Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija je objavila novo pomoč za izobraževanje in energijo iz obnovljivih virov v Jordaniji

Bruselj, 17. avgusta 2011 – Evropska komisija bo z novim svežnjem pomoči v višini 71 milijonov evrov, ki ga je danes namenila Jordaniji, tej državi zagotovila nujno potrebno podporo za izobraževanje, energijo iz obnovljivih virov in izvajanje njenega akcijskega načrta evropske sosedske politike.

Evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle je dejal: “Nova pomoč Komisije bo osredotočena na dve področji, ki sta po mojem mnenju ključnega pomena za rast države – izobraževanje in energijo. Zmanjšanje porabe energije za 20 % je ambiciozen cilj in zadovoljen sem, da si EU prizadeva z vsemi močmi, da bi Jordaniji pri tem pomagala.“

Na področju izobraževanja bodo sredstva namenjena novim usposabljanjem učiteljev, izgradnji novih centrov za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter zagotavljanju predšolske izobrazbe otrokom, ki živijo v nekaterih od najrevnejših območij Jordanije.

Z uvedbo novega informacijskega sistema za upravljanje izobraževanja se bodo tudi izboljšali postopki spremljanja in ocenjevanja ministrstva za izobraževanje.

Na področju energije iz obnovljivih virov bo lahko Jordanija s pomočjo prejetih sredstev še naprej izvajala svojo energetsko strategijo za obdobje 2007–2020, s katero naj bi do leta 2020 zmanjšala porabo energije za 20 %. Podprlo se bo tudi izvajanje letnega akcijskega načrta evropske sosedske politike, s katerim bodo med drugim vzpostavljeni partnerski programi (twinning). V okviru teh programov bodo strokovnjaki iz držav članic začasno napoteni na delo v jordansko vlado, tako da bodo lahko posredovali svoje znanje.

V skladu s prednostnimi nalogami iz dveh nedavnih skupnih sporočil Evropske komisije in visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko („Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“1 ter „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“2) spada današnji sveženj v nacionalni okvirni program 2011–2013 za Jordanijo, v okviru katerega bo zagotovljena pomoč v višini 223 milijonov evrov.

Sveženj pomoč je namenjen trem glavnim področjem: energiji iz obnovljivih virov, izobraževanju in izvajanju akcijskega načrta.

Izvajali se bodo naslednji programi:

  • Program energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti (35 milijonov evrov)

Program sektorske proračunske podpore bo osredotočen na razvoj in izvajanje učinkovitih politik energije iz obnovljivih virov. Tako se bo zagotovila potrebna podpora izvajanju energetske strategije za obdobje 2007–2020, katere ambiciozni cilj je, da bi država do leta 2020 10 % energije proizvedla iz obnovljivih virov ter zmanjšala porabo energije za 20 %.

  • Podpora EU drugi fazi reforme šolstva (23 milijonov evrov)

S programom sektorske proračunske podpore se bodo zagotovila sredstva za drugo fazo reforme šolstva, zlasti izboljšanje manj razvitih področij, ki so ključna za reformo sektorja. Sem spadajo stalno usposabljanje učiteljev, boljše spremljanje in ocenjevanje zmogljivosti ministrstva za izobraževanje, zlasti s pomočjo zanesljivega informacijskega sistema za upravljanje izobraževanja ter dostopnejše in kakovostnejše izobraževanje predšolskih otrok in oseb s posebnimi potrebami.

  • Podpora izvajanju programa akcijskega načrta III (13 milijonov evrov)

S tem projektom se bodo različnim jordanskim institucijam zagotovile tehnična pomoč in partnerske dejavnosti, kar vključuje tesno partnerstvo med institucijami držav članic EU in institucijami države upravičenke (vključno z dolgotrajnimi napotitvami strokovnjakov), da se razvijejo sodobne in učinkovite uprave.

Jordanske institucije bodo tako lažje izpolnjevale svoje zaveze v okviru pridružitvenega sporazuma EU-Jordanija in akcijskega načrta evropske sosedske politike. EU je sicer že podprla jordanske reforme prek različnih programov.

Glede na potrebe jordanske uprave in zahteve akcijskega načrta, ki je pridobil višji status, postajajo te dejavnosti vedno bolj pomembne.

Del sredstev je bil prenesen iz leta 2012. V pripravi je drugi sveženj podpornih ukrepov in upamo, da bo na voljo jeseni.

Dodatne informacije

Odnosi med Evropsko unijo in Jordanijo:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Evropska sosedska politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

COM(2011) 200 z dne 8. marca 2011.

2 :

COM(2011) 303 z dne 25. maja 2011.


Side Bar