Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU anyagilag is támogatja a libanoni igazságügyi és kormányzati rendszer fejlesztését

Brüsszel, 2011. augusztus 17. – A ma eldöntött európai uniós támogatás a libanoni tisztviselők számára biztosított új képzési lehetőségekkel, valamint a libanoni emberek véleményének kinyilvánítására konferenciák és szemináriumok révén esélyt adó országos igazságügyi konzultáció megnyitásával elősegíti a libanoni igazságügyi rendszer reformját.

A Libanonra vonatkozó éves cselekvési programból származó források a libanoni környezetvédelem teljesítményét is javítani fogják, mivel felhasználásukkal az ország környezetvédelmi minisztériuma javítani tudja a környezetvédelmi politika tervezését és végrehajtását.

A program Libanon önkormányzatai számára is előnyös, hiszen az új képzéseken szerzett ismeretek révén az önkormányzati köztisztviselők hatékonyabban és eredményesebben irányíthatják majd a közpénzek felhasználását.

A Libanonra vonatkozó 2011. évi cselekvési program bejelentésekor a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos, Štefan Füle a következőket nyilatkozta: „Alapvetően fontos, hogy támogassuk libanoni partnereink azon erőfeszítéseit, amelyek célja egy jól működő közigazgatási rendszer kiépítése, illetve az ország fenntartható növekedésének és demokratizálódásának előmozdítása. E reformok révén a libanoni emberek nagyobb beleszólást kapnak országuk irányításába, és végeredményben erősödik az igazságügyi rendszerbe vetett bizalom, illetve az igazságügyi rendszer legitimitása.”

A 2011. évi cselekvési program egy 33 millió eurós együttműködési csomag, amely három reformterületre összpontosít: az önkormányzati finanszírozásra, a környezetvédelmi irányításra és az igazságügyre.

A támogatott reformterületek összhangban vannak az Európai Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének alábbi két közös közleményével: „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” 1 és „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” 2. E reformterületeket a Mikati miniszterelnök kabinetje által kibocsátott közlemény is felsorolja.

A program részletes célkitűzései a következők:

  • Az önkormányzati finanszírozás reformjának támogatása (20 millió EUR)

E reform célja, hogy az önkormányzati közigazgatás korszerűsítése és a helyi önkormányzatoknak nyújtott hatékony központi támogatás révén javítsa a társadalom és a gazdaság fejlődésének egyensúlyát. Ennek megvalósításához javítani kell az önkormányzatok gazdálkodásának hatékonyságát és eredményességét, ezzel együtt a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében szigorítani kell az önkormányzatok pénzügyi rendszereinek működését.

  • A környezetvédelmi irányítás reformjának támogatása (8 millió EUR)

A környezetvédelmi minisztériummal közösen végrehajtott projekt célja, hogy a környezetvédelmi irányítás reformjával javuljon a libanoni környezetvédelem teljesítménye. A projekt során a környezetvédelmi minisztérium köztisztviselői és az ágazat szereplői képzésekben részesülnek, ezáltal javul a környezetvédelmi politika tervezése és végrehajtása, ideértve a jogérvényesítést is.

  • Az igazságügy reformjának támogatása (5 millió EUR)

Az EU már a múltban is támogatta a libanoni igazságügy reformját. Az új program a korábbi programokhoz igazodva hozzájárul majd a libanoni igazságügyi rendszer függetlenítéséhez és teljesítményének javításához, ezáltal erősödik az igazságügyi rendszer legitimitása, illetve az abba vetett bizalom. Az igazságügyi rendszer függetlenségének biztosítása a működés javításához vezető út alapvető eleme, ezért az EU mindenben segíti a libanoni kormányt e cél elérésében.

További információk

EU–Libanon kapcsolatok:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Európai szomszédságpolitika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 2011. március 8.

2 :

COM(2011)303, 2011. május 25.


Side Bar