Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija ieceļ jaunu Pārstāvniecības vadītāju Latvijā

Brisele, 2011. gada 26. augusts. Inna Šteinbuka 2011. gada 1. septembrī stāsies Pārstāvniecības vadītājas amatā Latvijā.

Kopš 2009. gada Inna Šteinbuka ir bijusi Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas jomas direktore Eurostat. Viņai ir doktora grāds ekonomikā, un kopš 1997. gada viņa ir bijusi ekonomikas profesore Latvijas universitātē. Kopš 1998. gada viņa ir bijusi Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle.

Inna Šteinbuka sāka strādāt Eiropas Komisijā 2005. gadā kā Ekonomikas un reģionu statistikas jomas direktore Eurostat. Pirms tam viņa laikposmā no 2001. līdz 2005. gadam vadīja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kura atbild par elektrības, gāzes un telekomunikāciju tirgu, kā arī dzelzceļa un pasta pakalpojumiem. No 1999. līdz 2001. gadam viņa bija Starptautiskā Valūtas fonda izpilddirektora vecākā padomniece Vašingtonā. No 1991. gada līdz 1999. gadam viņa strādāja Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, vispirms ieņemot Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktores amatu, bet vēlāk – kā finanšu ministra padomniece.

2008. gadā Inna Šteinbuka saņēma valsts augstāko apbalvojumu – III šķiras Triju zvaigžņu ordeni par izciliem sasniegumiem ekonomikā un finanšu nozarē.

Innas Šteinbukas plašā pieredze palīdzēs Pārstāvniecībai Latvijā pildīt būtisku lomu saziņā ar Latvijas iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinās sadarbību starp Eiropas Komisiju un valsts un reģionu iestādēm, kā arī citām ieinteresētājām personām.

Pamatinformācija

Komisijai ir pārstāvniecības visās ES dalībvalstīs. Tās pārstāv Komisiju dalībvalstīs, informē plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību par tās politiku un ziņo Komisijai par būtiskām norisēm valstī.

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar