Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persmededeling

Commissie kondigt nieuwe steun aan voor onderwijs en duurzame energie in Jordanië

Brussel, 17 augustus 2011 – Vandaag werd een nieuw hulppakket van 71 miljoen euro voor Jordanië goedgekeurd waarmee belangrijke steun mogelijk wordt voor onderwijs, duurzame energie en de tenuitvoerlegging van het actieplan van het Europese nabuurschapsbeleid voor het land.

EU-commissaris voor Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid, Štefan Füle, verklaarde: "Deze nieuwe steun van de Commissie richt zich vooral op twee gebieden, die naar mijn mening van vitaal belang zijn voor de groei van een land: onderwijs en energie. Het energiegebruik met 20% reduceren is een ambitieuze doelstelling en ik ben verheugd over het feit dat de EU doet wat zij kan om Jordanië daarbij te helpen."

Voor onderwijs zal de financiering nieuwe opleidingen voor leraren mogelijk maken, nieuwe centra helpen oprichten voor bijzonder onderwijs, en kinderen uit de armste gebieden van Jordanië toegang helpen krijgen tot kleuteronderwijs.

De financiering zal tevens de toezichts- en evaluatieprocedures van het ministerie van Onderwijs helpen verbeteren door de invoering van een nieuw informatiesysteem voor onderwijsbeheer.

Wat duurzame energie betreft, zal verder steun worden verleend aan de energiestrategie van het land voor de periode 2007-2020, die naar verwachting tegen 2020 een energiebesparing van 20% moet opleveren. Ook de tenuitvoerlegging van het jaarlijkse actieplan van het Europese nabuurschapsbeleid zal worden gesteund, onder meer door het opzetten van jumelageprogramma's, waarbij deskundigen uit de lidstaten worden gedetacheerd bij de regering van Jordanië om kennis en vaardigheden uit te wisselen.

Overeenkomstig de prioriteiten van de twee recente gezamenlijke mededelingen van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ("Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied"1 en "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden"2), is het vandaag goedgekeurde pakket een onderdeel van het nationale indicatieve programma 2011-2013 voor Jordanië waarbinnen een bedrag van 223 miljoen euro aan steun wordt vrijgemaakt.

Dit steunpakket richt zich op drie prioritaire gebieden: duurzame energie, onderwijs en steun voor de tenuitvoerlegging van het actieplan.

De volgende programma's zullen worden uitgevoerd:

  • Programma voor duurzame energie en energie-efficiëntie (35 miljoen euro)

Het programma voor sectorale begrotingssteun zal zich toespitsen op de ontwikkeling en de uitvoering van een doeltreffend beleid voor duurzame energie. Hiermee zal de nodige steun worden uitgetrokken voor de voortzetting van de energiestrategie voor 2007-2020 die de ambitieuze doelstelling heeft om tegen 2020 10% productie uit hernieuwbare energiebronnen en 20% energiebesparingen te verwezenlijken.

  • EU-steun voor de tweede fase van de onderwijshervorming (23 miljoen euro)

Het programma voor sectorale begrotingssteun zal steun verlenen aan de tweede fase van de onderwijshervorming. Meer specifiek zal het programma speciaal aandacht hebben voor de verbetering op gebieden die minder ontwikkeld zijn, maar wel van cruciaal belang voor de hervorming van de sector. Daaronder vallen de nascholing van leraren, verbeterde capaciteit voor toezicht en evaluatie van het ministerie van Onderwijs, meer bepaald door de invoering van een betrouwbaar informatiesysteem voor onderwijsbeheer, en een verbeterde toegang tot en een betere kwaliteit van kleuteronderwijs en bijzonder onderwijs.

  • Steun voor de tenuitvoerlegging van het actieplanprogramma III (13 miljoen euro)

Dit project zal technische bijstand en jumelageactiviteiten bieden aan diverse Jordaanse instellingen, door een nauw partnerschap tussen een instelling uit een EU-lidstaat en een uit het begunstigde land (met inbegrip van langdurige detacheringen van deskundigen) met als doel de ontwikkeling van een moderne en doeltreffende administratie.

Deze steun zal de Jordaanse instellingen bijstaan om hun verbintenissen na te komen in het kader van de associatieovereenkomst EU-Jordanië en het ENB-actieplan, bovenop de steun van de EU die tot dusver via diverse programma's was verleend aan de hervormingen in Jordanië.

Gezien de behoeften van de Jordaanse overheid en de eisen van het actieplan (dat thans "gevorderde status" heeft), worden deze activiteiten steeds belangrijker.

Deze steun komt ten dele uit middelen die vanaf 2012 ter beschikking komen. Een tweede steunpakket is in voorbereiding dat komt hopelijk in het najaar beschikbaar.

Voor meer informatie

Betrekkingen EU-Jordanië:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Over het Europese nabuurschapsbeleid (ENB):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Contactpersonen:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 van 8 maart 2011.

2 :

COM(2011)303 van 25 mei 2011.


Side Bar