Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise nově podpoří vzdělávání a energii z obnovitelných zdrojů v Jordánsku

Brusel, 17. srpen 2011 – Ve prospěch Jordánska bylo dnes uvolněno 71 milionů EUR. Tento nový balíček finanční pomoci rozhodujícím způsobem podpoří vzdělávání, energii z obnovitelných zdrojů a realizaci jordánského akčního plánu v rámci evropské politiky sousedství.

Komisař EU pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle uvedl: „Tato nová podpora ze strany Evropské komise se soustředí na dvě oblasti, které jsou podle mého názoru pro růst země nezbytně důležité – a to je vzdělávání a energie. Jordánsko si stanovilo cíl, který vzbuzuje respekt, totiž snížit spotřebu energie o 20 %, a já jsem rád, že EU dělá vše pro to, aby mu při splnění tohoto cíle pomohla.“

V oblasti vzdělávání budou dané finanční prostředky vynaloženy na nová školení učitelů, na výstavbu nových zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na zpřístupnění předškolního vzdělávání dětem z nejchudších oblastí Jordánska.

Díky uvolněným financím bude zaveden nový informační systém spravující vzdělávání, což jordánskému ministerstvu školství pomůže zlepšit jeho kontrolní a hodnoticí postupy.

Pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů, finanční podpora pomůže Jordánsku pokračovat v realizaci jeho energetické strategie na roky 2007–2020, jejímž cílem je snížit do roku 2020 spotřebu energie o 20 %. Pomůže rovněž realizovat roční akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví partnerské programy – mj. půjde o program dočasného vyslání odborníků z členských států, kteří svými znalostmi a dovednostmi podpoří jordánskou vládu.

Dnešní balíček je součástí národního orientačního programu pro Jordánsko na období 2011–2013, v jehož rámci bude Jordánsku poskytnuta finanční pomoc ve výši 223 milionů EUR. Odpovídá to prioritám, jež stanovila dvě aktuální společná sdělení Evropské komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku („Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“1 a „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“2).

Balíček finanční pomoci se soustředí na tři prioritní oblasti: energii z obnovitelných zdrojů, vzdělávání a podporu realizace akčního plánu.

Budou uskutečněny následující programy:

  • Program energie z obnovitelných zdrojů a program energetické účinnosti (35 milionů EUR)

Tento program odvětvové rozpočtové pomoci se zaměří na rozvoj a realizaci účinných politik v oblasti obnovitelné energie. Poskytne nezbytnou pomoc k provedení energetické strategie na období 2007–2020, jež hodlá splnit tyto ctižádostivé cíle: do roku 2020 získávat 10 % energie z obnovitelných zdrojů a o 20 % snížit spotřebu energie.

  • EU podpoří druhou fázi reformy vzdělávání (23 milionů EUR)

Tento program odvětvové rozpočtové pomoci podpoří druhou fázi reformy vzdělávání. Program se konkrétně soustředí na zlepšení oblastí, které jsou zaostalé, avšak pro reformu tohoto odvětví zásadní. Podpory se dostane trvalému školení učitelů, ministerstvu školství na zlepšení jeho kontrolních a hodnoticích schopností (především zavedením spolehlivého informačního systému spravujícího vzdělávání) a podpořen bude přístup k předškolnímu vzdělávání a ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i jeho kvalita.

  • Program na podporu realizace akčního plánu III (13 milionů EUR)

Tento projekt poskytne různým jordánským orgánům technickou pomoc a podpoří jejich partnerské aktivity, tj. mezi orgánem z určitého členského státu EU a orgánem z Jordánska vznikne úzká spolupráce, jejíž účelem je vytvořit moderní a účinnou administrativu (součástí programu je také dlouhodobé vyslání odborníků).

Daná finanční podpora pomůže jordánským orgánům splnit závazky, které Jordánsko učinilo v souvislosti s dohodou o přidružení mezi EU a Jordánskem a s akčním plánem evropské politiky sousedství. Podpora kromě toho doplňuje pomoc EU, která byla zatím prostřednictvím nejrůznějších programů poskytnuta ve prospěch reforem v Jordánsku.

Poskytnutí pomoci je stále důležitější s ohledem na potřeby jordánské administrativy a požadavky akčního plánu, který má nyní „rozšířený status“.

Podpora bude zčásti financována z prostředků, které byly původně určeny na rok 2012. Druhý balíček finanční pomoci se připravuje a dá se očekávat, že bude k dispozici na podzim.

Další informace

Vztahy mezi EU a Jordánskem:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/jordan/jordan_en.htm

Evropská politika sousedství (EPS):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakty:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

KOM(2011) 200 ze dne 8. března 2011.

2 :

KOM(2011) 303 ze dne 25. května 2011.


Side Bar