Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Βραβείο ψηφιακών μέσων στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο για αφηγήσεις ιστοριών από τη ζωή των Ρομά

Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2011 – Ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο που στόχευε στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τους Ρομά μέσω ταινιών κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο που απονέμει η αμερικανική εταιρεία επαγγελματιών δημοσιογράφων (Society of Professional Journalists). Το σχέδιο («Colorful but Colorblind») συγκέντρωσε δημοσιογράφους Ρομά και μη Ρομά για την παραγωγή συνολικά 25 ταινιών μικρού μήκους όπου υπάρχουν αφηγήσεις ιστοριών από τις κοινότητες Ρομά που ζουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στόχος του σχεδίου ήταν η προώθηση μιας απλουστευτικής κάλυψης των θεμάτων Ρομά και μιας ευρύτερης συμμετοχής των δημοσιογράφων Ρομά στις δραστηριότητες των βασικών μέσων ενημέρωσης. Το σχέδιο επιδίωξε επίσης την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ δημοσιογράφων. Το σχέδιο επιλέχθηκε για το βραβείο αριστείας «Sigma Delta Chi Award for excellence in journalism in the digital media» για τη δημοσιογραφία ψηφιακών μέσων (ανεξάρτητη κατηγορία).

«Είμαι περήφανη που βλέπω ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο για την καταπολέμηση παμπάλαιων προκαταλήψεων κατά των Ρομά να αναγνωρίζεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτό αποδεικνύει ότι οι χωρίς προηγούμενο προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δέσμευσή της για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά δικαιώνεται» είπε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης. «Οι Ρομά συμβάλλουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή ολόκληρης της Ευρώπης και είμαι ευτυχής με τη διαπίστωση ότι η συμβολή τους αναγνωρίστηκε από το σχέδιο «Colorful but Colorblind».

Οι περισσότεροι Ρομά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν επίμονη φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις, και η κατάστασή τους γίνεται ακόμη χειρότερη εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να επιδεινωθούν με στερεότυπα σχετικά με τις κοινότητές τους, πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να τροφοδοτηθεί από όχι και τόσο αντικειμενικά ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης. Το σχέδιο «Colorful but Colorblind» είχε ως στόχο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων κατά των Ρομά, μέσω της δημιουργικής χρήσης των πολυμέσων στην προβολή θεμάτων των μειονοτήτων. Το σχέδιο συγκέντρωσε από κοινού 50 δημοσιογράφους Ρομά και μη Ρομά και τους εκπαίδευσε, με τη βοήθεια ειδικών στην αφήγηση ιστοριών στα πολυμέσα.

Το σχέδιο εστιάστηκε στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία – όλες χώρες με σημαντικούς πληθυσμούς Ρομά. Συγχρηματοδοτήθηκε – με ποσό ύψους 303.040 ευρώ – από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια».

Ιστορικό

Τα 10-12 εκατ. Ρομά της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμό και άρνηση των δικαιωμάτων τους, ενώ οι κυβερνήσεις στερούνται μια ευκαιρία αύξησης των εσόδων και της παραγωγικότητας, διότι πιθανά ταλέντα πάνε χαμένα. Η καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αλλά για να είναι αποτελεσματική, απαιτείται συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτίων του αποκλεισμού.

Πολλοί από τους τομείς για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά – όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η στέγαση – κατά κύριο λόγο αποτελούν εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες. Πάντως, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ των κρατών μελών. Στις 5 Απριλίου 2011, η Επιτροπή πρότεινε ένα πλαίσιο ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (IP11/400, MEMO/11/216). Το πλαίσιο αυτό εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες: πρόσβαση στην εκπαίδευση, θέσεις εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στέγαση. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να θέσουν μεμονωμένους εθνικούς στόχους ένταξης των Ρομά που να αντιστοιχούν στα μεγέθη των πληθυσμών τους και στην τρέχουσα κατάσταση των πολιτικών τους στον τομέα της ένταξης. Το πλαίσιο θα συμβάλει επίσης στη χάραξη εθνικών πολιτικών Ρομά και θα κινητοποιήσει διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών ένταξής τους.

Στις 24 Ιουνίου 2011, οι ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν το πλαίσιο ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (IP/11/789). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν εθνικές στρατηγικές για τους Ρομά μέχρι τα τέλη του 2011. Οφείλουν να διευκρινίσουν με ποιους τρόπους θα συμβάλουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ για την ένταξη των Ρομά. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εθνικές στρατηγικές και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, την άνοιξη του 2012. Οι εκθέσεις αυτές θα καταρτίζονται σε ετήσια βάση, καθιερώνοντας μια τακτική επισκόπηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε εθνικό επίπεδο, σε συνάρτηση με το ενωσιακό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ρομά:

http://ec.europa.eu/roma

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar