Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

ELi kaasrahastatud romade teemaline projekt pärjatud digitaalse meedia auhinnaga

Brüssel, 24. august 2011 – Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt, mille eesmärk on filmide abil muuta romadest väljakujunenud stereotüüpe, pärjati Ameerika Ühendriikides asuva Society of Professional Journalists prestiižika auhinnaga. Projekti „Colorful but colorblindraames tootsid roma ja muud päritolu ajakirjanikud koos 25st lühifilmist koosneva seeria Kesk- ja Ida-Euroopas elavatest roma kogukondade elust. Projekti eesmärk oli innustada romade küsimuse nüansirikkamat käsitlemist ja roma ajakirjanike suuremat osalemist peavoolumeedias. Projektiga püüti ka tugevdada kultuuridevahelist dialoogi ja ajakirjanikevahelist üksteisemõistmist. Projekt sai ajakirjandusliku silmapaistvuse eest Sigma Delta Chi auhinna digitaalse meedia (sõltumatus) kategoorias.

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding on uhke, et ELi rahastatud projekt, mis on suunatud romade vastaste põliste eelarvamuste muutmisele, on leidnud tunnustust teisel pool Atlandi ookeani. „See näitab, et Euroopa Liidu enneolematud jõupingutused ja otsustavus edendada romade sotsiaalset ja majanduslikku integratsiooni on vilja kandmas. Romad annavad oma panuse sotsiaal- ja kultuuriellu kõikjal Euroopas ja mul on heameel näha, et nende panus on leidnud tunnustust projektis „Colorful but Colorblind”.

Suurem osa romadest Euroopas seisab silmitsi püsiva vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimisega ning rahandus- ja majanduskriisi järel on nende olukord veelgi halvem. Neid probleeme võivad süvendada nende kogukondadest levinud stereotüübid, millele võib teinekord anda ainest üheülbaline käsitus meedias. Projekti „Colorful but Colorblind” eesmärk on aidata kaotada romade vastast stereotüpiseerimist, kasutades loovalt multimeediat vähemusi käsitlevate küsimuste kajastamisel. Projektis osales 50 nii roma kui ka muud päritolu ajakirjanikku, keda aitasid koolitada multimeedia-stsenaariumide kirjutamise spetsialistid.

Projektis keskenduti Bulgaariale, Tšehhi Vabariigile, Ungarile, Rumeeniale ja Slovakkiale: kõigis neis riikides elab märkimisväärne romade kogukond. Euroopa Liit kaasrahastas projekti põhiõiguste ja kodakondsuse programmist 303 040 euroga,” lisas ta.

Taust

Euroopa 10–12 miljonit roma kannatavad diskrimineerimise ja tõrjutuse all ning nende õigusi eiratakse, samal ajal kaotavad valitsused sissetulekus ja tootlikkuses, sest võimalikud anded võivad minna kaotsi. Romade parem majanduslik ja sotsiaalne integratsioon on vältimatu, kuid et sellel oleks tulemusi, on kõigil tasanditel vaja tegeleda tõrjutuse põhjustega.

Paljud valdkonnad, kus romade integratsioon võiks olla parem, nagu haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase, kuuluvad esmajoones riiklikusse või piirkondlikku vastutusalasse. Samas on ELil oluline roll liikmesriikide tegevuse koordineerimisel. 5. aprillil 2011 esitas komisjon romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (IP11/400, MEMO/11/216). Raamistik keskendub neljale sambale: juurdepääs haridusele, töökohtadele, tervishoiule ja eluasemele. Liikmesriikidel on palutud määrata kindlaks riiklikud romade integratsiooni eesmärgid, mis peegeldavad roma elanikkonna suurust ja riikliku integratsioonipoliitika hetkeseisu. Nimetatud ELi raamistik aitab suunata riiklikku romasid käsitlevat poliitikat ja koondada ELi tasandi vahendeid integratsiooni toetamiseks.

24. juunil 2011 kinnitasid Euroopa juhid romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (IP/11/789). Liikmesriikidel tuleb esitada riiklikud romasid käsitlevad strateegiad 2011. aasta lõpuks. Liikmesriigid peavad täpsustama, kuidas nad aitavad kaasa ELi tasandil seatud romade integratsiooni üldeesmärkide saavutamisele. Komisjon hindab seejärel riiklikke strateegiaid ja esitab oma arvamuse nende kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2012. aasta kevadel. Menetlust korratakse igal aastal, käivitades sellega riiklikul tasandil tehtud ja ELi raamistikule vastavate edusammude korrapärase ülevaatamise.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Romad

http://ec.europa.eu/roma

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar