Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság Jordániában új programmal támogatja az oktatást és a megújuló energia használatát

Brüsszel, 2011. augusztus 17. – A Jordánia számára megítélt új, 71 millió eurós támogatási csomag döntő segítséget nyújt az oktatás, a megújuló energia használata és az országra vonatkozó európai szomszédságpolitikai cselekvési terv végrehajtása kapcsán.

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Az új uniós támogatás két olyan területre összpontosít, amelyek véleményem szerint döntő fontosságúak egy ország növekedéséhez: az oktatásra és az energiaügyre. Az energiafelhasználás 20%-os csökkentése jelentős vállalás, és örömömre szolgál, hogy az EU minden tőle telhető segítséget megad az ország ezen céljának eléréséhez.”

Az oktatás területén a források a tanárok továbbképzésére, a sajátos nevelési igényű tanulókat kiszolgáló oktatási intézmények létesítésére és a Jordánia legszegényebb területein élő gyerekek óvodai képzésére fordíthatók.

A program egy új oktatásigazgatási információs rendszer bevezetésével az oktatási minisztérium felügyeleti és értékelési eljárásainak tökéletesítéséhez is hozzájárul.

A megújuló energia területén a támogatás révén megvalósulhat az ország 2007–2020-as energiastratégiája, amelynek célja, hogy az időszak végére 20%-kal csökkenjen az energiafelhasználás. A támogatás elősegíti továbbá az éves európai szomszédságpolitikai cselekvési terv végrehajtását, többek között olyan ikerintézményi programok létrehozásával, amelyek révén a tagállamok szakértői – kirendelés keretében – tudásuk és szakértelmük megosztásának céljával a jordániai kormányzat számára végeznek munkát.

A ma odaítélt csomag – összhangban az Európai Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének két közös közleményében („Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” 1 és „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” 2) szereplő prioritásokkal – annak a Jordániára vonatkozó 2011–2013-as nemzeti indikatív programnak a részét képezi, amelynek keretében 223 millió euróval támogatják az országot.

A támogatási csomag három kiemelt területre összpontosít: a megújuló energiára, az oktatásra és a cselekvési terv végrehajtására.

A következő programok végrehajtására kerül sor:

  • Megújulóenergia- és energiahatékonysági program (35 millió EUR)

Az ágazati költségvetési támogatási program fő célja a megújuló energia használatát ösztönző eredményes szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása. Ennek eredményeként megvalósulhat az ország 2007–2020-as energiastratégiája, vagyis 2020-ig 10%-ra nőhet a megújuló energia aránya és 20%-kal csökkenhet az energiafelhasználás.

  • Az oktatási reform második szakaszához nyújtott uniós támogatás (23 millió EUR)

Az ágazati költségvetési támogatási program az oktatási reform második szakaszához nyújt támogatást. Konkrétabban, olyan területekre összpontosít, amelyek kevésbé fejlettek, de a szektor reformjához elengedhetetlenek. Ide tartozik a tanárok folyamatos továbbképzése, az oktatási minisztérium felügyeleti és értékelési kapacitásainak bővítése – főként egy megbízható oktatásigazgatási információs rendszer bevezetésével –, valamint a kapacitások bővítése és a színvonal emelése az óvodai oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása terén.

  • A cselekvési terv végrehajtására irányuló III. program támogatása (13 millió EUR)

E projekt keretében különböző jordániai intézmények technikai segítséget kapnak és ikerintézményi programokban vesznek részt, vagyis a korszerű és hatékony közigazgatás kiépítése érdekében szoros partneri kapcsolatokat alakítanak ki valamely uniós tagállam állami intézményeivel (szakértők hosszú távú kirendelését is ideértve).

A támogatással a jordániai intézmények képesek lehetnek az EU–Jordánia társulási megállapodásban és az európai szomszédságpolitikai terv szerinti cselekvési tervben foglalt vállalásaik teljesítésére. A projekt emellett kiegészíti a Jordánia reformjaihoz más programokból nyújtott uniós támogatásokat.

Tekintve a jordániai közigazgatás szükségleteit és az – immár előrehaladott státuszú – cselekvési terv követelményeit, e tevékenységek egyre nagyobb szerepet kapnak.

A támogatás részben 2012-ről előrehozott forrásokra épül. A támogatás második részlete előkészület alatt áll, reményeink szerint az ősszel már folyósítható lesz.

További információk

EU–Jordánia kapcsolatok:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Európai szomszédságpolitika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 2011. március 8.

2 :

COM(2011)303, 2011. május 25.


Side Bar