Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nova pomoč Komisije za izboljšanje življenjskih pogojev in ustvarjanje delovnih mest v Egiptu

Bruselj, 17. avgusta 2011 – Evropska komisija je danes za Egipt odobrila 100 milijonov evrov za izboljšanje življenjskih pogojev revežev v Kairu, ustvarjanje več delovnih mest in zagotavljanje širšega dostopa do trajnostne energije. Z novo pomočjo se bodo izboljšali okoljski pogoji na tem območju, saj se bodo financirale pobude na področjih zbiranja odpadkov, recikliranja trdih odpadkov, sistemov za pridobivanje sončne energije za zdravstvene klinike ter odvajanja odpadne vode. Prek skupin civilne družbe bodo sredstva prav tako prispevala k večjemu ozaveščanju prebivalstva glede okoljskih izzivov, s katerimi se soočajo, lokalnim prebivalcem, zlasti ženskam in mladim, pa bodo pomagala, da bodo lahko sodelovali pri razvoju svojih območij. Program bo pomagal milijonu prebivalcev Egipta.

„Naša pomoč bo namenjena najpotrebnejšemu – zagotavljanju boljših življenjskih pogojev za revnejše ljudi, več delovnih mest in cenejše energije. Prinesla bo velike spremembe za življenje ljudi v Egiptu,“ je dejal evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle.

Zdaj 60 % prebivalcev Kaira živi v revnih predelih mesta brez osnovnih socialnih storitev, kot so dostop do pitne vode, kanalizacija in odvoz smeti. Prebivalci pogosto gradijo brez gradbenih dovoljenj ali brez ustrezne povezave na javno infrastrukturo.

Na področju trgovine se bodo s pomočjo Komisije, ki je namenjena usposabljanju, zagotavljanju pravnih nasvetov in vzpostavljanju ustreznega zakonodajnega okolja, izboljšale izvozne možnosti. Ti ukrepi bodo poleg povečanja kakovosti izvoza v končni fazi pomagali ustvariti tudi delovna mesta za prebivalce ter znižati cene hrane.

Na področju energetike bo program spodbujal obnovljive vire energije in prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z ukrepi, kot sta večja uporaba sončnih grelnikov ter vzpostavljanje programov varčevanja z energijo za javne zgradbe in ulično razsvetljavo, posledično pa bo zagotavljal tudi bolj pregledne in razumljive cene.

Pomoč, ki je del letnega akcijskega načrta, bo pripomogla, da se bo Egipt soočil z nekaterimi najpomembnejšimi in najnujnejšimi izzivi na poti k večji demokraciji in skupni blaginji.

V skladu s prednostnimi nalogami Egipta ter dvema skupnima sporočiloma Evropske komisije ter visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko (Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja1 in Nov odziv na spremembe v sosedstvu2) se bo finančna pomoč Evropske unije osredotočila predvsem na:

  • izboljšanje življenjskih pogojev za revne prebivalce, ki živijo na nezadostno preskrbljenih območjih v širši regiji Kaira (20 milijonov evrov),

  • izvajanje reform na področju trgovine in notranjega trga, za katere se pričakuje, da bodo spodbudile vključujočo gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest (20 milijonov evrov),

  • izboljšanje zagotavljanja trajnostne energije za vse prebivalce s spodbujanjem energije iz obnovljivih virov ter učinkovitosti energije skupaj s povečevanjem finančne preglednosti energetskega sektorja (60 milijonov evrov).

Dodatne informacije

Odnosi med EU in Egiptom:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Evropska sosedska politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

COM(2011) 200 z dne 8. marca 2011.

2 :

COM(2011) 303 z dne 25. maja 2011.


Side Bar