Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Либия: ЕС в пълна готовност за хуманитарното предизвикателство

Брюксел, 24 август 2011 г. — Вследствие на драматичните събития в Либия с бързото настъпване на въоръжените сили на Националния съвет на прехода към Триполи Европейската комисия потвърждава, че е в пълна готовност да посрещне хуманитарните нужди, възникнали вследствие на сраженията и последиците от тях.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Комисията се подготвяше за това събитие от месеци насам. В достъпните зони на Либия доставихме предварително хуманитарна екипировка и материали и координирахме всички дейности с нашите хуманитарни партньори. Готови сме. Европа ще продължи да подпомага по ефикасен и недискриминационен начин всички либийци, които се нуждаят от хуманитарна помощ“.

На първо време Службата за хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейската комисия (ECHO) ще се съсредоточи върху помощта за здравния сектор, а именно предоставянето на хирургическо оборудване за военни условия и помощ за болниците, които вероятно ще бъдат изправени пред голям брой ранени при сраженията и пред незабавните спешни нужди на населението. Друг приоритет представлява защитата на населението, включително образователни дейности относно разминирането и определянето на рисковите зони, което ще позволи безопасното завръщане на мирното население. Комисията ще продължи също така да финансира предоставянето на помощ за всички либийци в уязвимо положение и за бежанците, които бяха блокирани в страната заради насилието през последните месеци.

От 80-те милиона евро, които Европейската комисия отпусна за справяне с последствията от конфликта в Либия, 10 милиона евро бяха заделени за предоставяне на помощ, веднага щом Триполи и крайбрежните градове бъдат отворени за доставянето ѝ. Хуманитарната екипировка и материали, по-специално медицински материали, бяха доставени предварително от хуманитарните партньори в източната част на страната и в зоните, контролирани от опозицията. Благодарение на това предварително планиране Комисията може сега да доставя бързо и ефикасно помощта си.

По време на кризата Комисията координира постоянно работата си с помощта на своите експерти на място и на хуманитарните си партньори, които включват Международния комитет на Червения кръст, агенциите на ООН и НПО. Координирането гарантира понастоящем бързото и ефективно мобилизиране и предоставяне на помощ във всички части на Либия.

Европейският съюз многократно е заявявал своя ангажимент да предостави хуманитарно подпомагане на всички либийци и хора, които се нуждаят от това, по безпристрастен и недискриминационен начин. Фактът, че ЕС е най-големият донор в тази спешна ситуация, като предоставя хуманитарна помощ на стойност от над 150 милиона евро, е ясен израз на този ангажимент.

Хуманитарната помощ е част от по-големия пакет помощи, които Европейският съюз предоставя в отговор на въстанието в Либия. Според изявлението от 23 август, вторник, на Върховния представител и заместник-председател на Комисията г-жа Катрин Аштън ЕС е решен да използва всички инструменти, с които разполага, за да участва изцяло в подпомагането на възстановяването и развитието на страната.

Контекст:

Хуманитарният отговор на Европейската комисия на кризата в Либия:

Финансиране за 70 милиона евро (60 милиона евро за хуманитарна помощ за кризата в Либия и 10 милиона евро за реинтеграция на мигрантите от Чад при завръщането им в страната). Резултатите от средствата за хуманитарни цели бяха следните:

— евакуацията на 24 000 граждани на трети държави, включително от Мисрата, с помощта на Международната организация по миграция, както и предоставяне на хуманитарно подпомагане;

предоставяне на помощ за хората, бягащи от Либия (към Тунис и Египет), с помощта на хуманитарните партньори, включително Международната организация по миграция, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и Организацията на ООН за координиране на хуманитарната помощ.

— подпомагане на репатрирането на граждани на трети държави към страните им на произход.

— помощ за лицата със статут на бежанци, които не могат да се върнат в родната си страна, и за либийци, бягащи от Либия.

— финансиране и предварително доставяне на материали за спешни ситуации с цел предоставяне на помощ в Либия.

Отговор на Европейския съюз в областта на гражданската защита:

Задействане на европейския механизъм за гражданска защита чрез Центъра за наблюдение и информация (MIC) на ЕС.

Във връзка с кризата в Либия бяха проведени две отделни операции чрез Механизма за гражданска защита.

През първите дни на кризата MIC подпомогна консулските и евакуационните операции в Либия на държавите-членки по искане на Председателството на ЕС и в съгласие с Върховния представител и заместник-председател на Комисията. MIC определи, улесни и в някои случаи съфинансира транспорта, подпомагайки консулските служби на държавите-членки. В резултат на това около 5 800 европейци бяха евакуирани от Либия благодарение на безпрецедентните съвместни усилия на ЕС в лицето на: Комисията (MIC/ECHO), Европейската служба за външна дейност (ситуационния център (SitCen)/Военния секретариат на Европейския съюз) и унгарското председателство на ЕС.

В периода март-май 2011 г. Центърът за наблюдение и информация на ЕС улесни и координира работата на държавите-членки за репатрирането на повече от 31 700 граждани на трети държави от съседните на Либия страни (т.е. Тунис и Египет).

От 31 държави в Механизма за гражданска защита на ЕС 11 предоставиха самолети и кораби за репатрирането на граждани на трети държави от Тунис: Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Малта, Обединеното кралство, Унгария, Франция Швеция. Девет участващи държави (Австрия, Германия, Испания, Италия, Ирландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция) предоставиха помощ в натура.

Поисканата от участващите държави сума за съфинансиране на транспортни операции беше 10 574 084 евро.

За допълнителна информация:

Интернет страница на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/libyan_crisis_bg.htm

Хуманитарна помощ от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Лица за контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar