Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – comunicat de presă

Un nou sprijin din partea Comisiei pentru ameliorarea condițiilor de viață și crearea de locuri de muncă în Egipt

Bruxelles, 17 august 2011 – Astăzi, Comisia Europeană a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane EUR pentru Egipt, drept contribuție la îmbunătățirea condițiilor de viață a populației sărace din Cairo, la crearea mai multor locuri de muncă și la creșterea accesului la energie durabilă. Cu ajutorul acestui nou sprijin, se vor îmbunătăți condițiile de mediu din zonă, prin finanțarea inițiativelor privind colectarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor solide, sisteme de energie solară pentru spitale și evacuarea apelor reziduale. De asemenea, ajutorul este menit să ridice nivelul de conștientizare, prin intermediul grupurilor societății civile, cu privire la provocările în domeniul mediului cu care se confruntă locuitorii și să ajute populația locală, în special femeile și tinerii, să se implice în dezvoltarea zonelor în care locuiesc. 1 milion de locuitori din Egipt vor beneficia de acest program.

„Sprijinul nostru va reprezenta un sprijin în domeniile de maximă necesitate, oferind condiții de viață mai bune pentru populația mai săracă, mai multe locuri de muncă și o energie mai ieftină. Ajutorul va contribui la realizarea unei schimbări reale în viețile oamenilor obișnuiți din Egipt”, a declarat comisarul UE pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Štefan Füle.

60% din populația orașului Cairo locuiește în prezent în cartiere sărace și este privată de servicii sociale de bază, cum ar fi accesul la apă potabilă, canalizare și evacuarea deșeurilor. Adeseori se construiește fără a se obține autorizații de construcție sau fără nicio conectare corespunzătoare la infrastructura publică.

În domeniul comerțului, sprijinul acordat de Comisie va îmbunătăți oportunitățile de export prin oferirea de formare profesională și consiliere juridică, precum și prin aportul la crearea unui mediu de reglementare corespunzător. În paralel cu îmbunătățirea calității exporturilor, aceste măsuri vor contribui, de asemenea, la crearea de locuri de muncă și, în cele din urmă, la scăderea prețurilor produselor alimentare pentru populație.

În domeniul energiei, programul va contribui la promovarea resurselor de energie regenerabilă și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin măsuri cum ar fi utilizarea sporită a sistemelor de încălzire solară, crearea unor programe de economisire a energiei în clădirile publice și în iluminatul stradal și, prin urmare, prin tarife mai transparente și mai ușor de înțeles.

Fiind parte din programul anual de acțiune, acest ajutor va sprijini Egiptul să se confrunte cu unele dintre provocările cele mai importante și urgente în tranziția sa către o mai mare democrație și prosperitate comună.

În conformitate cu prioritățile Egiptului și cu cele două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”1 și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”2), sprijinul financiar din partea Uniunii Europene se va concentra, în special, pe:

  • îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației sărace care își are reședința în zonele defavorizate din regiunea metropolitană Cairo (20 de milioane EUR);

  • punerea în aplicare a reformelor în domeniul comerțului și pieței interne care, conform prognozelor, vor atrage după sine creșterea economică incluzivă și crearea de locuri de muncă (20 de milioane EUR);

  • îmbunătățirea aprovizionării cu energie durabilă pentru întreaga populație, prin promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, în paralel cu creșterea transparenței financiare din sectorul energetic (60 de milioane EUR).

Pentru mai multe informații

privind relațiile UE-Egipt:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

privind politica europeană de vecinătate (PEV):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Persoane de contact:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200, 8 martie 2011

2 :

COM(2011)303, 25 mai 2011


Side Bar