Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES līdzfinansētais romu likteņstāstu projekts saņem digitālo plašsaziņas līdzekļu balvu

Brisele, 2011. gada 24. augusts. Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts, kura mērķis ir ar filmu palīdzību cīnīties pret stereotipiem par romiem, ir saņēmis prestižu balvu no Profesionālo žurnālistu biedrības (Society of Professional Journalists), kuras galvenā mītne atrodas ASV. Projektā "Colorful but Colorblind" (Krāsu daudz, bet neredzamas) apvienojās romu un citas izcelsmes žurnālisti, lai veidotu 25 īsfilmu sēriju, stāstot par romu kopienām, kas dzīvo Centrāleiropā un Austrumeiropā. To mērķis bija sekmēt romu jautājumu dziļāku izklāstu un romu žurnālistu plašāku piedalīšanos galveno plašsaziņas līdzekļu darbībā. Projekta mērķis bija arī stiprināt kultūru dialogu un žurnālistu savstarpējo sapratni. Projekts saņēma Sigma Delta Chi balvu par izcilību žurnālistikā digitālajos plašsaziņas līdzekļos (neatkarīgajā kategorijā).

"Esmu lepna, ka ES finansēts projekts, ar kuru tiek dots pretspars mūžseniem aizspriedumiem pret romiem, saņem atzinību otrpus Atlantijas okeānam. Tas pierāda, ka Eiropas Savienības milzīgie centieni un apņemšanās sekmēt romu sociālo un ekonomisko integrāciju nes augļus," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Romi dod ieguldījumu visas Eiropas sociālajā un kultūras dzīvē, un es priecājos, ka viņu devums tiek izcelts projektā "Colorful but Colorblind".

Vairums romu Eiropā pastāvīgi saskaras ar nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju, turklāt finanšu un ekonomikas krīze viņu stāvokli vēl pasliktina. Šīs problēmas var saasināt stereotipi par viņu kopienām, kurus savukārt var veicināt neizsvērts atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos. Projekta "Colorful but Colorblind" mērķis bija palīdzēt mazināt pret romiem vērstus stereotipus, radoši izmantojot multividi, lai atspoguļotu minoritāšu jautājumus. Tajā apvienojās 50 romu un citas izcelsmes žurnālisti, un viņi mācījās multivides sižetu veidošanas speciālistu vadībā.

Projekta uzmanības lokā bija Bulgārija, Čehija, Ungārija, Rumānija un Slovākija – visās šajās valstīs ir daudz romu tautības iedzīvotāju. Tas saņēma līdzfinansējumu 303 040 eiro apmērā no Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programmas.

Pamatinformācija

Eiropā dzīvojošie 10 līdz 12 miljoni romu saskaras ar diskrimināciju, atstumtību un viņu tiesību pārkāpšanu, savukārt valdības zaudē lielākus ienākumus un ražīgumu, jo potenciāls talants var tikt izniekots. Ir nepieciešama labāka romu integrācija sabiedrībā un ekonomikā, taču, lai tā būtu efektīva, ir vajadzīga saskaņota rīcība visos līmeņos dažādo atstumtības iemeslu novēršanai.

Daudzas jomas, kas saistītas ar romu integrācijas uzlabošanu, piemēram, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi, ir galvenokārt valstu vai reģionālā līmeņa atbildība. Tomēr ES ir būtiska loma dalībvalstu darbības koordinēšanā. 2011. gada 5. aprīlī Komisija ierosināja ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām (IP11/400, MEMO/11/216). Tā balstās uz četriem pīlāriem: piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem. Dalībvalstīm tika aicinātas noteikt individuālus mērķus romu integrācijai, kas atspoguļo šo cilvēku skaitu attiecīgajā dalībvalstī un pašreizējo integrācijas politikas stāvokli. Programma palīdzēs virzīt valstu politiku romu integrācijai un padarīt pieejamu finansējumu ES līmenī, lai atbalstītu integrācijas centienus.

2011. gada 24. jūnijā Eiropas valstu vadītāji apstiprināja ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām (IP11/789). Dalībvalstīm līdz 2011. gada beigām būs jāiesniedz romu integrācijas valsts stratēģijas. Tām būs jānosaka, kā tās palīdzēs sasniegt kopējos ES līmeņa mērķus romu tautības cilvēku integrācijai. Komisija izvērtēs valstu stratēģijas un 2012. gada pavasarī iesniegs ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam. Šis pasākums tiks atkārtots katru gadu, tādējādi uzsākot regulāru valsts līmenī sasniegto panākumu pārskatīšanu ES ietvaros.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija – romu jautājumi:

http://ec.europa.eu/roma

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar