Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: EU-finansieret projekt skal gøre selvbetjeningsterminaler lettere tilgængelige for alle

Bruxelles, den 30. august 2011 – et EU-finansieret projekt sigter mod at gøre selvbetjeningsterminaler som for eksempel billetautomater til offentlig transport, offentlige informationskiosker og pengeautomater lettere tilgængelige for den sjettedel af europæerne, som har et handicap, og de 87 millioner europæere, der er over 65 år. Ifølge en EU-undersøgelse har kun 38 % af bankernes pengeautomater i EU talefunktion for kunder med handicap, og dermed halter Europa langt bagefter USA (61 %) og Canada (næsten alle pengeautomater). Europa-Kommissionen bidrager med 3,41 mio. EUR, svarende til halvdelen af det samlede budget, til projektet "APSIS4All", der har til formål at udvikle og validere individuelt tilpassede grænseflader, herunder kontaktfri chipkort, for at overvinde de eksisterende hindringer for adgang. Der vil blive iværksat forsøg af tre års varighed med pengeautomater i Barcelona, Spanien, fra september 2011, og med billetautomater i Paderborn, Tyskland, fra januar 2012.

Neelie Kroes, EU-kommissær med ansvar for den digitale dagsorden, sagde: "Offentlige selvbetjeningsterminaler findes overalt, og antallet er fortsat stigende. Men mange terminaler er vanskeligt tilgængelige for handicappede og ældre, der derfor ofte må give afkald på denne service."

APSIS4All-projektet går ud på at udvikle innovative, individuelt tilpassede grænseflader, der kan overvinde de nuværende hindringer, og afprøve dem i praksis. I den første fase af projektet vil der blive indsamlet oplysninger fra 3000 brugere, der skal afprøve forskellige automater. Oplysningerne skal gøre det muligt at tilpasse grænsefladerne til brugernes behov og præferencer. Afprøvningen vil ske på 65 pengeautomater tilhørende la Caixa bank i Barcelona, Spanien, fra den 1. september 2011 og 24 billetautomater, der drives af Höft & Wessel AG, Paderborn i Nordrhein-Westfalen i Tyskland fra den 1. januar 2012.

Målet for projektet er at foreslå en standardiseret ramme, der kan få pengeautomatproducenter og ‑tjenesteudbydere til i højere grad at indføre handicapvenlige funktioner i deres produkter og tjenester. Dette kan i sidste ende føre til, at offentlige digitale terminaler bliver lettere at benytte for en langt bredere vifte af brugere, fra personer, der ikke er fortrolige med teknologien og personer med læsehandicap til turister, der ikke mestrer det lokale sprog, og sågar personer, der blot har glemt deres briller. APSI4All-projektet vil fokusere på multimodal interaktion og banebrydende teknologi som nærfeltkommunikation (NFC) og trådløs kommunikation over korte afstande. For eksempel kan der blive tale om forsøg med programmerede chipkort, som indeholder brugerens præferencer. Når brugeren holder kortet tæt ved pengeautomaten, tilpasser automaten sig øjeblikkeligt brugerens behov (for eksempel ved at ændre på skriftstørrelsen eller skifte sprog). En anden mulig grænseflade er handicapvenlige mobiltelefoner, der gør det muligt for kunden at købe en billet online og betale ved billetautomaten ved hjælp af en kode, deres sendes til telefonen.

Baggrund:

Der er hundredtusindvis af offentlige digitale terminaler i EU, herunder billetautomater til offentlig transport og mindst 425 000 pengeautomater. Der findes en række teknologiske løsninger på markedet, der gør det lettere at benytte disse automater, for eksempel tastaturer placeret inden for kørestolsbrugeres rækkevidde, blindskrift på tasterne og talende pengeautomater for synshandicappede brugere. Men ofte er disse væsentlige funktioner ikke rådighed, eller de bliver ikke udnyttet, fordi det er for kompliceret at aktivere dem. Som det fastslås i Europa-Kommissionens europæiske handicapstrategi 2010-2020, er "tilgængelighed … en forudsætning for at kunne deltage i samfundet og økonomien".

APSIS4All-projektet medfinansieres af ikt-delen af EU 's program for konkurrenceevne og innovation.

Yderligere oplysninger

Pilotprojektet "APSIS4All" (Accessible Personalised Services in PDTs for All): http://www.apsis4all.eu

Faktablad om projektet: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Undersøgelse om overvågning af e-tilgængelighed i Europa: http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar