Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan digitaalistrategia: EU-tutkimusrahoitus avaa tähtitieteilijöille uudet näkymät

Bryssel, 23. elokuuta 2011 – Tähtitieteilijät ovat onnistuneet kehittämään EU-rahoituksen turvin mullistavan tekniikan, jolla voidaan tuottaa etäisistä galakseista reaaliaikaisesti erittäin tarkkoja kuvia. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat radioteleskoopit voivat nyt samanaikaisesti tarkkailla maailmankaikkeuden kaikkein kaukaisimpia kohteita ja tuottaa kuvia, joiden erotuskyky on korkea. Kuvat ovat niin tarkkoja, että jalkapallo olisi erotettavissa kuun pinnalta. Tekniikka, josta käytetään nimitystä sähköinen pitkäkantainterferometriamittaus (Electronic Very Long Baseline Interferometry – e-VLBI), auttaa selvittämään, kuinka galaksit ovat muodostuneet, sillä tähtitieteilijät voivat kokeen aikana saada ja käsitellä tietoja lähes reaaliaikaisesti huippunopean valokuituyhteyden avulla. Valokuituyhteyden avulla eri puolilla maailmaa sijaitsevat radioteleskoopit voivat toimia yhdessä muodostaen yhden jättiläismäisen teleskoopin. Sen lisäksi, että tämän tekniikan avulla saadaan parempia havaintotuloksia, sillä myös saadaan paras mahdollinen hyöty radioteleskooppeihin tehdyistä investoinneista. e-VLBI-tekniikkaa hyödyntävän tähtitieteen kehittämistä ja käyttöä tuetaan kahdella huipputehokkaita sähköisiä viestintäverkkoja koskevalla hankkeella (EXPReS- ja NEXPReS). Kyseiset hankkeet ovat saaneet 7,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Sähköisten infrastruktuurien kehittämisellä pyritään luomaan Euroopalle innovaatioissa etulyöntiasema, ja se on samalla yksi Euroopan digitaalistrategian keskeisistä tavoitteista (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Komission varapuheenjohtaja ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komissaari Neelie Kroesin mukaan on ”suurenmoista, että eurooppalaiset tutkijat ovat onnistuneet hyödyntämään innovatiivisia tekniikoita, joiden avulla radioteleskooppeja voidaan käyttää entistä tehokkaammin kaukaisten galaksien tutkimisessa."

Radiotähtitieteilijät tarkkailevat taivaankappaleita saadakseen selville, kuinka galaksit kehittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Perinteiseen pitkäkantainterferometriamittaukseen (Very Long Baseline Interferometry –VLBI) perustuva havainnointi tapahtuu useissa maissa sijaitsevilla teleskoopeilla, jotka on suunnattu samanaikaisesti samaan kohteeseen. Mitä suurempi on teleskooppien etäisyys toisistaan, sitä paremmin ne voivat erottaa pieniä yksityiskohtia kohteesta. Perinteisesti kukin havaintoasema on tallentanut tiedot kovalevyille, jotka on toimitettu keskusyksikkönä toimivan supertietokoneen käsiteltäviksi. Uuden e-VLBI-tekniikan avulla teleskoopit voidaan liittää valokuituyhteydellä suoraan keskusyksikkönä toimivaan supertietokoneeseen, minkä ansiosta säästytään tietotallenteiden kuljetus- ja käsittelykustannuksilta ja saadaan paljon nopeammin tuloksia. Supertietokone käsittelee tiedot reaaliaikaisesti, joten tähtitieteilijät saavat tieteelliset tulokset käsiinsä muutaman tunnin kuluessa, kun aikaisemmin tuloksia saatettiin joutua odottamaan jopa viikkoja. Aikaisemmin e-VLBI-tekniikka on ollut käytössä vain Euroopassa, mutta nyt sitä hyödynnetään maailmanlaajuisesti.

Hiljattain e-VLBI-tekniikkaa hyödynnettiin erään ns. Seyfert-galaksin havainnoinnissa. Galaksin todettiin lähettävän voimakasta gammasäteilyä, jollaisen aikaisemmin kuviteltiin olevan peräisin vain kaikkein voimakkaimmin säteilevistä mustista aukoista. Koskaan aikaisemmin ei ollut havaittu yhdenkään muun galaksin säteilevän niin suurella energiamäärällä, joten nyt on saatettu löytää kosmisten kohteiden uuden luokan ensimmäinen jäsen. Nämä e-VLBI-havainnot ovat onnistuneet hyödyntämällä Euroopassa, Itä-Aasiassa ja Australiassa sijaitsevien suurimpien ja herkimpien radioteleskooppien maailmanlaajuista reaaliaikaista verkkoa. Näiden teleskooppien etäisyys toisistaan on jopa 12 458 km, ja ne on yhdistetty toisiinsa huippunopealla valokuituyhteydellä.

Taustaa

e-VLBI-havainnoinnin avulla ylitetään uusia rajoja, sillä se mahdollistaa reaaliaikaisen havainnoinnin ja välittömät tulokset, mikä on olennaisen tärkeää koordinoitaessa muilla aallonpituuksilla toimivien havaintoasemien keskinäistä toimintaa. On odotettavissa, että yhä useammat radioteleskoopit liitetään reaaliaikaiseen huippunopeaan verkkoon. Samalla NEXPRes-hankkeen avulla kehitetään tekniikkaa, jolla perinteisen VLBI-tekniikan ja e-VLBI tekniikan väliset erot poistuvat.

e-VLBI-tekniikalla on myös muita käyttötarkoituksia: sitä voidaan käyttää ”käänteisesti” mittaamaan Maan mannerlaattojen liikkumista ja auttamaan maanjäristysten ennustamisessa; sen avulla voidaan myös tarkkailla Maan aseman ja päivän pituuden muutoksia, ja näitä tietoja voidaan hyödyntää tutkittaessa ilmastonmuutosta ja mitattaessa gravitaatioaaltojen nopeutta perusfysiikan tutkimuksessa. Tätä varten eri puolilla maailmaa sijaitseva antennien verkosto mittaa aikaeroja kaukaisista lähteistä (kuten pulsareista) tietyn ajanjakson aikana.

Vuosina 2006–2009 toteutetun EXPRes-hankkeen avulla Alankomaissa sijaitsevan yhteisen eurooppalaisen VLBI-tutkimuslaitoksen (Joint Institute for VLBI in Europe – JIVE) supertietokoneen käsittelytehoa on parannettu, jotta se pystyy huolehtimaan e-VLBI-tietojen käsittelystä. Se voi vastaanottaa samanaikaisesti tietoja 16 teleskoopista, kustakin 1 Gb/s:n nopeudella. Supertietokonetta voidaan käyttää säännöllisen aikataulun mukaisesti e-VLBI-tietojen käsittelyyn, ja sen avulla voidaan tarkkailla sellaisia lyhytaikaisia kosmologisia kohteita kuten räjähtäviä tähtiä, jotka mahdollisesti liittyvät mustien aukkojen syntymiseen.

Lisätietoja EXPReS-hankkeesta verkkosivustolla: http://www.expres-eu.org/

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) on puolestaan vuosina 2010–2013 toteutettava kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on käynnistää reaaliaikainen e-VLBI-mittaustoiminta kaikissa eurooppalaiseen VLBI-verkostoon kuuluvissa havaintokeskuksissa ja käynnistää yhteistyö Euroopan, Aasian ja Etelä-Afrikan keskeisimpien radiotähtitieteen laitosten välillä. Hankkeen avulla on mahdollista tarjota galaksista parempilaatuisia tietoja ja tarkempia kuvia suuremmalle joukolle tähtitieteilijöitä. NEXPReS-hankeeseen osallistuu 15 tutkimuslaitosta, kansallisen tutkimus- ja koulutustietoverkon (National Research and Education Network – NREN) toimijaa ja edistynyttä tietojenkäsittelyä tarjoavaa laitosta Suomesta, Alankomaista, Australiasta, Espanjasta, Italiasta, Latviasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Lisätietoja NEXPReS-hankkeesta verkkosivustolla: http://www.nexpres.eu/

Lisätietoa sähköisistä infrastruktuureista

Euroopan digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar