Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe steun van de Commissie om leefomstandigheden in Egypte te verbeteren en banen te creëren

Brussel, 17 augustus 2011 – Vandaag heeft de Europese Commissie 100 miljoen euro voor Egypte goedgekeurd om de leefomstandigheden van de armen in Caïro te verbeteren, meer banen te creëren en duurzame energie op ruimere schaal beschikbaar te maken. De nieuwe steun zal de milieuomstandigheden in het gebied verbeteren door initiatieven te financieren voor afvalinzameling, recycling van vaste afvalstoffen, zonne-installaties voor klinieken en de afvoer van afvalwater. Daarnaast zal de steun via het maatschappelijk middenveld de bewoners bewuster maken van de uitdagingen op gebied van milieu waar zij voor staan, en lokale mensen – en dan vooral vrouwen en jongeren - helpen betrokken te raken in de ontwikkeling van hun eigen leefgebieden. Eén miljoen Egyptenaren zullen van het programma kunnen profiteren.

“Onze steun zal helpen waar dat het meest nodig is en zal zorgen voor betere leefomstandigheden voor armere mensen, meer banen en goedkopere energie.

Onze steun zal een werkelijk verschil uitmaken voor het leven van gewone mensen in heel Egypte,” aldus Štefan Füle, EU-commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid. Momenteel leeft 60% van de bevolking van Caïro in sloppenwijken waar geen sociale voorzieningen zijn als drinkwater, riolering en afvalverwijdering. Vaak bouwen bewoners zonder een bouwvergunning of zonder enige behoorlijke aansluiting op de openbare infrastructuur.

De steun van de Commissie zal in de handel de exportmogelijkheden verbeteren door middel van opleiding en juridisch advies en door te helpen bij het opstellen van een behoorlijk regelgevend kader. Deze maatregelen zullen niet alleen de kwaliteit van de export verbeteren, maar uiteindelijk ook helpen banen te creëren en leiden tot lagere voedselprijzen voor de bevolking.

Op het gebied van energie zal het programma helpen hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen door maatregelen als het toenemend gebruik van zonneboilers, energiebesparende programma's voor openbare gebouwen en straatverlichting. Het zal ook helpen de tarieven transparanter en bijgevolg begrijpelijker te maken.

De steun, die deel uitmaakt van het jaarlijks actieprogramma, zal Egypte helpen met enkele van zijn grootste en dringendste problemen op zijn weg naar meer democratie en gedeelde welvaart.

De financiële steun van de Europese Unie zal, overeenkomstig de Egyptische prioriteiten en de twee gezamenlijke mededelingen van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (“Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied"1 en "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden"2) vooral gericht zijn op:

  • het verbeteren van de leefomstandigheden van de arme bevolking die woont in de delen met weinig voorzieningen van het grotere gebied rond Caïro (20 miljoen euro);

  • het doorvoeren van hervormingen op het gebied van handel en de binnenlandse markt die naar verwachting economische groei en het creëren van banen zullen teweegbrengen (20 miljoen euro);

  • het verbeteren van de voorziening van duurzame energie voor de gehele bevolking door het bevorderen van hernieuwbare energie en energie-efficiency in combinatie met het versterken van de financiële transparantie van de energiesector (60 miljoen euro).

Voor meer informatie

Betrekkingen Europese Unie-Egypte:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Over het Europees nabuurschapsbeleid (ENB):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Contacts :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011)200 van 8 maart 2011.

2 :

COM(2011)303 van 25 mei 2011.


Side Bar