Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - δελτίο Τύπου

Η στήριξη των εργαζομένων από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης της ΕΕ τριπλασιάστηκε το 2010 και ξεπέρασε τα 83 εκατομμύρια ευρώ

Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2011 – Σχεδόν 23.700 εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο βοηθήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) το περασμένο έτος, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τους εργαζομένους που βοηθήθηκαν από το Ταμείο το 2009. Το ποσό των 83,5 εκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκε από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης της ΕΕ σε εννέα κράτη μέλη προορίζεται να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να στηρίξουν τους απολυμένους εργαζομένους ώστε να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο κ. László Andor, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε στο πλαίσιο της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης: «Από τη δημιουργία του το 2007, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ως μέσο έκφρασης της αλληλεγγύης της ΕΕ, δραστηριοποιείται για τη στήριξη των εργαζομένων που απώλεσαν την εργασία τους. Το Ταμείο έχει καλύψει την παροχή βοήθειας για κατάρτιση και αναζήτηση εργασίας για χιλιάδες ευρωπαίους εργαζομένους και θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας ή στην πρόληψή της». Πρόσθεσε: «Το ΕΤΠ αντικατοπτρίζει την ανάγκη να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις της τρέχουσας δεκαετίας, διατηρώντας, παράλληλα, σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η κατάρτιση, η καινοτομία και η ευρωπαϊκή υποδομή».

Η τέταρτη ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΠ καταδεικνύει τριπλασιασμό, το 2010, των συνεισφορών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ, έλαβαν 31 αποφάσεις το 2010 για ενεργοποίηση της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ: 13 από αυτές ελήφθησαν κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2010 και 18 αφορούσαν αιτήσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2009. Η απότομη αυτή αύξηση αντικατοπτρίζει τον ξαφνικό αντίκτυπο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε δραματική αύξηση των αιτήσεων το 2009. Το 2010 εγκρίθηκε τριπλάσιος αριθμός αιτήσεων σε σύγκριση με το 2009 και σημειώθηκε αύξηση 60 % της συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ προς τα κράτη μέλη.

Οι συνεισφορές του ΕΤΠ αφορούσαν 23.688 εργαζομένους που απολύθηκαν σε εννέα κράτη μέλη (Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία), με συνολικό ποσό 83.554.141 ευρώ από το Ταμείο. Η στήριξη χορηγήθηκε για να συγχρηματοδοτηθούν τα μέτρα της ενεργού πολιτικής για την αγορά εργασίας που προτάθηκαν και οργανώθηκαν για τους εργαζομένους από τα κράτη μέλη, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αίτησης. Το ΕΤΠ συγχρηματοδότησε το 65% των μέτρων, ενώ το υπόλοιπο 35% καλύφθηκε από εθνικές πηγές. Τα συγκεκριμένα μέτρα για τα άτομα που αναζητούν εργασία περιελάμβαναν εντατική, εξατομικευμένη βοήθεια αναζήτησης εργασίας, διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις για τη διάρκεια των ενεργών μέτρων, καθώς και άλλους τύπους στήριξης, όπως: δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δημόσια συστήματα απασχόλησης.

Το ΕΤΠ, πρωτοβουλία η οποία προτάθηκε αρχικά από τον πρόεδρο Barroso για την παροχή βοήθειας στα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους λόγω του αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης, δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του 2006.

Η Επιτροπή, ως μέρος της πρότασής της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013, έχει προτείνει να εξακολουθήσει η ΕΕ να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους απολυμένους εργαζομένους και τις πληγείσες περιοχές μέσω του ΕΤΠ και στο μέλλον.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έλαβε συνολικά 31 αιτήσεις για στήριξη από το ΕΤΠ το 2010 – μία περισσότερη από ό,τι το 2009. Οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν από 12 κράτη μέλη για συνολική στήριξη ύψους 169.994.542 ευρώ από το ΕΤΠ προς 31.995 απολυμένους εργαζομένους σε 16 τομείς. Τρία κράτη μέλη υπέβαλαν αίτηση για πρώτη φορά το 2010: η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και η Σλοβενία.

Από την αρχή της λειτουργίας του ΕΤΠ, τον Ιανουάριο του 2007, έχουν υποβληθεί 78 αιτήσεις για συνολικό ποσό ύψους περίπου 355 εκατ. ευρώ και έχουν βοηθηθεί σχεδόν 76.000 εργαζόμενοι. Οι αιτήσεις προς το ΕΤΠ υποβάλλονται σε όλο και περισσότερους τομείς και από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών.

Η ετήσια έκθεση περιγράφει επίσης τα αποτελέσματα τεσσάρων συνεισφορών του ΕΤΠ οι οποίες χορηγήθηκαν τα προηγούμενα έτη σε τρία κράτη μέλη (Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία) και τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη του ΕΤΠ βοήθησε εργαζομένους που είχαν απολυθεί να βρουν νέα εργασία. Καταδεικνύει ότι 629 εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν απολυθεί από τους εργοδότες τους στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και της κινητής τηλεφωνίας βρήκαν νέα εργασία ή έγιναν αυτοαπασχολούμενοι έως το πέρας της 12μηνης περιόδου στήριξης από το ΕΤΠ (το 20% των 3.146 ατόμων που έλαβαν στήριξη). Ως άμεση συνέπεια της κρίσης, τα αποτελέσματα της επανένταξης των εργαζομένων στην απασχόληση εμποδίστηκαν από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές και περιφερειακές αγορές εργασίας όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Τα τρία κράτη μέλη ανέφεραν μια σειρά ενδιαφερόντων γεγονότων τα οποία καταδεικνύουν ότι η προσωπική κατάσταση, η αυτοεμπιστοσύνη και η απασχολησιμότητα των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είχαν σαφώς βελτιωθεί χάρη στη βοήθεια και τις υπηρεσίες του ΕΤΠ, μολονότι δεν έβρισκαν πάντα γρήγορα νέα εργασία. Το ΕΤΠ έδωσε στα κράτη μέλη την ευκαιρία να ενεργήσουν στις περιφέρειες που επλήγησαν από απολύσεις –όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που βοηθήθηκαν και τη διάρκεια, το είδος και την ποιότητα της στήριξης– αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι θα ήταν δυνατόν χωρίς τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠ.

Η χρηματοδότηση από το ΕΤΠ επέτρεψε επίσης στις χώρες να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και να συμπεριλάβουν στα μέτρα τους εξατομικευμένες και καινοτόμες δράσεις, καθώς και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα άτομα με λιγότερες δεξιότητες. Συνεπώς, η συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ αντιπροσωπεύει μια ενισχυμένη επένδυση στις δεξιότητες, η οποία έχει ήδη καταδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά επαναπασχόλησης των εργαζομένων που βοηθήθηκαν, επίσης σε μεσοπρόθεσμο και πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο μετά το πέρας των μέτρων του ΕΤΠ.

Επιπλέον, έχει επισημανθεί ότι το ΕΤΠ είναι χρήσιμο μέσο σε μια εποχή δημοσιονομικών ελλειμμάτων και περικοπών του δημόσιου τομέα, όταν οι εθνικοί πόροι έχουν γίνει περιορισμένοι και τα κράτη μέλη αγωνίζονται να ανακάμψουν από την παγκόσμια κρίση. Οι αναφορές αυτές καθιστούν σαφές για μια ακόμη φορά ότι το ΕΤΠ παρέχει πολύτιμη βοήθεια στους απολυμένους εργαζομένους και καταδεικνύει την αλληλεγγύη της ΕΕ απέναντι στην αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. επίσης MEMO/11/561

Η έκθεση 2010 του ΕΤΠ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Δικτυακός τόπος του ΕΤΠ: http://ec.europa.eu/egf

Μαγνητοσκοπημένα δελτία τύπου:

Η Ευρώπη δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση της κρίσης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αναζωογονείται:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Αντιμετώπιση ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου – Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar