Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n osarahoittamalle romanien elämästä kertovalle hankkeelle digitaaliviestinnän palkinto

Bryssel 24. elokuuta 2011 – Euroopan unionin osarahoittama hanke, jolla pyritään hälventämään romaneihin kohdistuvia stereotypioita elokuvan keinoin, on voittanut yhdysvaltalaisen Society of Professional Journalists -järjestön arvovaltaisen digitaaliviestinnän palkinnon. Palkitussa ”Colorful but Colorblind” -hankkeessa romani- ja valtaväestöön kuuluvat toimittajat tekivät yhdessä 25 lyhytelokuvan sarjan Keski- ja Itä-Euroopassa asuvien romaniyhteisöjen elämästä. Tavoitteena oli saada aikaan vivahteikkaampaa raportointia romanikysymyksistä ja lisätä romanien osallistumista valtavirran mediatyöskentelyyn. Hanke valittiin voittajaksi Sigma Delta Chi Award for excellence in journalism -palkinnon digitaalisen median (riippumattomassa) kategoriassa.

Olen ylpeä siitä, että EU:n rahoittama hanke romaneihin kohdistuvien ikiaikaisten ennakkoluulojen hälventämiseksi palkitaan Atlantin takana. Tämä osoittaa, että EU:n ainutlaatuiset toimet ja sitoutuminen romanien sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden tukemiseen tuottavat tulosta toteaa komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Romaneilla on vaikutuksensa sosiaaliseen elämään ja kulttuurielämään kaikkialla Euroopassa, ja olen tyytyväinen, että tälle asialle annetaan tunnustusta ”Colorful but Colorblind” -hankkeessa.”

Useimmat Euroopan romanit kohtaavat jatkuvaa köyhyyttä ja syrjintää, ja talous- ja rahoituskriisi pahentaa tilannetta entisestään. Stereotyyppiset näkemykset romaniyhteisöstä voivat kärjistää näitä ongelmia, ja värittynyt mediaraportointi puolestaan voi ruokkia stereotypioita. Hankkeella pyrittiin lieventämään romanien vastaisia stereotypioita käyttämällä multimediaa luovasti vähemmistökysymyksistä raportointiin. Hankkeeseen osallistui 50 toimittajaa, joihin kuului sekä romaneja että valtaväestön edustajia, ja multimedian tarinankerronnan ammattilaiset opastivat heitä.

Hankkeessa keskityttiin Bulgariaan, Tšekkiin, Unkariin, Romaniaan ja Slovakiaan eli maihin, joissa on huomattava romanivähemmistö. Sitä osarahoitettiin 303 040 eurolla Euroopan unionin perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmasta.

Tausta

Euroopan 10–12 miljoonaa romania kohtaavat usein syrjintää, ja heiltä evätään heille kuuluvia oikeuksia. Valtioiden tulot ja tuottavuus taas eivät kasva parhaalla mahdollisella tavalla, kun mahdollisia voimavaroja ei pystytä hyödyntämään. Romanien sosioekonomista integrointia on parannettava, mutta tarvitaan kaikkien tasojen yhteistoimintaa, jotta syrjinnän moninaisiin syihin saataisiin puututtua tehokkaasti.

Monet niistä osa-alueista, joilla romanien integrointia parannetaan, kuten koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen, ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden tai alueiden vastuulla. EU:lla on kuitenkin merkittävä rooli jäsenvaltioiden toimien koordinoimisessa. Komissio esitti 5. huhtikuuta 2011 EU:n puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille (IP11/400, MEMO/11/216). Puitekehyksessä keskitytään neljään osa-alueeseen: koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen. Jäsenvaltioita on pyydetty määrittämään omat kansalliset romanien integrointitavoitteensa nykyisen integrointipolitiikkansa pohjalta ja suhteessa alueellaan asuvaan romaniväestöön. Puitekehyksellä ohjataan romaneja koskevia kansallisia politiikkoja, ja sen avulla saadaan käyttöön EU:n varoja tukemaan integrointipyrkimyksiä.

EU:n johtajat hyväksyivät 24. kesäkuuta 2011 EU:n puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille (IP/11/789). Jäsenvaltioiden on esitettävä kansalliset strategiansa vuoden 2011 loppuun mennessä. Jäsenvaltioiden on esitettävä, miten ne aikovat edistää romanien integrointia koskevien EU:n yleisten tavoitteiden saavuttamista. Euroopan komissio arvioi suunnitelmat ja toimittaa niistä kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille keväällä 2012. Menettely toistetaan vuosittain, ja näin jäsenvaltioiden edistymistä EU:n puitekehyksen noudattamisessa voidaan tarkastella säännöllisesti.

Lisätietoja

Euroopan komissio – romanit:

http://ec.europa.eu/roma

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar