Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pasaules ūdens nedēļa 2011. gadā – Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga paziņojums

Briselē, 2011. gada 22. augustā. Sākoties Pasaules ūdens nedēļai (21.–29. augusts), attīstības komisārs Andris Piebalgs atkārtoti apliecināja ES apņemšanos sasniegt tūkstošgades attīstības mērķi – līdz 2015. gadam uz pusi samazināt to cilvēku skaitu, kam nav pastāvīgas pieejas dzeramajam ūdenim un pamata sanitārijai.

"Ir tāds teiciens – mēs nenovērtējam ūdeni līdz brīdim, kad izžūst aka. Domāju, ka esam sapratuši, cik vērtīgs ir ūdens, labu laiku pirms mūsu aku izžūšanas. Mēs jau zinām, cik tas ir svarīgs. Mēs to uztveram pašu par sevi saprotamu šeit Eiropā, taču ir laiks pievērsties tam, lai nodrošinātu pamattiesības uz ūdeni visiem cilvēkiem.

Šodien vismaz 1,2 miljardiem cilvēku pasaulē – gandrīz piektajai daļai no pasaules iedzīvotājiem – piekļuve drošam dzeramam ūdenim ir saistīta ar ārkārtīgām grūtībām.

Šajā ziņā ir gūti panākumi. No visiem tūkstošgades attīstības mērķiem piekļuve ūdenim ir mērķis, ko visticamāk izdosies sasniegt. Savukārt sanitārijas nodrošināšana atpaliek. ES palīdzībai ir izšķirīga nozīme – ar Eiropas Komisijas atbalstu laikā no 2004. gada vairāk nekā 32 miljoniem cilvēku ir nodrošināta labāka ūdens piegāde un 9,5 miljoniem ir uzlaboti sanitārie apstākļi.

No 2002. līdz 2008. gadam ES palīdzība ūdens un sanitārijas jomā ir palielinājusies gandrīz trīs reizes un, pateicoties Eiropas Komisijai, vairāk nekā 30 valstis gūst labumu no liela apjoma projektiem, ko mēs īstenojam šajā jomā.

Taču darāmā vēl ir ārkārtīgi daudz. Nākamās minūtes laikā vēl trīs bērni nomirs, jo ir dzēruši netīru ūdeni. Tas ir 4000 bērnu katru dienu. Šī situācija īpaši skar sievietes un meitenes, kurām nav iespēju strādāt un mācīties skolā. Mūsdienās tas nav pieņemami.

Pagājušajā gadā, piedaloties tūkstošgades attīstības mērķu samitā Ņujorkā, es uzsāku tūkstošgades attīstības mērķu iniciatīvu, ar kuru Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm tiks sniegta papildu palīdzība 1 miljarda eiro apjomā, lai tās varētu sasniegt tos tūkstošgades attīstības mērķus, kuru īstenošana virzās lēni. Ūdens un sanitārija ir viens no četriem tūkstošgades attīstības mērķiem, kas iekļauti šajā iniciatīvā, un tas liecina par to, cik lielu prioritāru nozīmi mēs tam piešķiram."

Plašāka informācija

Informācija presei. Making a SPLASH: ES darbs ūdens un sanitārijas jomā

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/press_corner/documents/world-water-week-presspack-2011.pdf

ES Ūdens iniciatīvas tīmekļa vietne

http://www.euwi.net/

ES Ūdens mehānisma tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/second-water-facility_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar