Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový príspevok Komisie k zlepšeniu životných podmienok a vytváraniu pracovných miest v Egypte

Brusel 17. augusta 2011 – Európska komisia dnes schválila finančnú pomoc vo výške100 miliónov EUR pre Egypt, ktorá má pomôcť zlepšiť životné podmienky chudobných v Káhire, vytvoriť viac pracovných miest a zabezpečiť širšiu dostupnosť udržateľnej energie. Tento nový príspevok zlepší environmentálne podmienky v regióne financovaním iniciatív v oblasti zberu odpadu, recyklácie pevného odpadu, solárnych energetických systémov pre zdravotné kliniky a v oblasti likvidácie odpadových vôd. Podporí takisto skupiny občianskej spoločnosti pri zvyšovaní povedomia o environmentálnych problémoch, ktorým obyvatelia čelia, a pomôže miestnym obyvateľom – najmä ženám a mladým ľuďom – zapojiť sa do rozvoja oblastí, v ktorých žijú. Program prinesie prospech jednému miliónu Egypťanov.

„Náš príspevok pomôže tam, kde je to najviac potrebné – zabezpečí lepšie životné podmienky pre chudobných, viac pracovných miest a lacnejšiu energiu. Pomôže výrazne zmeniť život obyčajných ľudí v celom Egypte“, uviedol Štefan Füle, komisár EÚ zodpovedný za oblasť rozširovania a európsku susedskú politiku.

V súčasnosti 60 % obyvateľov Káhiry žije v chudobných mestských štvrtiach a nemá prístup k základným sociálnym službám, ako je pitná voda, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadu. Obyvatelia často stavajú bez stavebného povolenia alebo bez riadneho napojenia na verejnú infraštruktúru.

V oblasti obchodu finančná pomoc Komisie prispeje k zlepšeniu možností vývozu tým, že poskytne odbornú prípravu a právnu pomoc a pomôže vytvoriť riadne regulačné prostredie. Okrem zlepšenia kvality vývozu tieto opatrenia v konečnom dôsledku pomôžu aj pri vytváraní pracovných miest a povedú k zníženiu cien potravín pre obyvateľstvo.

V energetike program pomôže pri propagácii obnoviteľných zdrojov energie a obmedzovaní množstva skleníkových plynov prostredníctvom opatrení, ako je zvýšené využívanie solárnych ohrievačov, vytváranie programov úspory energie pre verejné budovy a pouličné osvetlenie, ako aj zlepšením transparentnosti a tým aj zrozumiteľnosti taríf.

Tento príspevok, ktorý je súčasťou ročného akčného programu, pomôže Egyptu riešiť niektoré z jeho najdôležitejších a najnaliehavejších problémov, ktorým čelí na ceste k demokracii a spoločnej prosperite.

V súlade s egyptskými prioritami a dvomi spoločnými oznámeniami Európskej komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku („Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“ 1 a „Nová reakcia na meniace sa susedstvo“ 2) sa finančná pomoc Európskej únie zameria najmä na:

  • zlepšenie životných podmienok chudobného obyvateľstva, ktoré žije v oblastiach s nedostatočnými službami v regióne Veľká Káhira (20 miliónov EUR);

  • implementáciu reforiem v oblasti obchodu a domáceho trhu, ktoré by mali naštartovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest (20 miliónov EUR);

  • zlepšenie dodávok udržateľnej energie pre celú populáciu prostredníctvom propagácie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti v spojení s vyššou finančnou transparentnosťou energetického sektora (60 miliónov EUR).

Ďalšie informácie

Vzťahy medzi EÚ a Egyptom:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Európska susedská politika (ESP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michael Mann (+32 2 299 9780)

Anca Paduraru (+32 2 296 6430)

1 :

KOM(2011)200 z 8. marca 2011.

2 :

KOM(2011)303 z 25. mája 2011.


Side Bar