Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – comunicat de presă

Maroc: un nou sprijin european în favoarea egalității și dezvoltării rurale

Bruxelles, 17 august 2011 – Astăzi, Uniunea Europeană (UE) a aprobat programul anual de acțiune pe 2011 pentru Maroc. Beneficiarii acestui nou sprijin vor fi în primul rând locuitorilor regiunii rurale Al Hoceima (19 milioane de euro) din nordul Marocului, care se caracterizează prin situația sa izolată, prin decalajul socioeconomic față de restul țării, precum și prin prezența culturilor de canabis. Programul va permite ameliorarea condițiilor de viață și a veniturilor populației prin contribuția sa la îndeplinirea obiectivelor de descentralizare și dezvoltare locală, la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea socială și în domeniul protecției mediului.

Se vor aloca, de asemenea, fonduri în valoare de 35 de milioane de euro pentru transpunerea în practică a Programului pentru egalitate între bărbați și femei, care a fost adoptat recent de guvernul marocan, în special prin sensibilizarea populației (inclusiv a liderilor de opinie, a parlamentarilor, a directorilor de întreprinderi) și prin consolidarea condițiilor și a capacității de participare a femeilor, pe picior de egalitate cu bărbații, la guvernarea politică și la gestionarea afacerilor publice. Acest program urmărește să garanteze faptul că cetățenii marocani beneficiază de o distribuție mai echitabilă a rezultatelor creșterii.

85 de milioane de euro vor fi consacrate sprijinirii realizării „statutului avansat”. UE a acordat Marocului statutul avansat în octombrie 2008, răspunzând astfel ambiției regatului de a accelera procesul de apropiere de UE demarat odată cu intrarea în vigoare a Acordului de asociere, în 2000. Programul va sprijini reformele sectoriale și angajamentele asumate de Maroc în foaia de parcurs pentru statutul avansat.

Štefan Füle, comisarul responsabil de extindere și de politica europeană de vecinătate, a declarat că: „Prin sprijinul acordat Programului pentru egalitate, Comisia Europeană susține voința Marocului de a realiza progrese pe calea reformelor democratice, voință manifestată la 1 iulie anul trecut prin aprobarea, prin referendum popular, a propunerii de revizuire a Constituției sale. Atât programul de dezvoltare a regiunii Al Hoceima, cât și sprijinul acordat pentru realizarea statutului avansat vor avea un impact pozitiv direct asupra vieții cotidiene a numeroși cetățeni marocani, constituind pentru aceștia o concretizare a relațiilor privilegiate dintre Maroc și UE.”

Reformele întreprinse de Maroc care vor face obiectul unui sprijin din partea UE sunt pe deplin convergente cu prioritățile strategice definite în cele două comunicări comune, publicate recent, ale Comisiei Europene și ale Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, intitulate: „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”1 și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”2.

Scopul Programului de sprijin pentru dinamica dezvoltării integrate a provinciilor și teritoriilor rurale din nord (Al Hoceima), cu un buget de 19 milioane de euro, este acela de a ameliora în mod durabil condițiile de viață și veniturile populațiilor rurale din provincia Al Hoceima, prin sprijinul acordat pentru dinamica unei dezvoltări locale participative și favorabile incluziunii, prin consolidarea rolului și a capacității actorilor, prin dinamizarea mediului economic local, prin dezvoltarea socială, conservarea și valorizarea ecosistemelor.

De exemplu, programul va sprijini procesele participative de planificare comunală, realizarea de investiții în infrastructuri sociale de dimensiuni mici și viabilitatea structurilor sociale, creșterea veniturilor gospodăriilor rurale prin intermediul investițiilor și al asistenței tehnice în domeniile agriculturii, pescuitului artizanal, artizanatului și turismului rural. În acest cadru, programul va acorda o atenție deosebită integrării economice a tinerilor și a femeilor.

Programul de sprijin pentru promovarea echității și egalității între femei și bărbați, cu un buget de 35 de milioane de euro, va sprijini transpunerea în practică a Programului pentru egalitate al Marocului. Obiectivul principal al acestuia este de a sensibiliza populația (inclusiv liderii de opinie, parlamentarii, directorii de întreprinderi) cu privire la cultura egalității, de a asigura o mai mare protecție juridică a femeilor, de a integra în mod eficace dimensiunea de gen în acțiunile diferitelor instituții și organizații și de a consolida condițiile și capacitatea de participare a femeilor, pe picior de egalitate cu bărbații, la guvernarea politică și la gestionarea afacerilor publice.

Programul „Statutul avansat – rețeta succesului”, cu un buget de 85 de milioane de euro, constituie unul dintre rezultatele concrete ale consolidării relațiilor dintre UE și Maroc în contextul statutului avansat. Acesta va fi instrumentul de cooperare privilegiat care susține consolidarea și aprofundarea acestui parteneriat. Programul va contribui la materializarea principalelor angajamente înscrise în foaia de parcurs pentru statutul avansat, mai exact cele în materie de convergență normativă cu acquis-ul UE, care constituie piatra de temelie a acestei dinamici de apropiere pe plan economic și social, în cadrul unui dialog politic consolidat. În special, programul va finanța activități în domeniul standardelor industriale, al transporturilor, al pescuitului, al învățământului superior, al ocupării forței de muncă, al apei și al protecției consumatorilor.

Pentru informații suplimentare:

UE-Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Politica europeană de vecinătate:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Persoane de contact :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 din 8 martie 2011.

2 :

COM(2011)303 din 25 mai 2011.


Side Bar