Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU povečala pomoč pravosodju in upravi v Libanonu

V Bruslju, 17. avgusta 2011 – Danes dodeljena sredstva Evropske unije bodo pomagala prenoviti libanonski pravosodni sistem z izvajanjem novih usposabljanj za uradnike in z začetkom nacionalne razprave o neodvisnosti sodnega sistema, ki bo državljanom Libanona omogočila, da svoje mnenje izrazijo na konferencah in seminarjih.

Sredstva, ki so del letnega akcijskega programa za Libanon, bodo tudi izboljšala delo javnega sektorja v Libanonu na področju okolja, saj bodo ministrstvu za okolje pomagala bolje načrtovati in izvajati okoljsko politiko.

Ta program bo z zagotavljanjem novega sistema usposabljanja in strokovnega znanja za učinkovitejše upravljanje občinskega sektorja ter boljše upravljanje javnih sredstev koristil tudi libanonskim občinam.

Komisar EU za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle je ob naznanitvi sprejetja letnega akcijskega programa za leto 2011 za Libanon dejal: „Podpiranje naših libanonskih partnerjev pri njihovih prizadevanjih za oblikovanje dobro delujočega sistema javne uprave ter spodbujanje trajnostne rasti in demokracije v državi sta bistvenega pomena. Te reforme bodo državljanom Libanona omogočile več vpliva na odločanje o načinu vodenja njihove države ter tako pomagale okrepiti zaupanje v pravosodni sistem in njegovo legitimnost.“.

Letni akcijski načrt za leto  2011 je sveženj ukrepov sodelovanja v višini 33 milijonov EUR, ki zajema tri reformna področja: občinske finance, okoljsko upravljanje in pravosodje.

Vsa reformna področja so usklajena s prednostnimi nalogami dveh skupnih sporočil Evropske unije ter visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko: „Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja1“ ter „Nov odziv na spremembe v sosedstvu2“. Ta reformna področja so odražena tudi v ministrski izjavi, ki jo je izdal kabinet predsednika vlade Mikatija.

Podrobneje so cilji programa:

  • Podpora reformi občinskih financ (20 milijonov evrov)

Cilja tega programa sta bolj uravnotežen socioekonomski razvoj s pomočjo prenovljene občinske uprave in učinkovita osrednja podpora upravam samoupravnih lokalnih skupnosti. Da bi dosegli navedeno in ohranili raven izvajanja storitev, si bo treba prizadevati za večjo učinkovitost in uspešnost upravljanja občinskega sektorja skupaj s krepitvijo občinskih finančnih sistemov.

  • Podpora reformi – okoljsko upravljanje (8 milijonov evrov)

Cilj tega projekta v partnerstvu z ministrstvom za okolje je izboljšanje dela libanonskega javnega sektorja na področju okolja z reformo okoljskega upravljanja. Usposabljanje bo namenjeno ministrstvu za okolje in drugim zainteresiranim stranem v sektorju, vključno z organi pregona, da se jim pomaga bolje načrtovati in izvajati okoljsko politiko.

  • Podpora reformi sodstva (5 milijonov evrov)

EU je v preteklosti s programi že podprla reforme na področju libanonskega sodstva. V skladu z navedenimi programi bo novi program prispeval k bolj neodvisnemu in učinkovitejšemu sodnemu sistemu v Libanonu ter tako pri libanonski javnosti okrepil njegovo legitimnost in zaupanje vanj. Reševanje vprašanja neodvisnosti sodstva je ključni ukrep za izboljšanje njegovega delovanja in EU je vladi Libanona pripravljena pomagati pri doseganju tega cilja.

Več informacij

Odnosi med EU in Libanonom:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Evropska sosedska politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

COM(2011) 200 z dne 8. marca 2011.

2 :

COM(2011) 303 z dne 25. maja 2011.


Side Bar