Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová evropská podpora rovnosti a rozvoje venkova v Marockém království

V Bruselu 17. srpna 2011 – Evropská unie dnes schválila akční program pro Maroko na rok 2011. Nová podpora pomůže (částkou 19 milionů eur) především obyvatelům venkovské oblasti Al Hoceima na severu Maroka, která je izolovaná, socio-ekonomicky zaostává za ostatními částmi země a je místem pěstování konopí. Program přispěje ke zlepšení životních podmínek a zvýšení příjmů obyvatel tím, že usnadnění decentralizaci a místní rozvoj, vytváření pracovních podmínek a rozvoj v sociální oblasti i oblasti životního prostředí.

Dalších 35 milionů EUR bude věnováno na provádění Programu pro rovnost mužů a žen, který nedávno přijala marocká vláda, zejména na zvyšování povědomí občanů (včetně osob ovlivňujících veřejné mínění, poslanců a podnikatelů) o této problematice a na zlepšování podmínek a možností rovnocenné účasti žen a mužů na politickém řízení a správě věcí veřejných. Cílem tohoto programu je zajistit marockým občanům spravedlivější rozdělení výsledků hospodářského růstu.

85 milionů EUR bude věnováno na podporu provádění rozšířeného statusu. Evropská unie udělila tento status Maroku v říjnu 2008 v návaznosti na snahu této země o urychlení procesu sblížení s EU, který byl zahájen vstupem v platnost Dohody o přidružení v roce 2000. Program podpoří odvětvové reformy a plnění závazků, které Maroko přijalo v plánu souvisejícím s rozšířeným statusem.

Štefan Füle, komisař odpovědný za rozšíření a evropskou politiku sousedství, v této souvislosti prohlásil, že Evropská komise svou podporou Programu pro rovnost podpořila vůli Maroka pokračovat v provádění demokratických reforem, které byly zahájeny 1. července schválením návrhu nové ústavy všelidovým referendem. Jak program rozvoje oblasti Al Hoceima, tak podpora provádění rozšířeného statusu pozitivně ovlivní každodenní život řady marockých občanů a budou konkrétním příkladem výjimečných vztahů Maroka s Evropskou unií.

Marocké reformy, které EU podporuje, zcela odpovídají strategickým prioritám, které byly nedávno vymezeny ve dvou společných sděleních Evropské komise a Vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím1 a Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami2.

Program podpory dynamik integrovaného rozvoje severních venkovských provincií a území (Al Hoceima) s rozpočtem 19 milionů EUR je zaměřený na trvalé zlepšení životních podmínek a příjmů venkovského obyvatelstva provincie Al Hoceima prostřednictvím podpory dynamik participativního a inkluzivního místního rozvoje, posílením úlohy a kapacity subjektů, dynamizací místní hospodářské struktury, sociálním rozvojem, ochranou a zhodnocením ekosystémů.

Program podpoří například participativní procesy obecního plánování, investice do malých sociálních infrastruktur a zajištění jejich životaschopnosti, zvýšení příjmů venkovských domácností investicemi a odbornou podporou v oblasti zemědělství, rybolovu, řemeslné výroby a venkovské turistiky. V tomto rámci se program zvláště zaměří na ekonomické začlenění mladých lidí a žen.

Program podpory prosazování spravedlnosti a rovnosti mezi muži a ženami s rozpočtem 35 milionů EUR přispěje k provádění marockého Programu pro rovnost. Jeho cílem je zejména zvýšit povědomí obyvatel (včetně osob ovlivňujících veřejné mínění, poslanců a podnikatelů) o rovnosti, zvýšit právní ochranu žen, efektivně začlenit genderovou perspektivu do různých institucí a organizací a posílit podmínky a schopnost rovnocenné účasti žen a mužů na politickém řízení a na správě věcí veřejných.

Program Úspěšné využití rozšířeného statusu s rozpočtem 85 milionů EUR je jedním z konkrétních výsledků posílení vztahů mezi EU a Marokem v rámci rozšířeného statusu. Stane se z něj privilegovaný nástroj spolupráce, který podpoří posílení a prohloubení tohoto partnerství. Přispěje k provádění hlavních závazků zapsaných do plánu rozšířeného statusu, konkrétně v oblasti harmonizace právních předpisů s acquis EU, což je základní prvek dynamiky sbližování v ekonomické a sociální oblasti, a to v rámci posíleného politického dialogu. Z programu se budou financovat zejména činnosti týkající se průmyslových norem, dopravy, rybolovu, vyššího vzdělání, zaměstnanosti, vody a ochrany spotřebitelů.

Další informace jsou uvedeny na stránkách:

EU-Maroko:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_en.htm

Evropská politika sousedství:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200 ze dne 8. března 2011.

2 :

KOM(2011)303 ze dne 25. května 2011.


Side Bar