Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Új uniós támogatás Marokkó számára az egyenlőség és a vidékfejlesztés előmozdításához

Brüsszel, 2011. augusztus 17. – A mai napon az Európai Unió jóváhagyta a Marokkóra vonatkozó 2011. évi cselekvési programot. Az új támogatás kedvezményezettjei közé tartoznak a Marokkó északi részén található Al Hoceima nevű vidéki régióban élők, ahol az elzártság, az ország többi részéhez képest érzékelhető gazdasági és társadalmi elmaradottság, valamint a kannabisztermesztés elterjedtsége jelent problémát. A program a decentralizáció és a helyi fejlődés előmozdításához, valamint a munkahelyteremtéshez, illetve a társadalmi és környezeti fejlesztéshez nyújtott hozzájárulás révén kívánja elősegíteni a lakosság életkörülményeinek és bevételeinek javítását.

Emellett 35 millió eurót juttatnak majd a nők és a férfiak közötti egyenlőséget szolgáló program számára, amelyet nemrég fogadott el a marokkói kormány, és amely mindenekelőtt a lakosság (ezen belül a véleményformálók, a parlamenti képviselők és vállalkozások vezetői) körében folytatott felvilágosítást célozza, valamint azt, hogy megteremtsék annak feltételeit és lehetőségeit, hogy a nők a férfiakkal egyenrangú módon tudjanak szerepet vállalni a politikai vezetésben és a közügyekben. E program célja annak biztosítása, hogy a marokkói polgárok méltányosabb módon részesüljenek a növekedésből származó előnyökből.

Marokkót 85 millió eurós finanszírozás segíti a kiemelt státusz elérésében. Az Unió 2008 októberében ajánlotta fel a kiemelt státuszt Marokkó azon törekvésére reagálva, hogy felgyorsítsa az Unióhoz való közeledés folyamatát, amelyet a társulási megállapodás hatálybalépése indított el 2000-ben. A program támogatja az ágazati reformokat és a kiemelt státusz ütemterve alapján tett marokkói kötelezettségvállalásokat.

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az egyenlőséget szolgáló programhoz nyújtott finanszírozással az Európai Bizottság támogatja Marokkó azon szándékát, mely szerint folytatja a demokratikus reformok megvalósítását, amelyet ez év július elsején a marokkói alkotmánymódosítás-tervezet népszavazás útján való megerősítése indított el. Mind az Al Hoceima régió fejlesztési programja, mind pedig a kiemelt státusz megvalósítása közvetlenül hozzájárul számos marokkói polgár mindennapi életének javulásához, ami megfoghatóvá teszi számukra a Marokkó és az Unió közötti különleges kapcsolatot.”

Az uniós támogatásban részesülő marokkói programok teljes összhangban vannak azokkal a stratégiai prioritásokkal, amelyeket az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által nemrégiben kiadott két közös közlemény(„Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” 1, illetve „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” 2) határozott meg..

Az észak-marokkói vidéki tartományok és területek (Al Hoceima) integrált fejlesztésének dinamizálását támogató program 19 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, és az Al Hoceima tartomány lakossága életkörülményeinek és jövedelmének fenntartható javítását célozza, a részvételen és a társadalmi befogadáson alapuló helyi fejlődés dinamizálásának támogatása, az érdekelt felek szerepkörének és lehetőségeinek megerősítése, a helyi gazdaság dinamizálása, a társadalmi fejlődés, valamint az ökoszisztéma megóvása és fejlesztése révén.

Például a program támogatja a részvételen alapuló önkormányzati tervezési folyamatokat, a kisebb szociális infrastruktúra-beruházások megvalósítását és a szociális infrastruktúrák fenntarthatóságát, valamint a vidéki háztartások bevételeinek a mezőgazdaság, a nem ipari szintű halászat, a kézművesség és a falusi turizmus területére irányuló beruházások és technikai támogatás révén történő növelését, miközben különleges hangsúlyt helyez a fiatalok és a nők gazdasági integrációjára.

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítását támogató program 35 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, és a egyenlőséget célzó, Marokkó által kialakított menetrend végrehajtását támogatja. Közelebbről, céljai közé tartozik az egyenlőség kultúrájának tudatosítása a lakosság (és ezen belül a véleményformálók, a parlamenti képviselők és a vállalkozások vezetői) körében, a nők jogi védelmének javítása, a nemekkel kapcsolatos kérdések figyelembe vételének érvényesítése a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint annak feltételeinek megerősítése, hogy a nők a férfiakkal egyenrangú módon tudjanak szerepet vállalni a politikai vezetésben és a közügyekben.

A kiemelt státusz sikerre vitelének programja 85 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, és a kiemelt státusz tekintetében az Unió és Marokkó közötti viszony megerősítésének egyik konkrét eredménye. Ez a program lesz az együttműködés fő eszköze, e partnerség megerősítését és elmélyítését szolgálva. Hozzá fog járulni a kiemelt státusz ütemtervében rögzített főbb kötelezettségvállalások megvalósításához, különösen az uniós vívmányokkal való szabályozási konvergenciával kapcsolatban, amely a gazdasági és szociális téren való közelítés folyamatának sarkalatos pontja. Mindezekről fokozott politikai párbeszédet folytatnak majd a felek. A program keretében finanszírozást biztosítanak az ipari szabványok, a közlekedés, a halászat, a felsőoktatás, a foglalkoztatás, a vízügy és a fogyasztóvédelem területének tevékenységeihez.

További információk:

EU–Marokkó:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Európai szomszédságpolitika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 2011. március 8.

2 :

COM(2011)303,.2011. május 25.


Side Bar