Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – comunicat de presă

Comisia anunță noi ajutoare pentru educație și surse regenerabile de energie în Iordania

Bruxelles, 17 august 2011 – Noul pachet de asistență financiară în valoare de 71 de milioane EUR, alocat astăzi Iordaniei, va oferi un sprijin esențial pentru educație, pentru energia din surse regenerabile și pentru punerea în aplicare a planului de acțiune al țării în cadrul politicii europene de vecinătate.

Comisarul UE pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Štefan Füle, a declarat: „Acest nou sprijin din partea CE se va concentra asupra a două domenii, pe care le consider extrem de importante pentru creșterea economică a unei țări – educația și energia. O reducere de 20% a consumului de energie reprezintă un obiectiv impresionant și sunt încântat că UE ia toate măsurile posibile pentru a ajuta Iordania la realizarea acestuia.”

În ceea ce privește educația, prin finanțarea menționată se vor oferi noi cursuri de formare pentru profesori, se va sprijini construirea unor noi centre de educație pentru persoanele cu nevoi speciale iar copii care trăiesc în unele dintre regiunile cele mai sărace ale Iordaniei vor putea avea acces la învățământul preșcolar.

De asemenea, finanțarea va contribui la îmbunătățirea procedurilor de monitorizare și evaluare utilizate de Ministerul Educației prin introducerea unui nou sistem de informații privind managementul educațional.

În ceea ce privește energia din surse regenerabile, acest sprijin va contribui la continuarea punerii în aplicare a strategiei țării în materie de energie în perioada 2007-2020, care ar trebui să ducă la realizarea unor economii de energie de 20% până în 2020. De asemenea, aceasta va sprijini punerea în aplicare a planului de acțiune anual în cadrul politicii europene de vecinătate, prin care se vor crea, printre altele, „programe de înfrățire” (twinning), în cadrul cărora experți din statele membre vor fi detașați în cadrul guvernului iordanian pentru a face schimb de cunoștințe și competențe.

În conformitate cu prioritățile exprimate în două comunicări comune recente ale Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” 1 și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” 2), pachetul de astăzi face parte din programul indicativ național pentru Iordania pe perioada 2011-2013, prin care se va furniza asistență în valoare de 223 de milioane EUR.

Acest pachet de asistență se concentrează pe trei domenii prioritare: energia din surse regenerabile, educație și sprijin pentru punerea în aplicare a planului de acțiune.

Vor fi puse în aplicare următoarele programe:

  • Programul pentru energie din surse regenerabile și eficiență energetică (35 de milioane EUR)

Programul de sprijin bugetar sectorial se va axa pe elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficace în domeniul energiei din surse regenerabile. Acesta va furniza sprijinul necesar pentru punerea în aplicare a strategiei țării în materie de energie în perioada 2007-2020, care are ca scop atingerea obiectivelor ambițioase de producere a 10% din energie din surse regenerabile și realizarea unei economii de energie de 20% până în 2020.

  • Sprijinul UE pentru a doua etapă a reformei educației (23 de milioane EUR)

Programul de sprijin bugetar sectorial va oferi sprijin pentru cea de a doua etapă a reformei educației. Mai precis, programul va pune accentul pe îmbunătățirea domeniilor mai puțin dezvoltate, care sunt însă esențiale pentru reforma sectorului. Acestea includ formarea continuă a profesorilor, îmbunătățirea capacităților de monitorizare și de evaluare ale Ministerului Educației, în special prin punerea în aplicare a unui sistem fiabil de informații privind managementul educațional și îmbunătățirea accesului la învățământul preșcolar și la cel destinat persoanelor cu nevoi speciale, precum și a calității acestora.

  • Sprijinul pentru punerea în aplicare a programului III din cadrul planului de acțiune (13 milioane EUR)

Acest proiect va oferi diferitor instituții din Iordania asistență tehnică și activități de înfrățire, care implică un parteneriat strâns între o instituție dintr-un stat membru al UE și o altă instituție din țara beneficiară (inclusiv detașări pe termen lung ale experților) pentru dezvoltarea unor administrații moderne și eficiente.

Un astfel de sprijin va ajuta instituțiile iordaniene în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de asociere UE-Iordania și a planului de acțiune în cadrul PEV și va contribui la completarea sprijinului furnizat de către UE pentru reformele desfășurate de Iordania prin diferite programe puse în aplicare până în prezent.

Având în vedere nevoile administrației iordaniene și cerințele planului de acțiune, căruia i s-a acordat în prezent un „statut avansat”, aceste activități devin din ce în ce mai importante.

Sprijinul menționat provine parțial din fonduri reportate din 2012. Un al doilea pachet de sprijin este în curs de pregătire și sperăm ca acesta să fie disponibil în toamnă.

Pentru mai multe informații privind

relațiile UE-Iordania:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

politica europeană de vecinătate (PEV):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Persoane de contact:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 din 8 martie 2011.

2 :

COM(2011)303 din 25 mai 2011.


Side Bar