Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja zapowiada nowy program wsparcia na rzecz kształcenia i energii odnawialnej w Jordanii

Bruksela, 17 sierpnia 2011 r. - Nowy pakiet pomocy w wysokości 71 mln EUR, przyznany dziś Jordanii, zapewni niezbędne wsparcie na rzecz kształcenia, energii odnawialnej oraz wdrażania krajowego planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa.

Štefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, oświadczył, że „To nowe wsparcie ze strony Wspólnoty Europejskiej będzie skierowane na dwa obszary, które w mojej opinii mają kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju – kwestie kształcenia i energii. zmniejszenie o 20 % zużycia energii jest imponującym celem i cieszę się, że UE dokłada wszelkich starań, aby wspomóc Jordanię w jego osiągnięciu.”

W zakresie kształcenia, środki te posłużą do finansowania nowych szkoleń dla nauczycieli i budowy nowych ośrodków kształcenia specjalnego oraz umożliwią dzieciom żyjącym w najbiedniejszych obszarach Jordanii dostęp do edukacji przedszkolnej.

Zostaną one również przeznaczone na rzecz ulepszenia procedur monitorowania i oceny ministerstwa edukacji poprzez wprowadzenie nowego systemu informacji zarządczej na temat edukacji.

W obszarze energii odnawialnej, wsparcie to pozwoli Jordanii na kontynuację wdrażania strategii energetycznej na lata 2007 – 2020, która powinna umożliwić uzyskanie oszczędności energii w wysokości 20 % do 2020 r. Program będzie także wspierał wdrożenie rocznego planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, który zakłada utworzenie programów partnerskich, między innymi dla ekspertów z państw członkowskich oddelegowanych do pracy przy rządzie Jordanii, aby dzielić się wiedzą i umiejętnościami.

Zgodnie z dwoma priorytetami ujętymi w niedawno opublikowanych wspólnych komunikatach Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego”1 i „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie”2) obecny pakiet jest częścią jordańskiego krajowego programu orientacyjnego 2011 – 2013, który zapewni środki pomocy w wysokości 223 mln EUR.

Powyższy pakiet pomocy ukierunkowany jest na trzy obszary priorytetowe: energię odnawialną, kształcenie oraz wsparcie wdrażania planu działania.

Zrealizowane zostaną następujące programy:

  • energia odnawialna i program na rzecz efektywności energetycznej (35 mln EUR)

Program sektorowego wsparcia budżetowego ukierunkowany będzie na rozwój i wdrożenie skutecznych polityk na rzecz energii odnawialnej. Zapewni to konieczne wsparcie, aby wdrożyć strategię energetyczną na lata 2007—2020, która ma na celu osiągnięcie ambitnych celów: 10 % produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 20 % oszczędności energii do 2020 r.

  • Wsparcie UE na rzecz drugiej fazy reformy szkolnictwa (23 mln EUR)

Program sektorowego wsparcia budżetowego będzie wspierał drugą fazę reformy szkolnictwa. W szczególności program ten będzie ukierunkowany na wsparcie dziedzin o niższym stopniu rozwoju, lecz o kluczowym znaczeniu dla reformy całego sektora. Obejmuje to kształcenie ustawiczne nauczycieli, polepszenie zdolności ministerstwa edukacji do monitorowania i oceny, w szczególności poprzez wdrożenie niezawodnego systemu informacji zarządczej na temat edukacji, rozszerzanie dostępu do wczesnej edukacji oraz kształcenia specjalnego, a także poprawę ich jakości.

  • Wsparcie wdrażania planu działania – program III (13 mln EUR)

Projekt ten zakłada udzielenie pomocy technicznej oraz zapewnienie działań partnerskich wielu instytucjom jordańskim. Oznacza to ścisłe partnerstwo między instytucją państwa członkowskiego UE oraz kraju korzystającego (w tym długoterminowe przydzielenie oddelegowanych ekspertów) w celu rozwoju nowoczesnej i sprawnie działającej administracji.

Wsparcie to umożliwi instytucjom jordańskim wypełnienie zobowiązań podjętych w kontekście układu o stowarzyszeniu między UE i Jordanią oraz planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Ponadto uzupełni ono dotychczasowe wsparcie unijne dla reform w Jordanii, udzielane w formie różnych programów.

Uwzględniając potrzeby administracji jordańskiej oraz wymogi planu działania, któremu nadano obecnie „szczególny status”, powyższe działania stopniowo nabierają coraz większego znaczenia.

Wsparcie to pochodzi częściowo ze środków przesuniętych z 2012 r. Opracowywany jest drugi pakiet wsparcia i oczekuje się, że będzie on dostępny jesienią.

Więcej informacji

Stosunki UE – Jordania:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Europejska polityka sąsiedztwa:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 z 8 marca 2011 r.

2 :

COM(2011)303 z 25 maja 2011 r.


Side Bar