Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een door de EU gecofinancierd project over Roma-verhalen wint de prijs voor digitale media

Brussel, 24 augustus 2011 - Een mede door de Europese Unie gefinancierd project om door film stereotypes van Roma te doorbreken, heeft een prestigieuze prijs ontvangen van het in Amerika gevestigde genootschap van professionele journalisten. Het “kleurrijk maar kleurenblind”-project bracht Roma- en niet-Roma-journalisten samen om een serie van 25 korte films te maken die de verhalen vertellen van Roma-gemeenschappen in Centraal- en Oost-Europa. Het doel was een genuanceerdere berichtgeving over Roma-vraagstukken en meer deelname van Roma-journalisten aan gebruikelijke media aan te moedigen. Ook beoogde het project een betere interculturele dialoog en wederzijds begrip tussen journalisten. Het project was uitgekozen voor de categorie (onafhankelijke) digitale media van de Sigma Delta Chi-prijs voor uitmuntende journalistiek.

“Ik ben er trots op dat een door de EU gesteund project dat zich verzet tegen eeuwenoude vooroordelen tegen Roma erkenning krijgt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dit bewijst dat de unieke inspanningen en inzet van de EU om de sociale en economische integratie van de Roma te bevorderen hun vruchten afwerpen," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “In heel Europa dragen de Roma bij aan het sociale en culturele leven en het verheugt me om te zien dat hun bijdrage wordt erkend met het "kleurrijk maar kleurenblind”-project.”

De meeste Roma in Europa hebben te maken met aanhoudende armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en hun situatie wordt zelfs nog erger in de nasleep van de financiële en economische crisis. Deze problemen kunnen verergerd worden door stereotypes over hun gemeenschappen, hetgeen vervolgens kan leiden tot onevenwichtige berichtgeving. Het “kleurrijk maar kleurenblind”-project had tot doel de negatieve stereotypering van Roma te herstellen door creatief gebruik van multimedia in de berichtgeving over minderheidsvraagstukken. Vijftig Roma- en niet-Roma journalisten werden bijeengebracht en getraind met hulp van specialisten op het gebied van multimediavertellingen.

Het project richtte zich op Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slowakije - allemaal landen met veel Roma. Het werd medegefinancierd - met 303 040 euro - uit het EU-programma voor grondrechten en burgerschap.

Achtergrond

De 10 tot 12 miljoen Roma in Europa worden gediscrimineerd, buitengesloten en in hun rechten belemmerd, en doordat hun potentiële talent mogelijk onbenut blijft, derven overheden inkomsten en gaat productiviteit verloren. Betere economische en sociale integratie is hoogst noodzakelijk, en de maatregelen daarvoor moeten op alle niveaus gecoördineerd worden, willen we de talrijke oorzaken van de uitsluiting effectief kunnen aanpakken.

Veel van de terreinen waarop de integratie van de Roma moet worden verbeterd, zoals onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, zijn in de eerste plaats nationale of regionale verantwoordelijkheden. De EU heeft echter een grote rol in het coördineren van de actie van de lidstaten. Op 5 april 2011 heeft de Commissie het Europese kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma voorgesteld (IP11/400, MEMO/11/216). De kern wordt gevormd door vier pijlers: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. De lidstaten is verzocht hun nationale doelstellingen voor de integratie van de Roma af te stemmen op de omvang van de groep in hun land en hun uitgangspositie. Dit EU-kader moet richting geven aan het nationale Roma-beleid en zorgen voor de inzet van middelen die op EU-niveau beschikbaar zijn om de integratie te ondersteunen.

Op 24 juni 2011 hebben de Europese leiders het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma bekrachtigd (IP/11/789). Lidstaten moeten voor het eind van 2011 nationale Roma-strategieën voorleggen. Daarin moeten ze beschrijven hoe zij zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de algemene doelen op EU-niveau. De Commissie zal de nationale strategieën vervolgens beoordelen en in het voorjaar van 2012 verslag uitbrengen aan de Raad en het Europees Parlement. Dit proces zal jaarlijks worden herhaald, zodat regelmatig de vorderingen worden geëvalueerd die binnen het Europese kader op nationaal niveau worden gemaakt.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Roma:

http://ec.europa.eu/roma

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contactpersonen :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar