Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. ES finansuojami moksliniai tyrimai padeda astronomams susidaryti geresnį visatos vaizdą

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 23 d. ES finansuojami astronomai sukūrė naujovišką metodą tikruoju laiku gauti didelės skiriamosios gebos tolimų galaktikų vaizdus. Visame pasaulyje esančiais radioteleskopais tuo pat metu stebimi tolimiausi visatos objektai ir kuriami tokie detalūs didelės skiriamosios gebos vaizdai, kad galima matyti futbolo kamuolį mėnulyje. Šis metodas, vadinamas elektronine labai ilgos bazinės linijos interferometrija (e-VLBI), padeda pamatyti, kaip formuojasi galaktikos, nes naudodamiesi sparčiaisiais optiniais tinklais astronomai eksperimento metu gali gauti duomenis ir juos tvarkyti beveik tikruoju laiku. Taip daugybė radioteleskopų visame pasaulyje gali veikti kaip vienas milžiniškas teleskopas. Tai ne tik gerina stebėjimo rezultatų kokybę, bet ir padeda užtikrinti kuo didžiausią investicijų į radioteleskopus grąžą. Įgyvendinant du didelio pajėgumo elektroninių ryšių tinklų projektus „EXPReS“ ir „NEXPReS“, kuriems ES skyrė 7,4 mln. EUR paramą, remiamas e-VLBI astronomijos kūrimas ir taikymas. E. infrastruktūros, padedančios užtikrinti Europos pranašumą inovacijų diegimo srityje, kūrimas – vienas iš Europos skaitmeninės darbotvarkės prioritetų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už Skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Puiku, kad Europos mokslininkams pavyko pasinaudoti novatoriškomis technologijomis, kad radioteleskopais galėtų veiksmingiau tirti tolimas galaktikas.“

Radioastronomai stebi dangaus kūnus, siekdami suprasti, kaip galaktikos vystosi ir sąveikauja tarpusavyje. Įprastinis labai ilgos bazinės linijos interferometrijos (VLBI) stebėjimas atliekamas teleskopais, išdėstytais keliose šalyse ir vienu metu nukreiptais į vieną tašką. Kuo toliau teleskopai vienas nuo kito, tuo geriau jais galima skirti smulkias taško detales. Paprastai visos stotys įrašydavo duomenis į standžiuosius diskus, kurie būdavo vėliau pristatomi į centrinį superkompiuterį, analizuojantį visus duomenis. Taikant naująjį e-VLBI metodą, teleskopai šviesolaidžiais jungiami tiesiai prie centrinio superkompiuterio – taip sutaupomos laikmenų tvarkymo išlaidos, o rezultatai gaunami daug greičiau. Tada duomenys tvarkomi tikruoju laiku ir astronomai mokslinius rezultatus gauna per kelias valandas, nors seniau tai trukdavo keletą savaičių. E-VLBI metodas, anksčiau naudotas tik Europoje, dabar taikomas visame pasaulyje.

Neseniai taikant e-VLBI metodą buvo stebima Seiferto galaktika; taip užfiksuota galinga gama spinduliuotės emisija, nors seniau manyta, kad ji atsiranda tik iš pačių galingiausių juodųjų skylių. Jokia kita tokios stiprios energijos galaktika dar niekad nebuvo aptikta, tad gali būti, kad tai pirmasis naujos kosminių objektų klasės narys. Atlikti tokius e-VLBI stebėjimus leidžia pasaulinis tikruoju laiku veikiantis tinklas didžiausių ir jautriausių šviesolaidžiais sujungtų radioteleskopų, įrengtų Europoje, Rytų Azijoje bei Australijoje ir vienas nuo kito nutolusių net iki 12 458 km.

Pagrindiniai faktai

E-VLBI stebėjimas – tai naujų ribų išbandymas, nes galima stebėti galaktikas tikruoju laiku ir nedelsiant gauti rezultatus, o tai labai svarbu koordinuojant veiklą su kitomis observatorijomis, veikiančiomis kitais radijo bangų diapazonais. Planuojama tikrojo laiko sparčiaisiais tinklais sujungti daugiau radioteleskopų; o „NEXPReS“ projektu siekiama tobulinti technologiją taip, kad būtų galima pašalinti skirtumus tarp įprastinio VLBI ir e-VLBI metodų.

Be to, e-VLBI gali būti naudojamas ir kitoms reikmėms, pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas atvirkščiai, t. y. matuoti Žemės tektoninių plokščių judėjimą ir prognozuoti žemės drebėjimus; be to, taip galima stebėti Žemės pasisukimą ir dienos trukmę, o tai gali būti panaudota klimato kaitai tirti ir gravitacinių bangų greičiui matuoti fundamentinės fizikos tyrimuose. Šiam tikslui pasaulinis antenų tinklas naudojamas skirtingų šaltinių (tokių kaip pulsarų) laiko skirtumams tam tikrą laiką matuoti.

Vykdant „EXPReS“ projektą 2006–2009 m., Jungtiniame VLBI Europos institute (JIVE), įsikūrusiame Nyderlanduose, esantis superkompiuteris atnaujintas ir pritaikytas e-VLBI veiklai. Dabar jis vienu metu gali gauti iki 16-kos teleskopų duomenis 1 Gbs greičiu iš kiekvieno teleskopo. Šiandien šiuo superkompiuteriu reguliariai vykdomos numatytos e-VLBI operacijos, taip pat galima stebėti laikinus kosminius objektus, pavyzdžiui, sprogstančias žvaigždes, galbūt susijusias su juodųjų skylių susiformavimu.

Daugiau informacijos apie „EXPReS“ projektą galima rasti adresu http://www.expres-eu.org/

„NEXPReS“ (angl. Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) – tai trejus metus truksiantis projektas (2010–2013 m.), kuriuo siekiama tikrojo laiko e-VLBI imti taikyti visuose Europos VLBI tinklo, kuriame bendradarbiauja pagrindiniai radioastronomijos institutai Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje, stebėjimuose. Taip bus galima gauti geresnės kokybės galaktikos vaizdų, kuriais galės naudotis daugiau astronomų. Projektą „NEXPReS“ vykdo 15 mokslinių tyrimų institutų, Nacionalinio mokslinių tyrimų ir švietimo tinklo (NREN) paslaugų teikėjų ir pažangių kompiuterių centrų Australijoje, Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje.

Daugiau apie „NEXPReS“ projektą: http://www.nexpres.eu/

Daugiau apie e. infrastruktūras

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes tinklalapis: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“: http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd (tel. +32 2 299 41 07)

Linda Cain (tel. +32 2 299 90 19)


Side Bar