Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Maroko: Nova evropska podpora za enakost in razvoj podeželja v tej kraljevini

Bruselj, 17. avgusta 2011 – Evropska unija (EU) je danes potrdila letni akcijski program za Maroko za leto 2011. Ta nova podpora v vrednosti 19 milijonov evrov je namenjena zlasti prebivalcem podeželske regije Al Hoceima na severu Maroka, za katero je značilna izoliranost, družbeno-ekonomska zaostalost v primerjavi z ostalim delom države ter prisotnost kulture kanabisa. Program bo pomagal izboljšati življenjske pogoje in dohodke prebivalstva, tako da bo prispeval k decentralizaciji in lokalnemu razvoju, ustvarjanju delovnih mest ter družbenemu in okoljskemu razvoju.

35 milijonov evrov bo namenjenih tudi izvajanju Agende enakosti med ženskami in moškimi, ki jo je nedavno sprejela maroška vlada, in sicer zlasti z ozaveščanjem prebivalstva (med drugim oblikovalcev javnega mnenja, poslancev, vodilnega osebja v podjetjih) ter izboljšanjem pogojev in možnosti udeležbe žensk, da bi bile enakopravne moškim pri političnem vodenju in upravljanju javnega sektorja. Namen tega programa je maroškim državljanom zagotoviti enakopravnejšo porazdelitev sadov gospodarske rasti.

85 milijonov evrov bo dodeljenih v podporo vzpostavitvi višjega statusa. EU je višji status priznala oktobra 2008 kot odgovor na željo Maroka, da pospeši postopek približevanja k EU, ki se je začel z začetkom veljavnosti Sporazuma o pridružitvi leta 2000. Program bo podprl sektorske reforme in zaveze Maroka za uresničevanje načrta višjega statusa.

Štefan Füle, evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko, je izjavil, da: „Evropska komisija prek podpore Agendi enakosti podpira željo Maroka, da pospeši izvajanje demokratičnih reform, ki se je začelo 1. julija 2011, ko je bil z referendumom potrjen predlog za temeljito spremembo njegove ustave. Razvojni program za regijo Al Hoceima in podpora izvajanju višjega statusa bosta imela pozitiven neposredni vpliv na vsakdanje življenje številnih maroških državljanov, s čimer se bodo uresničili privilegirani odnosi med Marokom in EU.“

Maroške reforme, ki jih bo podprla EU, se popolnoma ujemajo s strateškimi prioritetami v nedavnih skupnih sporočilih Evropske komisije in visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko: „Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“1 in „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“2.

Cilj Programa podpore za dinamiko celovitega razvoja podeželskih provinc in ozemelj na severu (Al Hoceima), ki ima proračun v višini 19 milijonov evrov, je trajno izboljšati življenjske pogoje in dohodke podeželskega prebivalstva province Hoceima. To bo mogoče s podporo dinamike lokalnega razvoja udeležbe in vključevanja, s krepitvijo vloge in zmožnosti akterjev, razgibanjem lokalnega gospodarstva, družbenim razvojem ter ohranitvijo in vrednotenjem ekosistemov.

Program bo na primer okrepil postopke udeležbe v komunalnem načrtovanju, vlaganje v male družbene infrastrukture in vzdržnost družbenih struktur, povečanje dohodkov podeželskih gospodinjstev z naložbami in tehnično podporo na področju kmetijstva, malega priobalnega ribolova, obrti in podeželskega turizma. V tem okviru bo poudarek programa zlasti na vključevanju mladih in žensk v gospodarstvo.

Program podpore spodbujanja enakopravnosti in enakosti med ženskami in moškimi, ki ima na razpolago 35 milijonov evrov, bo podprl izvajanje Agende za enakost, ki jo je sprejel Maroko. Njegov cilj je zlasti ozaveščati prebivalstvo (med drugim oblikovalce javnega mnenja, poslance, vodilno osebje v podjetjih) o kulturi enakosti, dvigniti raven pravnega varstva žensk, učinkovito vključevati vidik enakosti med spoloma v različne institucije in organizacije ter izboljšati pogoje in možnosti udeležbe žensk, da bi bile enakopravne moškim pri političnem vodenju in upravljanju javnega sektorja.

Program „Doseči višji status“, ki ima proračun v višini 85 milijonov evrov, je konkretni rezultat krepitve odnosov med EU in Marokom v okviru načrta Višjega statusa. Ta bo instrument privilegiranega sodelovanja, ki podpira krepitev in poglobitev tega partnerstva. Prispeval bo k uresničevanju glavnih zavez, navedenih v načrtu Višjega statusa, natančneje na področju zbliževanja zakonodaje s pravnim redom EU, ki je temelj te dinamike približevanja z gospodarskega in družbenega vidika, in sicer v okviru okrepljenega političnega dialoga. Program bo zlasti financiral dejavnosti na področju industrijskih standardov, transporta, ribolova, visokega šolstva, zaposlovanja, vodnega gospodarstva in varstva potrošnikov.

Za dodatne informacije se obrnite na:

EU-Maroko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Evropska sosedska politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, z dne 8. marca 2011.

2 :

COM(2011)303, z dne 25. maja 2011.


Side Bar