Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Projekt o zgodbah Romov, ki ga je sofinancirala EU, prejel nagrado na področju digitalnih medijev

Bruselj, 24. avgusta 2011 – Projekt, sofinanciran s strani Evropske unije in namenjen boju s predsodki proti Romom s pomočjo filma, je prejel prestižno nagrado ameriškega združenja poklicnih novinarjev (Society of Professional Journalists). Pri projektu „Colorful but Colorblind“ so sodelovali romski in neromski novinarji. Ustvarili so niz 25 kratkih filmov, ki pripovedujejo zgodbe romskih skupnosti iz Srednje in Vzhodne Evrope. Cilj projekta je bil spodbuditi podrobnejšo obravnavo romskih vprašanj in povečati sodelovanje romskih novinarjev v osrednjih medijih, pa tudi krepiti medkulturni dialog in razumevanje med novinarji. Projekt je bil izbran za nagrado Sigma Delta Chi za vrhunske dosežke na področju novinarstva v digitalnih medijih v neodvisni kategoriji.

„Ponosna sem, da je projekt, ki ga je financirala EU in katerega namen je boj s starodavnimi predsodki proti Romom, dobil priznanje na drugi strani Atlantika. To je dokaz, da se brezprimerna prizadevanja in zavezanost Evropske unije k spodbujanju socialnega in ekonomskega vključevanja Romov obrestujejo,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Romi prispevajo k socialnemu in kulturnemu življenju v celi Evropi. Vesela sem, da je njihov prispevek priznan v projektu ,Colorful but Colorblind‘.“

Večina Romov v Evropi se sooča s trdovratno revščino, socialno izključenostjo in diskriminacijo, v času finančne in gospodarske krize pa se njihova situacija še poslabšuje. Te težave se lahko stopnjujejo s predsodki proti njihovim skupnostim, neuravnoteženo poročanje medijev pa te predsodke še krepi. Projekt „Colorful but Colorblind“ želi odpraviti predsodke proti Romom s kreativno uporabo multimedije pri poročanju o vprašanjih manjšin. Združil je 50 romskih in neromskih novinarjev, ki so jim pomagali strokovnjaki s področja pripovedovanja zgodb s pomočjo multimedije.

Projekt je osredotočen na Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Romunijo in Slovaško – države s precejšnjim deležem romskega prebivalstva. Sofinanciran je bil iz programa Evropske unije „Temeljne pravice in državljanstvo“ (303 040 evrov).

Ozadje

V Evropi živi deset do dvanajst milijonov Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, izključenostjo in neupoštevanjem njihovih pravic, medtem ko vlade zaradi neizkoriščenosti nadarjenih ljudi izgubljajo možnost povečanja prihodkov in produktivnosti. Boljše ekonomsko in socialno vključevanje je nujno, toda učinkovito je lahko le v okviru usklajenega delovanja na vseh ravneh za odpravljanje različnih vzrokov izključenosti.

Številna področja, na katerih je treba izboljšati vključenost Romov, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo in stanovanjsko vprašanje, so predvsem v nacionalni ali regionalni pristojnosti. Vendar pa ima EU pri tem pomembno vlogo, saj usklajuje ukrepe držav članic. Komisija je 5. aprila 2011 predložila okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (IP11/400, MEMO/11/216). Osredotočen je na štiri stebre: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Države članice so pozvane, naj določijo posamezne nacionalne cilje na področju vključevanja Romov, ki bodo odražali število njihovih prebivalcev in trenuten položaj njihovih politik vključevanja. Ta okvir bo zagotovil smernice za vodenje nacionalnih romskih politik in mobiliziral sredstva, ki so na ravni EU razpoložljiva za podporo vključevanju.

Evropski vodje so 24. junija 2011 potrdili okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (IP/11/789). Države članice morajo nacionalne strategije vključevanja Romov predložiti do konca leta 2011. Podrobno bodo morale navesti, kako bodo prispevale k doseganju skupnih ciljev na ravni EU na področju vključevanja Romov. Komisija bo nato nacionalne strategije ocenila ter o tem spomladi leta 2012 poročala Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta dejavnost se bo ponavljala vsako leto, tako da bo mogoč reden pregled napredka na nacionalni ravni znotraj okvira EU.

Dodatne informacije:

Evropska komisija – Romi:

http://ec.europa.eu/roma

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar