Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό θεματολόγιο: από έργο που χρηματοδοτεί η ΕΕ θα προκύψουν τερματικά αυτοεξυπηρέτησης προσιτότερα σε όλους

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2011 - Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ έχει ως στόχο να καταστήσει τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, όπως είναι οι δημόσιες αυτόματες συσκευές πώλησης εισιτηρίων ή τα δημόσια περίπτερα πληροφόρησης και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, προσιτότερα για τον έναν στους 6 Ευρωπαίους που έχουν κάποια αναπηρία ή για τα 87 εκατομμύρια Ευρωπαίων άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με μια μελέτη της ΕΕ, μόνο το 38% των τραπεζικών μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης (αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών ή ΑΤΜ) σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχουν δυνατότητες φωνητικής συναλλαγής σε πελάτες με ειδικές ανάγκες, υστερώντας κατά πολύ σε σχέση με τις ΗΠΑ (61%) και τον Καναδά (σχεδόν όλα τα ΑΤΜ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει ποσό 3,41 εκατ. ευρώ, δηλαδή το μισό του συνολικού προϋπολογισμού, για το έργο «APSIS4All», το οποίο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την επικύρωση εξατομικευμένων διεπαφών, συμπεριλαμβανομένων ανεπαφικών καρτών (δηλ. χωρίς φυσική επαφή), ώστε να συμβάλει στην υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων προσβασιμότητας. Οι δοκιμές θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2011 σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και τον Ιανουάριο του 2012 σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων στο Paderborn της Γερμανίας. Οι δοκιμές αναμένεται να διαρκέσουν τρία χρόνια.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδια επίτροπος για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Τα δημόσια τερματικά αυτοεξυπηρέτησης βρίσκονται παντού και ο αριθμός τους εξακολουθεί να αυξάνεται. Ωστόσο, πολλά συνιστούν πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία ή για ορισμένα ηλικιωμένα άτομα, με αποτέλεσμα να στερούνται τις υπηρεσίες τους

Το έργο APSIS4All αποβλέπει στον σχεδιασμό και την επικύρωση, σε συνθήκες καθημερινότητας, καινοτομικών, εξατομικευμένων διεπαφών που θα υπερνικούν τους υφιστάμενους φραγμούς πρόσβασης. Σε πρώτη φάση, το έργο θα συλλέξει πληροφορίες από 3000 χρήστες, που θα δοκιμάσουν διαφορετικές μηχανές με σκοπό την προσαρμογή των διεπαφών στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 σε 65 ΑΤΜ της τράπεζας la Caixa στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, καθώς και σε 24 μηχανήματα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων που εκμεταλλεύεται η εταιρία Höft & Wessel AG στο Paderborn στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας, από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στόχος αυτού του έργου είναι να προτείνει ένα τυποποιημένο πλαίσιο που θα μπορούσε να προωθήσει χαρακτηριστικά ηλε-προσβασιμότητας στον κλάδο των ATM και στους παρόχους υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε τελικά να συμβάλει ώστε τα δημόσια ψηφιακά τερματικά (PDT) να καταστούν προσιτότερα σε ευρύ φάσμα χρηστών, από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία, άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης, τουρίστες που δεν κατέχουν την τοπική γλώσσα ή ακόμη και άτομα που μπορεί να έχουν ξεχάσει τα γυαλιά τους. Το APSI4All θα επικεντρωθεί σε πολυτροπική αλληλεπίδραση και σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η Near Field Communication (NFC) ή οι ασύρματες επικοινωνίες μικρής εμβέλειας. Για παράδειγμα, οι δοκιμές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια προγραμματισμένη κάρτα που θα περιέχει τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν ο χρήστης πλησιάζει την κάρτα στο ΑΤΜ, το μηχάνημα προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες του χρήστη (ενδεχομένως αλλάζοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς ή την επιλογή γλώσσας). Άλλες διεπαφές θα μπορούσαν να περιλάβουν ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητες προσβασιμότητας που θα επιτρέπουν σε έναν πελάτη να αγοράζει εισιτήριο διαδικτυακά και να πληρώνει στο μηχάνημα που εκδίδει το εισιτήριο χρησιμοποιώντας ένα κωδικό ασφαλείας στο τηλέφωνό του.

Ιστορικό

Στην ΕΕ υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες PDT, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης εισιτηρίων στις δημόσιες μεταφορές, καθώς και τουλάχιστον 425.000 ΑΤΜ. Στην αγορά διατίθεται σειρά από τεχνολογικές λύσεις για να διευκολύνουν τη χρήση τους, όπως πληκτρολόγια προσβάσιμα από αναπηρικά καροτσάκια, ετικέτες συστήματος Braille στα κουμπιά ή μεγάφωνα για χρήστες με προβλήματα όρασης. Συχνά, ωστόσο, οι βασικές αυτές λειτουργίες απλώς δεν είναι διαθέσιμες ή δεν ενεργοποιούνται, επειδή οι τρόποι ενεργοποίησής τους είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. Όπως υποστηρίζεται στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 2010-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η προσβασιμότητα συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία».

Το έργο APSIS4All συγχρηματοδοτείται από το τμήμα ΤΠΕ του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Πιλοτικό έργο APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All, εξατομικευμένες υπηρεσίες σε PDT, προσβάσιμες σε όλους):

http://www.apsis4all.eu

Το δελτίο στοιχείων του έργου: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Η μελέτη για την παρακολούθηση της ηλε-προσβασιμότητας στην Ευρώπη, «Monitoring eAccessibility in Europe»: http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar