Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. ES finansēta pētniecība palīdz astronomiem vērot precīzāku kopainu

Briselē, 2011. gada 23. augustā. ES finansējums devis iespēju astronomiem izstrādāt novatorisku tehniku tālu galaktiku aplūkošanai reālajā laikā un augstas izšķirtspējas attēlos. Tagad ar radioteleskopiem visā pasaulē var vienlaikus vērot Visuma attālākos objektus un izveidot augstas izšķirtspējas attēlus — detaļu saskatīšanas pakāpe ir salīdzināma ar futbolbumbas saskatīšanu uz Mēness. Šī tehnika, kuras nosaukums ir Electronic Very Long Baseline Interferometry (e-VLBI), palīdz rast atbildes uz jautājumiem par to, kā veidojušās galaktikas, ļaujot astronomiem iegūt un apstrādāt datus eksperimenta norisei tuvā reālajā laikā, jo ir iespējams izmantot ātrus optiskos tīklus. Tas dod iespēju daudziem radioteleskopiem visā pasaulē darboties vienlaikus, simulējot vienu milzu teleskopu. Tas ne tikai uzlabo novērošanas rezultātu kvalitāti, bet arī palīdz gūt pēc iespējas lielāku atdevi no ieguldījumiem radioteleskopos. Divi īpaši jaudīgu elektronisko sakaru tīklu projekti, EXPReS un NEXPReS, kas saņēmuši 7,4 miljonu eiro ES finansējumu, ir sekmējuši e-VLBI astronomijas izstrādi un izmantošanu. Elektronisko infrastruktūru izveide Eiropas inovatīvo priekšrocību radīšanai ir viena no Digitalizācijas programmas Eiropai prioritātēm (IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, sacīja: "Tie ir lieliski jaunumi, ka Eiropas pētnieki ir apguvuši inovatīvas tehnikas lietojumu, kas padara efektīvāku radioteleskopu izmantošanu attālu galaktiku pētniecībā."

Radioastronomi vēro debesu objektus, lai saprastu, kā galaktikas attīstās un mijiedarbojas cita ar citu. Novērojumus ar tradicionālo Very Long Baseline Interferometry (VLBI) tehniku veic ar teleskopiem, ko novieto vairākās valstīs un vienlaikus pavērš pret vienu un to pašu objektu. Jo lielāks ir attālums starp teleskopiem, jo labāk ar tiem iespējams izšķirt sīkas objekta detaļas. Parasti ikvienā stacijā ierakstīja datus cietajā diskā, ko nosūtīja centrālajam superdatoram, kurā šos datus analizēja. Jaunā e-VLBI tehnika dod iespēju tieši pievienot teleskopus centrālajam superdatoram ar optiskās šķiedras palīdzību, izvairoties no uzglabāšanas starpnieku pārvaldības izdevumiem un daudz ātrāk iegūstot rezultātus. Dati šādi tiek apstrādāti reālajā laikā, sniedzot astronomiem zinātniskus rezultātus dažu stundu un ne vairs nedēļu laikā. Iepriekš tikai Eiropā pieejamo e-VLBI tehniku tagad lieto visā pasaulē.

Nesen e-VLBI tehniku izmantoja Seiferta galaktikas novērošanā, atklājot tādu jaudīgu gamma staru emisiju, par kuriem līdz šim domāja, ka tie nāk tikai no daudz jaudīgākiem melnajiem caurumiem. Neviena cita šāda veida galaktika ar tik lielu enerģiju nekad nav tikusi atklāta, un tas varētu būt pirmais vēstnesis jaunā kosmisko objektu klasē. Šādi novērojumi ar e-VLBI tehniku kļuvuši iespējami, reālā laikā izmantojot globālo tīklu, ko veido Eiropas, Austrumāzijas un Austrālijas lielākie un jutīgākie radioteleskopi, kuri atrodas līdz pat 12 458 km attālumā cits no cita un kurus savstarpēji saista ātrs optiskais tīkls.

Pamatinformācija

Novērojumi, izmantojot e-VLBI tehniku, paplašina līdzšinējās robežas, jo tie dod iespēju aplūkot objektus reālajā laikā, kā arī iespēju iegūt tūlītējus rezultātus, kas ir būtiski koordinācijai ar citām observatorijām, kurās ir atšķirīgs viļņu garums. Ir paredzēts uzstādīt vēl vairāk radioteleskopu, kas būtu saslēgti ātros reālā laika tīklos, un NEXPReS projektā izstrādā tehnoloģiju atšķirību novēršanai starp tradicionālo VLBI un e-VLBI tehniku.

e-VLBI tehnika izmantojama arī citādi. To var lietot "pretējā virzienā" Zemes tektonisko plātņu kustības mērīšanai, kā arī zemestrīču paredzēšanas iespēju uzlabošanai; ar to var novērot Zemes stāvokli un dienas garumu, un to savukārt var izmantot klimata pārmaiņu pētījumos un gravitācijas viļņu ātruma mērīšanai fundamentālos pētījumos fizikā. Šajā nolūkā globāls antenu tīkls ilgākā periodā mēra laika atšķirības no attāliem avotiem (piemēram, pulsāriem).

Ar EXPReS projektu, kurš darbojās no 2006. līdz 2009. gadam, e-VLBI tehnikas izmantošanai atjaunināja superdatoru Eiropas Apvienotajā VLBI institūtā (JIVE) Nīderlandē. Tas var saņemt datus no 16 teleskopiem vienlaikus un līdz 1 Gb/s no katra teleskopa. Superdators tagad dod iespēju regulāri rīkot e-VLBI sesijas, kā arī iespējas novērot pārejošus kosmoloģiskus objektus, piemēram, eksplodējošas zvaigznes, kas, iespējams, ir saistītas ar melno caurumu veidošanos.

Vairāk par EXPReS projektu sk. http://www.expres-eu.org/.

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) ir triju gadu projekts, kura darbības laiks ir no 2010. līdz 2013. gadam un kura mērķis ir reālā laika e-VLBI ieviešana visos novērojumos, ko veic Eiropas VLBI tīklā, sadarbojoties lielākajiem radioastronomijas institūtiem Eiropā, Āzijā un Dienvidāfrikā. Tas dos iespēju iegūt labākas kvalitātes datus par galaktiku un skaidrākus tās attēlus, ko varēs sniegt lielākam skaitam astronomu. NEXPReS projektā ir iesaistīti 15 pētniecības institūti, National Research and Education Network (NREN) piegādātāji un inovatīvas datoriekārtas Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Dānijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Polijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Vairāk par NEXPReS projektu sk. http://www.nexpres.eu/.

Vairāk par e-infrastructures

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar