Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Trikratno povečanje podpore delavcem iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na več kot 83 milijonov EUR v letu 2010

Bruselj, 22. avgusta 2011 – V skladu s poročilom, ki ga je danes sprejela Evropska komisija, je lani skoraj 23 700 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi gospodarske krize in večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, prejelo pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), kar je dvakrat več delavcev, ki so prejeli pomoč iz ESPG, v primerjavi z letom 2009. Namen 83,5 milijonov EUR, ki so bili izplačani iz ESPG devetim državam članicam, je pomagati nacionalnim organom pri podpori odpuščenim delavcem, ki iščejo nove zaposlitvene priložnosti.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je ob objavi letnega poročila povedal: „Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji kot instrument za izražanje solidarnosti EU od svoje ustanovitve leta 2007 priskoči na pomoč tistim, ki so izgubili zaposlitev. ESPG je tisočem evropskih delavcev omogočil pomoč pri usposabljanju in iskanju zaposlitve ter bo imel še naprej odločilno vlogo v boju proti brezposelnosti ali njenemu preprečevanju.“ Dodal je še: „ESPG kaže, da se je treba osredotočiti na izzive tega desetletja ter hkrati ohraniti velike naložbe v področja, kot so usposabljanje, inovacije in evropska infrastruktura.“

Četrto letno poročilo o dejavnostih ESPG kaže trikratno povečanje prispevkov iz ESPG leta 2010, ki so bili izplačani državam članicam. Evropski parlament in Svet Evropske unije kot proračunski organ EU sta leta 2010 sprejela 31 sklepov za uporabo sredstev ESPG: 13 se jih je navezovalo na vloge iz leta 2010, 18 pa se jih je nanašalo na vloge iz druge polovice leta 2009. To hitro povečanje kaže na nenaden učinek svetovne finančne in gospodarske krize, ki je povzročilo znatno povečanje števila vlog leta 2009. Leta 2010 je bilo v primerjavi z letom 2009 odobrenih trikrat več zahtevkov in 60 % več sofinanciranja iz ESPG se je izplačano državam članicam.

Prispevki iz ESPG v skupni vrednosti 83 554 141 EUR so bili namenjeni 23 688 odpuščenim delavcem iz devetih držav članic (Danske, Nemčije, Irske, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije). Podpora je bila odobrena za sofinanciranje ukrepov aktivne politike trga dela, ki so jih za delavce predlagale in organizirale države članice v 24-mesečnem obdobju od datuma predložitve vloge. ESPG je sofinanciral 65 % ukrepov, nacionalni viri pa so zagotovili preostalih 35 %. Konkretni ukrepi za iskalce zaposlitve so vključevali intenzivno individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, različne oblike poklicnega usposabljanja, ukrepe nadgradnje spretnosti ter preusposabljanja, začasne pobude in nadomestila v času trajanja ukrepov ter druge vrste podpore, kot sta ustanavljanje podjetij in javne sheme zaposlovanja.

ESPG sta na pobudo predsednika Barrosa konec leta 2006 ustanovila Evropski parlament in Svet za podporo ljudem, ki so izgubili zaposlitev zaradi vpliva globalizacije. Komisija je kot del predloga za naslednji večletni finančni okvir po letu 2013 predlagala, da EU prek ESPG še naprej izraža solidarnost z odpuščenimi delavci in prizadetimi regijami.

Ozadje

Komisija je leta 2010 prejela 31 vlog za podporo iz ESPG, kar je ena več kot leta 2009. Vložilo jih je 12 držav članic za skupni znesek podpore iz ESPG v višini 169 994 542 EUR, ki je bila namenjena 31 995 presežnim delavcem v 16 sektorjih. Tri države članice so leta 2010 prvič zaprosile za podporo: Češka, Poljska in Slovenija.

Od začetka delovanja ESPG januarja 2007 je bilo vloženih 78 vlog za skupni znesek v višini približno 355 milijonov EUR, s čimer je pomoč prejelo skoraj 76 000 delavcev. Vloge za podporo iz ESPG vlaga vse več držav članic iz vse večjega števila sektorjev.

Letno poročilo prav tako opisuje rezultate štirih prispevkov iz ESPG, odobrenih trem državam članicam v prejšnjih letih (Španiji, Portugalski in Nemčiji), ter kako je podpora iz ESPG presežnim delavcem pomagala najti novo zaposlitev. Prikazuje, da je 629 odpuščenih delavcev iz avtomobilske industrije, industrije tekstila in industrije mobilnih telefonov našlo novo zaposlitev ali so postali samozaposlene osebe do konca 12-mesečnega obdobja podpore iz ESPG (20 % od 3 146 delavcev, ki so prejeli podporo). Neposredna posledica krize je, da so težave lokalnih in regionalnih trgov dela z vidika zaposlitvenih priložnosti in prostih delovnih mest ovirale rezultate ponovne vključitve delavcev na trg dela.

Navedene tri države članice so sporočile številna zanimiva dejstva, ki kažejo, da so se osebne razmere, samozavest in zaposljivost zadevnih delavcev očitno izboljšale zahvaljujoč podpori in storitvam ESPG, čeprav niso vedno hitro našli nove zaposlitve. ESPG je državam članicam omogočil, da so učinkovitejše v regijah, ki so jih prizadela odpuščanja, glede na število ljudi, ki jim je bila nudena podpora, ter trajanje, vrsto in kakovost podpore, kot bi lahko bile brez sredstev ESPG.

Sredstva EU so državam omogočila tudi prožnejši odziv, vključitev prilagojenih in inovativnih pobud v svoje ukrepe ter večjo osredotočenost na najnižje kvalificirane delavce. Pomoč, sofinancirana iz ESPG, pomeni torej večjo naložbo v spretnosti, kar ima že dokazano pozitiven učinek na stopnjo ponovne zaposlitve delavcev, ki jim je bila nudena pomoč, tudi srednje- in dolgoročno po koncu ukrepov ESPG.

Poleg tega je videti, da je bil ESPG koristen instrument v času proračunskih primanjkljajev in varčevanja v javnem sektorju, saj so se nacionalna sredstva skrčila in se države članice borijo, da bi si opomogle od svetovne krize. Ta poročila ponovno jasno kažejo, da ESPG zagotavlja dragoceno pomoč odpuščenim delavcem in izraža solidarnost EU v času sprememb.

Več informacij

Glej tudi MEMO/11/561

Poročilo ESPG za leto 2010 je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Spletišče ESPG: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=sl

Video novici:

Ukrepi Evrope proti krizi: posodobitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Soočanje z globaliziranim svetom – Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontaktni osebi:

Cristina Arigho (+32 22985399)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar