Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — persbericht

EU voert steun voor justitie en bestuur in Libanon op

Brussel, 17 augustus 2011. De Europese Unie heeft vandaag financiële steun toegekend voor de hervorming van het justitiële stelsel van Libanon. Dat moet gebeuren door nieuwe opleidingen voor justitieel personeel aan te bieden en een nationale discussie op te starten over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Libanese volk moet de kans krijgen zijn stem te laten horen op conferenties en seminars.

Het geld, dat in het kader van het jaarlijkse actieprogramma voor Libanon ter beschikking wordt gesteld, moet ook de milieuprestaties van de openbare sector in Libanon verbeteren, door het ministerie van Milieu te helpen om het milieubeleid beter te plannen en uit te voeren.

Ook de Libanese gemeenten zullen van dit programma profiteren: zij krijgen de beschikking over nieuwe opleidingen en expertise om het bestuur van de gemeente doeltreffender te maken en het beheer van de overheidsmiddelen te verbeteren.

De EU-commissaris voor uitbreiding en nabuurschapsbeleid, Štefan Füle, zei bij de aankondiging van het jaarlijkse actieprogramma 2011 voor Libanon: “Het is van vitaal belang om steun te verlenen aan onze Libanese partners bij hun inspanningen om een goed functionerend overheidsbestuur op te zetten en duurzame groei en democratie in het land te stimuleren. Dankzij deze hervormingen krijgt het Libanese volk meer te zeggen over de manier waarop het land wordt bestuurd. Daardoor groeien het vertrouwen en de legitimiteit van het justitiële stelsel.”

Het jaarlijkse actieprogramma voor 2011 is een samenwerkingspakket van 33 miljoen euro, dat in drie hervormingsgebieden voorziet: financiering van de gemeenten, milieugovernance en justitie.

Alle onderdelen van de steun voor hervorming zijn in overeenstemming met de prioriteiten die zijn opgenomen in de twee gezamenlijke mededelingen van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied1 en Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden2. Deze hervormingsgebieden komen ook voor in de ministeriële verklaring van het kabinet van premier Mikati.

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Steun voor hervorming van de financiering van gemeenten (20 miljoen euro)

Dit programma beoogt een evenwichtiger sociaaleconomische ontwikkeling tot stand te brengen door het gemeentelijk bestuur te moderniseren en doeltreffende centrale steun te verlenen aan plaatselijke overheden. Daartoe wordt gestreefd naar effectiever en efficiënter beheer van de gemeenten, in combinatie met een beter financieringsstelsel voor de verlening van diensten.

  • Steun voor hervorming – milieugovernance (8 miljoen euro)

Dit project, dat in partnerschap met het ministerie van Milieu wordt uitgevoerd, beoogt de milieuprestaties van de Libanese overheid te verbeteren door hervorming van de milieugovernance. Bij het ministerie van Milieu en bij andere betrokkenen in de sector zal voor opleiding worden gezorgd, met als doel betere planning en uitvoering van het milieubeleid, ook wat de rechtshandhaving betreft.

  • Steun voor hervorming van justitie (5 miljoen euro)

De EU heeft in het verleden met haar programma’s al steun verleend voor hervormingen bij het justitiële apparaat in Libanon. Het daarop aansluitende nieuwe programma moet bijdragen tot een onafhankelijker en beter functionerende rechterlijke macht, zodat haar legitimiteit en het vertrouwen bij de Libanese bevolking worden vergroot. Bevordering van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel om de werking ervan te verbeteren. De EU staat klaar om de Libanese regering te helpen dit doel te bereiken.

Voor meer informatie

Betrekkingen EU–Libanon:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Europees nabuurschapsbeleid:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Contactpersonen:

Michael Mann +32 2 299 97 80

Anca Paduraru +32 2 296 64 30

1 :

COM(2011) 200 van 8 maart 2011.

2 :

COM(2011) 303 van 25 mei 2011.


Side Bar