Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

ЕС засилва подкрепата си за правосъдието и управлението в Ливан

Брюксел, 17 август 2011г. — С финансиране от ЕС, предоставено днес, ще бъде подпомогната реформата на ливанската съдебна система чрез ново обучение за съдебните деловодители и чрез започване на национални дебати за независимостта на съдебната система, посредством които ще се даде възможност на ливанския народ да изрази възгледите си на конференции и семинари.

Чрез средствата, които са част от годишната програма за действие за Ливан, ще се подобрят и екологичните резултати на публичния сектор в Ливан, като на Министерството на околната среда ще се окаже подкрепа да планира и осъществява по-добре политиката за околната среда.

От тази програма ще се възползват и ливанските общини чрез предоставянето на ново обучение и експертен опит, които ще помогнат на администрацията в общинския сектор да бъде по-ефективна и да може по-добре да управлява обществените средства.

При обявяването на приемането на годишната програма за действие за 2011 г. за Ливан комисарят на ЕС по разширяването и европейската политика за съседство Щефан Фюле заяви: „От жизненоважно значение е да подпомогнем усилията на нашите ливански партньори да създадат добре функционираща административна система и да насърчат устойчивия растеж и демокрацията в страната. В резултат от тези реформи ливанският народ ще може да изрази по-ясно волята си за начина, по който се управлява страната, и ще се изгради доверие и легитимност на съдебната система.“

Годишната програма за действие за 2011 г. представлява пакет за сътрудничество в размер на 33 млн. EUR, съставен от три области на реформа: общински финанси, управление на околната среда и правосъдие.

Всички области на реформа се вписват в приоритетите от двете съвместни съобщения на Европейската комисия и на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“1 и „Нов отговор на промените в съседните държави“2. Тези области на реформа са отразени и в министерското изявление на кабинета на министър-председателя Микати.

В по-подробен план целите на програмата са:

  • Подкрепа за реформата на общинските финанси (20 млн. EUR)

Тази програма има за цел постигането на по-добре балансирано социално-икономическо развитие чрез модернизирана общинска администрация и ефективна централна подкрепа за местното управление. За да се постигне тази цел, ще се търси подобряване на ефективността и ефикасността на управлението на общинския сектор, съчетано с усъвършенстване на общинските финансови системи, за да се поддържа предоставянето на услуги.

  • Подкрепа за реформа — Управление на околната среда (8 млн. EUR)

Този проект, изготвен в партньорство с Министерството на околната среда, има за цел подобряването на екологичните резултати на публичния сектор в Ливан чрез реформа на управлението на околната среда. Ще бъде предоставено обучение на Министерството на околната среда, както и на други заинтересовани страни в сектора, за да им се помогне да планират и осъществяват по-добре политиката за околната среда, включително правоприлагането.

  • Подкрепа за реформата на съдебната система (5 млн. EUR)

ЕС вече подкрепи реформите в областта на ливанската съдебна система чрез програми в миналото. В съответствие с тях новата програма ще допринесе за изграждането на по-независима и по-добре работеща съдебна система в Ливан, като по този начин ще се увеличи нейната легитимност и доверието на ливанците в нея. Значителна стъпка към подобряване на функционирането на съдебната система е преодоляването на проблема с независимостта ѝ и ЕС е готов да помогне на правителството на Ливан да постигне тази цел.

За повече информация:

Отношенията между ЕС и Ливан:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/lebanon/lebanon_en.htm

Относно европейската политика за съседство (ЕПС):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Лица за контакт:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 от 8 март 2011 г.

2 :

COM(2011)303 от 25 май 2011 г.


Side Bar