Navigation path

Left navigation

Additional tools

comisia europeană – comunicat de presă

UE își intensifică sprijinul acordat pentru justiție și guvernanță în Liban

Bruxelles, 17 august 2011 – fondurile alocate astăzi de Uniunea Europeană vor contribui la reformarea sistemului judiciar libanez, prin organizarea de noi cursuri de formare pentru personalul administrativ și prin lansarea unei dezbateri naționale privind independența sistemului judiciar, care să ofere cetățenilor libanezi posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în cadrul unor conferințe și seminare.

Fondurile, care fac parte din Programul anual de acțiune în favoarea Libanului, vor permite, de asemenea, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sectorului public libanez prin sprijinul acordat Ministerului Mediului în vederea unei mai bune planificări și implementări a politicii de mediu.

Și municipalitățile libaneze vor beneficia de acest program, având în vedere noile cursuri care vor fi organizate și expertiza de care vor beneficia pentru ca aparatul administrativ municipal să fie mai eficace și să poată gestiona mai bine fondurile publice.

Comisarul UE pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Štefan Füle, a declarat, cu ocazia anunțării adoptării programului anual de acțiune 2011 pentru Liban: „Este extrem de important să sprijinim eforturile partenerilor noștri libanezi de creare a unui sistem de administrație publică performant și să stimulăm creșterea durabilă și democrația în această țară. Datorită reformelor în aceste domenii, cetățenii libanezi vor avea un cuvânt mai greu de spus în privința modului în care este guvernată țara, ceea ce va contribui la consolidarea încrederii și a legitimității sistemului judiciar.”

Programul anual de acțiune 2011 reprezintă un pachet de măsuri în domeniul cooperării în valoare de 33 de milioane EUR, alcătuit din trei domenii de reformă: finanțarea municipalităților, guvernanța în materie de mediu și justiția.

Toate domeniile care beneficiază de sprijin pentru reformă sunt în conformitate cu prioritățile menționate în cele două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”1 și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”2. Aceste domenii de reformă se regăsesc, de asemenea, în declarația ministerială a cabinetului primului-ministru Mikati.

Iată câteva detalii privind obiectivele programului:

  • Sprijinirea reformelor în domeniul finanțării municipalităților (20 de milioane EUR)

Acest program vizează o dezvoltare socioeconomică mai echilibrată prin modernizarea administrației municipale și prin acordarea de asistență centrală eficace administrațiilor locale. Pentru a realiza acest lucru, se va urmări în continuare îmbunătățirea eficacității și a eficienței gestionării sectorului municipal și consolidarea sistemelor de finanțare a municipalităților în vederea furnizării de servicii.

  • Sprijinirea reformei în domeniul guvernanței de mediu (8 milioane EUR)

Acest proiect, desfășurat în parteneriat cu Ministerul Mediului, are ca scop îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sectorului public libanez, prin reformarea guvernanței în materie de mediu. Se vor organiza cursuri pentru funcționarii din Ministerul Mediului, precum și pentru alte părți implicate din sector, scopul fiind o mai bună planificare și punere în aplicare a politicii de mediu, inclusiv o mai bună aplicare a legislației.

  • Sprijinirea reformei sistemului judiciar (5 milioane EUR)

UE a sprijinit deja reforme în sistemul judiciar libanez prin programe desfășurate în trecut. În continuarea acestora, noul program va contribui la consolidarea independenței și a performanței sistemului judiciar libanez, înregistrându-se astfel o creștere a legitimității și a încrederii de care se bucură acest sistem în rândul cetățenilor libanezi. Întrucât abordarea problemei independenței sistemului judiciar reprezintă un important pas înainte spre îmbunătățirea funcționării acestui sistem, UE este pregătită să acorde sprijin guvernului libanez în vederea atingerii acestui obiectiv.

Pentru mai multe informații

privind relațiile UE-Liban:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

privind politica europeană de vecinătate (PEV):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Persoane de contact :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 8 martie 2011.

2 :

COM(2011)303, 25 mai 2011.


Side Bar