Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δελτιο τύπου

Ελεύθερη κυκλοφορία: H αποφασιστική δράση της Επιτροπής συνέβαλε στην επίλυση του 90% των υποθέσεων που παραμένουν εκκρεμείς στον τομέα της ελέυθερης κυκλοφορίας

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2011 – Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης είναι ένα από τα πιο συγκεκριμένα επιτεύγματα των 60 προηγούμενων χρόνων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πολίτες της ΕΕ, στα κράτη μέλη και στην ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Κάθε μέρα, οι Ευρωπαίοι επωφελούνται από το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία: ως τουρίστες, πραγματοποιούν ετησίως περίπου 1,25 δισεκατ. ταξίδια στην Ένωση. Μια πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι το 48% των ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι το σημαντικότερο δικαίωμά τους είναι εκείνο της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. δελτίο τύπου αριθ. 14/2011).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην πραγματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή υιοθετεί αυστηρή στάση στην αντιμετώπιση προβλημάτων μεταφοράς εκ μέρους των κρατών μελών της ευρωπαϊκής οδηγίας του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία (2004/38/ΕΚ), ώστε οι πολίτες της Ένωσης να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους. Διάφορα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους έφεραν στο φως σημαντικά προβλήματα σχετικά με την τήρηση επί της ουσίας και επί της διαδικασίας εγγυήσεων που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία (βλ. MEMO/10/384; SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή παρενέβη ώστε το σύνολο των 27 κρατών μελών να τηρεί πλήρως τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης.

Ένα χρόνο αργότερα, χάρη στη συνεχή πολιτική πίεση, η Επιτροπή επέτυχε συγκεκριμένα αποτελέσματα: 16 κράτη μέλη είτε ανταποκρίθηκαν πλήρως για την εξάλειψη των ανησυχιών της Επιτροπής είτε εκπόνησαν τροποποιητικά νομοσχέδια, με στόχο την πλήρη τήρηση της οδηγίας. Για τα άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή κίνησε ή προτίθεται να κινήσει διαδικασίες παράβασης δυνάμει των συνθηκών της ΕΕ.

«Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας είναι ένα από τα κορυφαία δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης», δήλωσε η κ. Viviane Reding, Aντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης. «Θέλω να εξασφαλίσω ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία. Τα γεγονότα του περσινού καλοκαιριού έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να υψώσει τη φωνή της εάν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν ορθά αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και ιδίως τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προστατεύουν τους πολίτες από αυθαίρετες ή δυσανάλογες απελάσεις. Εκφράζω σήμερα την ικανοποίησή μου που η πλειοψηφία των κρατών μελών εφάρμοσε πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία. Ελπίζω ότι και οι άλλες χώρες θα πράξουν το ίδιο το συντομότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί μέχρις ότου όλα τα κράτη μέλη ανταποκριθούν πλήρως στις από νομική άποψη ανησυχίες της

Από το καλοκαίρι του 2010, συνολικά 786 περιπτώσεις εντοπίστηκαν από την Επιτροπή και συζητήθηκαν στο πλαίσιο διμερών συνεδριάσεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι εάν δεν λύνονταν τα προβλήματα, θα ήταν αναπόφευκτες οι διαδικασίες παράβασης. Κατόπιν αυτού, 711 από τα ζητήματα αυτά (περίπου το 90% ) λύθηκαν μέσω διαλόγου ή/και της υποβολής εκ μέρους των κρατών μελών τροποποιητικών νομοσχεδίων. Μόνον 75 ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα και στο εξής αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών παράβασης. Όσον αφορά τη Γαλλία, η κυβέρνηση ενέκρινε στις 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους τις απαιτούμενες από την Επιτροπή νομοθετικές τροποποιητικές διατάξεις για την εξασφάλιση της τήρησης της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων που προστατεύουν τους πολίτες της Ένωσης από αυθαίρετες απελάσεις ή διακριτική μεταχείριση. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται με τις άλλες χώρες για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, όπως οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τα μέλη της οικογένειας, τα δελτία διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και οι εγγυήσεις έναντι απελάσεων.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ενδέχεται ορισμένα κράτη μέλη να μπαίνουν στον πειρασμό να θεσπίσουν μέτρα που προκαλούν διακρίσεις έναντι πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. Πάντως, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ώστε η άσκηση εκ μέρους των πολιτών της Ένωσης του δικαιώματός τους για ελεύθερη κυκλοφορία να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τον προϋπολογισμό ενός κράτους μέλους. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος για τη λήψη μονομερών εθνικών μέτρων σχετικά με αυτό.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να άρει τους φραγμούς που εξακολουθούν να συναντούν οι πολίτες της Ένωσης όταν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπεται στην πρώτη έκθεσή της για την ιθαγένεια της Ένωσης, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες είχαν τεράστια οφέλη από τη συνεχή κατάργηση, εκ μέρους της ΕΕ, εσωτερικών εμποδίων για την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων. Μεταξύ του 2004 και του 2007, η ώθηση που δόθηκε στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τις νέες χώρες που προσχώρησαν στην Ένωση οδήγησε σε αύξηση περίπου 40 δισεκατ. ευρώ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να στηριχθεί στα επιτεύγματα αυτά ώστε ο καθένας – τουρίστες, σπουδαστές, εργαζόμενοι ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων - να μπορεί πραγματικά να επωφεληθεί από έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ιστορικό

Στις 25 Αυγούστου 2010, η κ. Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης: «Είναι σαφές ότι όσοι παραβιάζουν το νόμο οφείλουν να υποστούν τις συνέπειες. Είναι εξίσου σαφές ότι κανείς δεν θα απελαθεί απλώς επειδή ανήκει στη μειονότητα Ρομά» (βλ. MEMO/10/384).

Κατάσταση της μεταφοράς της οδηγίας ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία

Στα τέλη του 2011, η Πορτογαλία και η Φινλανδία είχαν ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής μέσω διμερούς διαλόγου, υποβάλλοντας επαρκείς διασαφηνίσεις σχετικά με τα τεθέντα ζητήματα ή εκδίδοντας νομοθεσία που εξασφαλίζει την τήρηση της οδηγίας. 14 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) υπέβαλαν τροποποιητικά νομοσχέδια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για γρήγορη έκδοση και έναρξη ισχύος, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή εξετάζει τις λεπτομέρειες των σχεδιασθέντων ή πρόσφατα εγκριθέντων μέτρων στη Δανία και στις Κάτω Χώρες, ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούν πλήρως το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όσον αφορά τα εκκρεμή προβλήματα στα λοιπά κράτη μέλη, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2011 κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης κατά της Αυστρίας, Κύπρου, Τσεχικής Δημοκρατίας, Γερμανίας, Μάλτας, Λιθουανίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Πολωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται από την Επιτροπή η κατάσταση ελεύθερης κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

Τα βασικά προβλήματα της ατελούς ή εσφαλμένης μεταφοράς και εφαρμογής αφορούν τρία μεγάλα ζητήματα: την είσοδο και διαμονή των μελών της οικογένειας, περιλαμβανομένων των συντρόφων· την έκδοση θεωρήσεων και δελτίων διαμονής για τα μέλη της οικογένειας τρίτων χωρών και τις εγγυήσεις έναντι των απελάσεων.

Προσεχή διαβήματα

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη τα οποία ανήγγειλαν την έκδοση νομοσχεδίων θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Εντός του έτους 2012, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση της μεταφοράς και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά τον τρόπο αυτό, θα συλλέξει πληροφορίες για να θεσπίσει, το 2013, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Κατάσταση προόδου της ένταξης των Ρομά

Στις 5 Απριλίου 2011, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (IP/11/400, MEMO/11/216). Το πλαίσιο θα συμβάλλει στη χάραξη των εθνικών πολιτικών για τους Ρομά και τη συγκέντρωση διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών ένταξής τους. Επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: πρόσβαση την εκπαίδευση, εργασία, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική κατοικία. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν τους δικούς τους στόχους όσον αφορά την ένταξη των Ρομά σε συνάρτηση με τα μεγέθη των κοινοτήτων Ρομά και την τρέχουσα κατάσταση των πολιτικών για την ένταξή τους. Για να στηρίξει τις προσπάθειες τους, η Ένωση παρέχει χρηματοδοτήσεις και ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Κατά τη θέσπισή του εν λόγω ευρωπαϊκού πλαισίου, η κυρία Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε: «Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο είναι να συμβάλουν τα κράτη μέλη στη διασφάλιση την ολοκλήρωσης τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των παιδιών των Ρομά».

Κατά το προηγούμενο έτος, η Επιτροπή συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να διευκολύνει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων – ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - προς υποστήριξη της ένταξης των Ρομά. Πραγματοποιήθηκαν διμερή σεμινάρια στην Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σλοβακία και Ρουμανία που επέτρεψαν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης για επιτυχή προγράμματα του ΕΚΤ.

Στις 24 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IP/11/789). Οι 27 εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν τώρα να υποβάλουν τις εθνικές τους στρατηγικές ένταξης των Ρομά στην Επιτροπή πριν από τα τέλη του 2011. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα σχέδια αυτά προτού υποβάλει έκθεση κατά την προσεχή άνοιξη.

Αυτό το καλοκαίρι, το σχέδιο «Colorful but Colorblind» – ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο που στόχευε στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τους Ρομά μέσω ταινιών – κέρδισε ένα βραβείο που απονέμει η αμερικανική εταιρεία επαγγελματιών δημοσιογράφων (Society of Professional Journalists) (βλ. IP/11/978). Αυτό αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δέσμευσή της για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά δικαιώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κ. Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar