedate kirjaga varustatud nupud või kõlari kaudu edastatavad juhised nägemispuudega inimestele. Siiski on arvukalt automaate, kus need funktsioonid kas puuduvad või ei ole aktiveerimise keerukuse tõttu sisse lülitatud. Euroopa Komisjoni dokumendis European Disability Strategy 2010–2020 (Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020) märgitakse, et juurdepääs on ühiskonna- ja majanduselus osalemise eeltingimus.

Projekt APSIS4All kaasrahastatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osa raames.

Lisateave

APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All) katseprojekt asub aadressil: http://www.apsis4all.eu

Projekti teabeleht asub aadressil: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Uuring „Monitoring eAccessibility in Europe":

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar