Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Projekt reportáží o Romech spolufinancovaný z prostředků EU získal ocenění digitálních médií

Brusel, 24. srpen 2011 – Prestižní ocenění americké asociace novinářů (Society of Professional Journalists) získal filmový projekt spolufinancovaný Evropskou unií, který si klade za cíl bojovat s předsudky proti Romům. Projektu Barevný, přesto barvoslepý (Colorful but Colorblind) se společně účastnili romští a neromští novináři, kteří natočili 25 krátkých reportáží o životě romských komunit ve střední a východní Evropě. Cílem projektu bylo lépe informovat o životě Romů a více zapojit romské novináře do produkce většinových médií. Projekt zároveň usiloval o posílení mezikulturního dialogu a podporu vzájemného porozumění romských a neromských novinářů. V kategorii nezávislá produkce získal cenu Sigma Delta Chi Award za vynikající novinářskou činnost v oblasti digitálních médií.

„Jsem hrdá, že projekt financovaný Evropskou unií, který chce změnit dlouholeté předsudky vůči Romům, získal uznání v zámoří. Dokazuje to, že naše ojedinělé úsilí o sociální a ekonomickou integraci Romů a naše odhodlání tuto integraci podporovat se vyplácejí,“ uvedla Viviane Reding, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost. „Romové obohacují sociální a kulturní život v celé Evropě a jsem velice ráda, že tento jejich příspěvek našel uznání v podobě projektu „Colorful but Colorblind“.“

Většina Romů v Evropě čelí trvalé chudobě, sociálnímu vyčlenění a diskriminaci. V důsledku finanční a hospodářské krize se jejich situace ještě zhoršuje. Vyostřit tyto problémy mohou předsudky o životě romských komunit, které navíc může posilovat neobjektivní zpravodajství v médiích. Projekt „Colorful but Colorblind“ chce vyvrátit stereotypní představy o Romech. K tomu při prezentaci problematiky menšin tvůrčím způsobem využívá multimédií. V rámci projektu se sešlo 50 romských a neromských novinářů, kteří své reportáže natáčeli s odbornou podporou předních expertů v oblasti multimédií.

Projekt se zaměřil na Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko – tj. země s početnou romskou populací. Z programu Evropské unie „Základní práva a občanství“ projekt obdržel finanční podporu ve výši 303 040 EUR.

Souvislosti

Zhruba 10 až 12 milionů evropských Romů se potýká s diskriminací a vyloučením a jsou jim odepírána jejich práva. Pokud by potenciální talent této populace přišel nazmar, znamenalo by to pro členské státy ztrátu příjmů i produktivity. Lepší sociální a ekonomická integrace je nezbytná a bude účinná pouze tehdy, pokud jí bude dosaženo pomocí koordinovaných kroků na všech úrovních, jež budou řešit všechny příčiny vyčlenění.

Řada oblastí, kde by se s romskou integrací dalo dělat víc (např. vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení), spadá především do pravomoci členských států a regionů. EU však sehrává významnou úlohu v podobě koordinace opatření v členských státech. Komise dne 5. dubna 2011 navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů (IP11/400, MEMO/11/216). Tento rámec vytyčuje čtyři pilíře: dostupnost vzdělávání, pracovních míst, zdravotní péče a bydlení. Členské státy byly požádány, aby si stanovily vlastní, specifické cíle pro integraci Romů, které zohlední velikost romské populace na jejich území a současnou podobu jejich integrační politiky. Tento rámec pomůže usměrňovat strategie jednotlivých členských států v romských otázkách a mobilizovat finanční prostředky na úrovni EU k podpoře integrace Romů.

Dne 24. června 2011 schválili čelní představitelé EU unijní rámec pro vnitrostátní strategie integrace Romů (IP/11/789). Tyto vnitrostátní strategie mají členské státy předložit do konce roku 2011. V nich mají blíže vysvětlit, jak v budoucnu přispějí ke splnění obecného cíle EU v oblasti integrace Romů. Komise poté vnitrostátní strategie posoudí a na jaře 2012 o nich předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tento postup se bude každoročně opakovat, což umožní pravidelně sledovat pokrok, kterého členské státy při realizaci tohoto rámce dosáhly.

Další informace

Evropská komise – Romové:

http://ec.europa.eu/roma

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakty:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar