Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: EU financira raziskave, ki astronomom razstirajo pogled

Bruselj, 23. avgusta 2011 – Astronomi so s pomočjo financiranja EU razvili inovativno tehniko, ki omogoča posnetke daljnih galaksij v realnem času in z visoko ločljivostjo. Radioteleskopi po vsem svetu lahko zdaj istočasno opazujejo najbolj oddaljene predmete v vesolju in ustvarjajo posnetke visoke ločljivosti – pri tem so tako natančni, da bi lahko zaznali nogometno žogo na Luni. Tehnika, imenovana elektronska interferometrija z veliko osnovnico med radioteleskopi (e-VLBI), prinaša nova razodetja o nastanku galaksij, saj zahvaljujoč visokohitrostnim optičnim omrežjem astronomom med potekom poskusov omogočajo sprejemanje in obdelovanje podatkov v skoraj realnem času. Tako lahko več radioteleskopov po vsem svetu deluje hkrati kot en sam ogromen teleskop. To ne prinaša samo boljše kakovosti rezultatov opazovanja, temveč tudi povečuje dobičkonosnost naložb v radioteleskope. Astronomija s tehniko e-VLBI poteka in se razvija v okviru dveh projektov elektronskih komunikacijskih omrežij visoke zmogljivosti, in sicer EXPReS in NEXPReS, ki sta prejela 7,4 milijona evrov iz sredstev EU. Razvijanje e-infrastrukture za ustvarjanje prednosti Evrope pri inovacijah je ena izmed prednostnih nalog digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Podpredsednica Komisije, pristojna za digitalno agendo, Neelie Kroes je dejala: Izjemno je, da je evropskim raziskovalcem z uporabo inovativnih tehnik uspelo v tolikšni meri izboljšati učinkovitost radioteleskopov pri raziskovanju daljnih galaksij.“

Radioastronomi opazujejo nebesna telesa, da bi prišli do spoznanj v zvezi z razvojem galaksij in njihovo medsebojno interakcijo. Opazovanja z običajno tehniko interferometrije z veliko osnovnico med radioteleskopi (VLBI) se izvajajo s teleskopi v različnih državah, ki so istočasno usmerjeni v isto točko. Večja kot je razdalja med posameznimi teleskopi, bolje so razvidne podrobnosti opazovanega predmeta. Vsaka postaja je običajno posnela podatke na trde diske, ki so bili poslani na osrednji skupni računalnik, ta pa je analiziral vse podatke. Zdaj pa nova tehnika e-VLBI teleskopom omogoča, da se prek optičnih vlaken neposredno povežejo na skupni računalnik, tako da ni več stroškov z upravljanjem nosilcev podatkov, obenem pa so tudi rezultati na voljo veliko hitreje. Tako so podatki obdelani v realnem času, zaradi česar astronomom na znanstvene rezultate ni več treba čakati več tednov, temveč so jim na voljo v nekaj urah. Tehnika e-VLBI je bila včasih omejena le na Evropo, zdaj pa se uporablja po vsem svetu.

Nedavno so tehniko e-VLBI uporabili za opazovanje „Seyfertove galaksije“ in v njej odkrili vir močnih gama žarkov, za katere so do tedaj mislili, da izvirajo samo iz najmočnejše vrste črnih lukenj. To je bila prva tovrstna galaksija, pri kateri je bila zaznana tako visoka energija, in morda bo postala prva predstavnica nove kategorije vesoljskih pojavov. Omenjena opazovanja s tehniko e-VLBI je omogočila uporaba globalnega omrežja največjih in najnatančnejših radioteleskopov, ki deluje v realnem času in pokriva Evropo, vzhodno Azijo in Avstralijo, pri čemer so razdalje med teleskopi znašale celo 12 458 km, teleskopi pa so bili med seboj povezani z visokohitrostnimi optičnimi omrežji.

Ozadje

Opazovanje vesolja s pomočjo tehnike e-VLBI postavlja nove mejnike, saj omogoča spremljanje v realnem času in možnost takojšnjega pridobivanja rezultatov, kar je bistvenega pomena za usklajevanje z drugimi observatoriji na drugih valovnih dolžinah. Pričakuje se še več povezovanja radioteleskopov prek visokohitrostnih omrežij, ki delujejo v realnem času, v okviru projekta NEXPReS pa se razvija tehnologija, ki bo odpravila razliko med običajno tehniko VLBI in tehniko e-VLBI.

Tehnika e-VLBI se lahko uporablja še v nekatere druge namene: lahko se uporablja „v obratno smer“ za merjenje premikov tektonskih plošč na Zemlji in tako pomaga pri napovedovanju potresov, lahko pa se uporablja tudi za opazovanje sprememb nagnjenosti Zemlje in dolžine dneva, kar je uporabno pri raziskovanju podnebnih sprememb, ter za merjenje hitrosti gravitacijskih valov pri osnovnih fizikalnih raziskavah. Za tovrstno opazovanje se uporablja globalno omrežje anten, ki merijo časovne razlike iz daljnih virov (na primer pulzarjev) v določenem časovnem obdobju.

V okviru projekta EXPReS, ki se je izvajal med letoma 2006 in 2009, je bil skupni računalnik na skupnem inštitutu za VLBI za Evropo (Joint Institute for VLBI in Europe – JIVE) na Nizozemskem posodobljen, tako da je primeren za delo z e-VLBI. Prejema lahko podatke iz največ 16 teleskopov hkrati pri hitrosti prenosa 1 Gb/s z vsakega teleskopa. Skupni računalnik zdaj ponuja redne dejavnosti na podlagi e-VLBI, poleg tega pa omogoča opazovanje kratko trajajočih nebesnih pojavov (kot so na primer supernove), ki bi lahko bili povezani z nastankom črnih lukenj.

Več o projektu EXPReS najdete na http://www.expres-eu.org/

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) je triletni projekt s trajanjem od leta 2010 do leta 2013, katerega cilj je izvajanje dejavnosti e-VLBI v realnem času pri vseh opazovanjih evropskega omrežja VLBI, pri katerem sodelujejo večji radioastronomski inštituti v Evropi, Aziji in Južni Afriki. To bo omogočilo boljšo kakovost podatkov in daljnosežnejše posnetke galaksij, ki bodo na voljo večjemu številu astronomov. NEXPReS izvaja 15 raziskovalnih inštitutov, izvajalci v nacionalnih raziskovalnih in izobraževalnih mrežah (NREN) ter računalniške naprave visoke zmogljivosti v Avstraliji, na Danskem, Finskem, v Nemčiji, Italiji, Latviji, na Nizozemskem, Poljskem, v Španiji, na Švedskem ter v Združenem kraljestvu.

Več o projektu NEXPReS najdete na http://www.nexpres.eu/.

Več o e-infrastrukturah.

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar