Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU tukee Libanonin oikeuslaitoksen ja hallinnon kehittämistä

Bryssel 17.8.2011 – Euroopan unioni on tänään myöntänyt rahoitusta Libanonin oikeuslaitoksen uudistamiseen. Rahoitus mahdollistaa virkailijoille tarkoitetun uuden koulutuksen toteuttamisen. Lisäksi sen avulla pyritään käynnistämään kansallinen keskustelu tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuudesta, kun libanonilaiset saavat tilaisuuden esittää näkemyksiään konferensseissa ja seminaareissa.

Rahoitus on osa Libanonin vuotuista toimintaohjelmaa. Ohjelman avulla nostetaan myös ympäristönsuojelun tasoa Libanonin julkisella sektorilla auttamalla ympäristöministeriötä parantamaan ympäristöpolitiikan suunnittelua ja toteutusta.

Myös Libanonin kunnat hyötyvät ohjelmassa tarjottavasta uudesta koulutuksesta ja asiantuntemuksesta, jolla kuntasektorin hallintoa tehostetaan ja kuntien valmiuksia hallinnoida julkisia varoja parannetaan.

Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava EU-komissaari Štefan Füle totesi vuoden 2011 toimintaohjelman hyväksymisestä Ilmoittaessaan, että on erittäin tärkeää tukea libanonilaisia kumppaneita, kun he pyrkivät luomaan maahansa toimivan julkisen hallinnon järjestelmän ja edistämään kestävää kasvua ja demokratiaa. ”Nämä uudistukset antavat libanonilaisille enemmän sananvaltaa sen suhteen, miten heidän maataan johdetaan, ja auttavat lisäämään luottamusta oikeuslaitokseen ja sitä kautta oikeuslaitoksen legitiimiyttä”, komissaari Füle jatkoi.

Vuoden 2011 toimintaohjelma on 33 miljoonan euron yhteistyöpaketti, johon kuuluu kolme osa-aluetta: kuntarahoitus, ympäristöhallinto ja oikeuslaitos.

Uudistustuen osa-alueet vastaavat ensisijaisia tavoitteita, jotka Euroopan komissio ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat esittäneet kahdessa yhteisessä tiedonannossaan (Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa1 ja Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten2). Uudistuksen osa-alueet vastaavat myös pääministeri Mikatin kabinetin laatimassa lausunnossa esitettyjä.

Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kuntarahoituksen uudistamisen tukeminen (20 miljoonaa euroa)

Ohjelmassa pyritään tasapainottamaan sosiaalistaloudellista kehitystä uudistamalla kuntahallintoa ja tehostamalla keskushallinnon tukea kunnille. Tähän on tarkoitus päästä parantamalla kuntasektorin johtamisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä vahvistamalla kuntien rahoitusjärjestelmää palvelutarjonnan ylläpitämiseksi.

  • Ympäristöhallinnon uudistamisen tukeminen (8 miljoonaa euroa)

Ympäristönsuojelun tasoa Libanonin julkisella sektorilla pyritään parantamaan yhdessä maan ympäristöministeriön kanssa ympäristöhallintoa uudistamalla. Ympäristöministeriö ja muut alan sidosryhmät saavat koulutusta, jonka avulla ympäristöpolitiikan suunnittelua ja toteutusta sekä ympäristölainsäädännön noudattamista voidaan parantaa.

  • Oikeuslaitoksen uudistamisen tukeminen (5 miljoonaa euroa)

EU on jo aikaisemminkin tukenut Libanonin oikeuslaitosta koskevia uudistuksia. Uudella ohjelmalla lisätään Libanonin tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuutta ja toimivuutta, mikä lisää tuomioistuinten legitiimiyttä ja luottamusta niihin libanonilaisten keskuudessa. Tuomioistuinten riippumattomuuskysymyksen ratkaiseminen parantaa merkittävästi niiden toimivuutta. EU on valmis avustamaan Libanonin hallitusta tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätietoja

EU:n ja Libanonin suhteet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Euroopan naapuruuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200, 8. maaliskuuta 2011.

2 :

KOM(2011)303, 25. toukokuuta 2011.


Side Bar