Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Съфинансиран от ЕС проект от репортажи за живота на ромите печели награда за цифрови медии

Брюксел, 24 август 2011 г. Съфинансиран от Европейския съюз проект, чиято цел е противопоставяне на стереотипите, свързани с ромите, с помощта на филми, спечели престижната награда на Асоциацията на професионалните журналисти (Society of Professional Journalists) в САЩ. В рамките на проекта „Colorful but Colorblind“ журналисти от ромски и неромски произход създадоха заедно 25 късометражни филма, в които се разказват историите на ромските общности, живеещи в Централна и Източна Европа. Целта беше да се насърчи едно по-нюансирано отразяване на проблемите на ромите и по-голямото участие на журналисти от ромски произход в дейностите на масмедиите. Проектът също така имаше за цел да засили междукултурния диалог и взаимното разбирателство между журналистите. Той бе отличен с наградата Sigma Delta Chi за отлични журналистически постижения в категорията за независими цифрови медии.

Горда съм от факта, че финансиран от ЕС проект, борещ се с вековни предразсъдъци срещу ромите, получава признание отвъд Атлантика. Това доказва, че безпрецедентните усилия и ангажимент на Европейския съюз за насърчаване на социалната и икономическата интеграция на ромите дават резултат“, заяви заместник-председателят г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Ромите допринасят за социалния и културния живот в цяла Европа и аз се радвам, че техният принос е признат от проекта „Colorful but Colorblind“.

Повечето от ромите в Европа се сблъскват с постоянна бедност, социална изолация и дискриминация, а в резултат на финансовата и икономическата криза положението им се влошава още повече. Тези проблеми могат да бъдат изострени от стереотипите, свързани с техните общности, които от своя страна са продукт на едностранчиви медийни репортажи. Целта на проекта „Colorful but Colorblind“ бе да спомогне за борбата срещу тези предразсъдъци чрез творческо използване на мултимедиите при отразяването на проблемите на малцинствата. Проектът събра 50 журналисти от ромски и неромски произход, които се обучаваха с помощта на специалисти в областта на мултимедийния разказ.

Проектът е насочен предимно към България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия — държави, в които броят на ромското население е значителен. Той е съфинансиран с 303 040 евро от програмата „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз.

Контекст

Ромите в Европа, чийто брой е 10—12 млн., се сблъскват с дискриминация, социална изолация и незачитане на правата си, докато правителствата пропускат възможността за повишени приходи и производителност, защото този потенциален човешки ресурс би могъл да остане неоползотворен. По-доброто икономическо и социално интегриране на ромите е императив, но за да бъде то ефективно, са необходими съгласувани действия на всички равнища за справяне с многобройните причини за социално изключване.

Много от областите за подобряване на интеграцията на ромите — като образованието, трудовата заетост, здравеопазването и жилищното настаняване — представляват преди всичко отговорност на националните или регионалните власти. Въпреки това ЕС има важна роля в координирането на действията на държавите-членки. На 5 април 2011 г. Комисията представи предложение за рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (IP/11/400, MEMO/11/216). Тя е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. От държавите членки се изисква да поставят конкретни национални цели за интегриране на ромите, които отразяват броя на ромското население в тях и състоянието на техните политики за интеграция. Тази рамка ще помогне за направляването на националните политики за ромите и за мобилизирането на финансови средства на равнище ЕС в подкрепа на усилията за интегриране.

На 24 юни 2011 г. европейските лидери одобриха рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (IP/11/789). Държавите-членки ще трябва да представят национални стратегии за ромите до края на 2011 г. В тях те трябва да уточнят как възнамеряват да допринесат за постигането на общите цели на ЕС за интегриране на ромите. След това Комисията ще оцени националните стратегии и през пролетта на 2012 г. ще представи доклад пред Европейския парламент и Съвета. Тази процедура ще се повтаря ежегодно, като по този начин ще постави началото на редовен преглед на напредъка по рамката на ЕС на национално равнище.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на ромите:

http://ec.europa.eu/roma

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar