Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: EU-finansieret forskning hjælper astronomer med at se helheden

Bruxelles, den 23. august 2011 – Astronomer har takket være EU-midler udviklet en banebrydende teknik til at fremstille tidstro billeder af fjerne galakser i en høj opløsning. Radioteleskoper verden over kan nu på én gang observere de fjernestliggende objekter i universet og skabe billeder i en høj opløsning – i en detaljeringsgrad svarende til at vise en fodbold på månen. Teknikken, som kaldes Electronic Very Long Baseline Interferometry (e-VLBI), bidrager til at give et fingerpeg om, hvordan galakserne er dannet, idet astronomerne får mulighed for at modtage og behandle data i næsten tidstro form i forbindelse med udførelsen af et eksperiment, takket være optiske højhastighedsnet. Dette åbner mulighed for, at radioteleskoper over hele verden kan arbejde sammen om at simulere ét enormt teleskop. Dette forbedrer ikke alene observationsresultaternes kvalitet, men bidrager også til at maksimere afkastet af investeringen i radioteleskoper. To projekter om højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, EXPReS og NEXPReS, som har modtaget EU-finansiering på 7,4 mio. EUR, yder støtte til udviklingen og anvendelsen af e-VLBI-astronomi. Udvikling af e-infrastruktur til at opbygge Europas innovative fordele er et af de prioriterede områder i den digitale dagsorden for Europa (jf. IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Det er en glimrende nyhed, at europæiske forskere har formået at anvende innovative teknikker således, at radioteleskoper udnyttes mere effektivt til at sondere fjerne galakser."

Radioastronomer observerer himmellegemer for at finde frem til, hvordan galakser udvikler sig og påvirker hinanden indbyrdes. Traditionelle Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observationer udføres af teleskoper fordelt på flere lande, som på samme tid er rettet mod den samme kilde. Jo større afstanden mellem teleskoperne er, desto bedre vil de kunne skelne kildens mindre detaljer. Hidtil registrerede hver station data på harddiske, som blev sendt til en central supercomputer med henblik på dataanalyse. Den nye e-VLBI-teknik åbner mulighed for, at teleskoper kan forbindes direkte med den centrale supercomputer via optiske fibre, og derved undgås omkostningerne til at forvalte opbevaringsmedier, samtidig med at resultaterne foreligger meget hurtigere. Dataene behandles derefter i real tid og giver dermed astronomerne videnskabelige resultater i løbet af timer og ikke uger. e-VLBI–teknikken var tidligere begrænset til Europa, men anvendes nu på verdensplan.

e-VLBI–teknikken blev for nylig udnyttet til at observere en "Seyfert-galakse", hvilket afslørede emissioner af kraftige gammastråler, som ifølge gængs opfattelse kun kunne stamme fra den kraftigste type af sorte huller. Der er aldrig tidligere afsløret så højt et energiniveau i andre galakser af denne art, og den kunne være det første medlem af en ny klasse af kosmiske objekter. Disse e-VLBI–observationer er gjort mulige ved hjælp af et globalt, tidstro net af de største og mest følsomme radioteleskoper i Europa, Østasien og Australien, som er placeret op til 12 458 km fra hinanden og forbundet via optiske højhastighedsnet.

Baggrund

e-VLBI-observation er nyskabende, eftersom den gør det muligt at foretage tidstro overvågning og levere resultater umiddelbart, hvilket har afgørende betydning for koordineringen med andre observatorier, der arbejder på andre bølgelængder. Flere radioteleskoper forventes at blive forbundet i real tid via højhastighedsnet, og NEXPReS-projektet fremskynder teknologi, som vil udviske forskellen mellem traditionelle VLBI– og e-VLBI­–teknikker.

e-VLBI har også andre anvendelsesformål: den kan anvendes "omvendt" til at måle bevægelser af jordens tektoniske plader og bidrage til at forudsige jordskælv; den kan observere variationer i jordens orientering og dagens længde, hvilket efterfølgende kan benyttes til forskning i klimaændringer, og måle gravitationsbølgers hastighed som led i grundforskning i fysik. I dette øjemed måler et globalt net af antenner tidsforskelle fra fjerne kilder (f.eks. pulsarer) over et vist tidsrum.

Gennem EXPReS–projektet, som varede fra 2006 til 2009, blev supercomputeren hos Joint Institute for VLBI i Europa (JIVE) i Nederlandene opgraderet til e-VLBI–operationer. Den kan modtage data fra op til 16 teleskoper på én gang på 1 Gb/s fra hvert teleskop. Supercomputeren tilbyder nu e-VLBI–sessioner på fastlagte tidspunkter og mulighed for at observere transiente kosmologiske objekter såsom eksploderende stjerner, som muligvis hænger sammen med dannelsen af sorte huller.

Der findes flere oplysninger om EXPReS–projektet på http://www.expres-eu.org/

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) er et treårigt projekt, der løber fra 2010 til 2013 med henblik på at gennemføre tidstro e-VLBI i alle observationer, som udføres af det europæiske VLBI-net - et samarbejde mellem de større radioastronomiske institutter i Europa, Asien og Sydafrika. Dette vil forbedre datakvaliteten og skabe mere dybde i billederne af galakser, som kan tilbydes til et større antal astronomer. NEXPReS gennemføres af 15 forskningsinstitutter, tjenesteydere inden for det nationale forsknings- og uddannelsesnet (NREN) og avancerede computeranlæg i Australien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Italien, Letland, Nederlandene, Polen, Spanien, Sverige og Tyskland.

Der findes flere oplysninger om NEXPReS-projektet på http://www.nexpres.eu/

Flere oplysninger om e-infrastrukturer

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar