Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija praneša apie naują paramą Jordanijos švietimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijai

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 17 d. Šiandien Jordanijai paskirtas naujas 71 mln. eurų paramos paketas. Šiomis lėšomis bus svariai remiamas švietimas, atsinaujinančiųjų išteklių energija ir šalies Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimas.

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas ES Komisijos narys Štefanas Füle kalbėjo: „Ši nauja EK parama bus skirta dviem sritims, kurios, mano nuomone, labai svarbios šalies augimui, – švietimui ir energetikai. 20 proc. sumažinti energijos vartojimą – įspūdingas uždavinys, todėl džiaugiuosi, kad ES daro viską, kad padėtų šiai šaliai jį įgyvendinti.“

Švietimo srityje lėšos bus skirtos naujam mokytojų mokymui, padės pastatyti naujus specialių poreikių turinčių moksleivių švietimo centrus, taip pat sudarys ikimokyklinio ugdymo galimybes kai kuriose skurdžiausiose Jordanijos vietovėse gyvenantiems vaikams.

Šios lėšos taip pat padės patobulinti Švietimo ministerijos stebėjimo ir vertinimo procedūras, nes bus įdiegta nauja švietimo valdymo informacinė sistema.

Parama atsinaujinančiųjų išteklių energijos sričiai padės šaliai ir toliau įgyvendinti 2007–2020 m. energetikos strategiją, pagal kurią tikimasi iki 2020 m. energijos suvartoti 20 proc. mažiau. Ji taip pat padės įgyvendinti Europos kaimynystės politikos metinį veiksmų planą, pagal kurį, be kita ko, bus parengtos porinių projektų programos. Pagal jas valstybių narių ekspertai bus komandiruojami į Jordanijos vyriausybę, kad pasidalytų žiniomis ir įgūdžiais.

Pagal dviejuose neseniai priimtuose bendruose Europos Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatuose („Pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“1 ir „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“2) išdėstytus prioritetus šiandieninis paketas yra sudėtinė 2011–2013 m. Jordanijos nacionalinės orientacinės programos, pagal kurią bus suteikta 223 mln. eurų pagalba, dalis.

Šis pagalbos paketas skirtas trims prioritetinėms sritims: atsinaujinančiųjų išteklių energijai, švietimui ir paramai įgyvendinant veiksmų planą.

Bus įgyvendinamos šios programos:

  • Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo programa (35 mln. eurų)

Sektorių biudžeto paramos programa bus skirta veiksmingai atsinaujinančiųjų išteklių energijos politikai plėtoti ir įgyvendinti. Šios paramos reikia, kad būtų įgyvendinta 2007–2020 m. energetikos strategija, kuria siekiama plataus užmojo tikslų – kad iki 2020 m. 10 proc. gamybos būtų iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos būtų suvartojama 20 proc. mažiau.

  • ES parama antrajam švietimo reformos etapui (23 mln. eurų)

Pagal sektorių biudžeto paramos programą bus teikiama parama antrajam švietimo reformos etapui. Konkrečiai programa bus skirta mažiau išvystytoms, bet labai svarbioms sektoriaus reformos sritims tobulinti. Tarp šių sričių: tęstinis mokytojų mokymas, didesni Švietimo ministerijos stebėjimo ir vertinimo gebėjimai, ypač įgyvendinant patikimą švietimo valdymo informacinę sistemą, ir didesnės ankstyvo ugdymo ir specialių poreikių turinčių vaikų švietimo galimybės ir didesnė tokio švietimo kokybė.

  • Parama įgyvendinant veiksmų plano III programą (13 mln. eurų)

Šis projektas suteks Jordanijos institucijoms techninę pagalbą ir bus vykdoma porinių projektų veikla, t. y. bus palaikomi glaudūs ES valstybės narės institucijos ir atitinkamos šalies paramos gavėjos institucijos partnerystės ryšiai (taip pat bus ilgam laikotarpiui komandiruojami ekspertai), kad būtų sukurta šiuolaikinė veiksminga administracija.

Tokia parama padės Jordanijos institucijoms laikytis įsipareigojimų, prisiimtų pagal ES ir Jordanijos asociacijos susitarimą ir EKP veiksmų planą, – taip bus papildoma iki šiol pagal skirtingas programas ES teikiama parama Jordanijos reformoms.

Atsižvelgiant į Jordanijos administracijos poreikius ir veiksmų plano reikalavimus, kurie padidinti dėl vadinamojo aukštesnio lygio statuso, šios veiklos svarba didėja.

Ši parama iš dalies teikiama iš 2012 m. numatytų lėšų. Rengiamas antras paramos paketas, kurį tikimės pateikti rudenį.

Daugiau informacijos

ES ir Jordanijos santykiai:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Europos kaimynystės politika (EKP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200, 2011 m. kovo 8 d.

2 :

COM(2011) 303, 2011 m. gegužės 25 d.


Side Bar