Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη – δελτιο τυπου

Νέα ευρωπαϊκή στήριξη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Αίγυπτο

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 100 εκατ. € για την Αίγυπτο, για τη στήριξη της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των φτωχών του Καΐρου, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την ευρύτερη διάδοση της αειφόρου ενέργειας. Η νέα στήριξη θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή μέσω χρηματοδότησης πρωτοβουλιών για τη συλλογή απορριμμάτων, την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, τα συστήματα ηλιακής ενέργειας για κέντρα υγείας και τη διάθεση υγρών αποβλήτων. Επίσης, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση, μέσω ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, και θα βοηθήσει τον τοπικό πληθυσμό - ιδίως τις γυναίκες και τους νέους – να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Από το πρόγραμμα αυτό θα επωφεληθούν 1 εκατ. Αιγύπτιοι.

« Η στήριξή μας θα βοηθήσει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο – παρέχοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους φτωχότερους, περισσότερες θέσεις εργασίας και φθηνότερη ενέργεια. Η στήριξη θα προσφέρει σημαντική βελτίωση στους απλούς ανθρώπους της Αιγύπτου», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle.

60% του πληθυσμού του Καΐρου ζει σήμερα σε υποβαθμισμένες περιοχές και στερείται βασικών κοινωνικών υπηρεσιών όπως το πόσιμο νερό, οι υπόνομοι και η διάθεση απορριμμάτων. Οι κάτοικοι χτίζουν συχνά χωρίς οικοδομική άδεια ή χωρίς τις κατάλληλες συνδέσεις με τις δημόσιες υποδομές.

Όσον αφορά το εμπόριο, η στήριξη της Επιτροπής θα βελτιώσει τις δυνατότητες εξαγωγών παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση, νομικές συμβουλές και βοηθώντας στην καθιέρωση ενός κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος. Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας των εξαγωγών, αυτά τα μέτρα, τελικά, θα βοηθήσουν επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων για τον πληθυσμό.

Όσον αφορά την ενέργεια, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, μέσω μέτρων όπως η αυξημένη χρήση ηλιακών θερμαντήρων, η δημιουργία προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στον οδικό ηλεκτροφωτισμό και θα καταστήσει έτσι τις τιμές περισσότερο διαφανείς και κατανοητές.

Η στήριξη, η οποία αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος δράσης, θα βοηθήσει την Αίγυπτο να αντιμετωπίσει μερικές από τις περισσότερο σημαντικές και επείγουσες προκλήσεις κατά τη μετάβαση της χώρας προς περισσότερη δημοκρατία και κοινή ευημερία.

Με γνώμονα τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις δύο κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας («Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» 1 και «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει»2), η χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθεί ιδίως:

  • στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης φτωχού πληθυσμού που κατοικεί σε μη εξυπηρετούμενες επαρκώς περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του Καΐρου (20 εκατ. €)·

  • στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο εμπόριο και στην εγχώρια αγορά που αναμένεται να πυροδοτήσουν τη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (20 εκατ. €)·

  • στη βελτίωση της παροχής αειφόρου ενέργειας σε ολόκληρο τον πληθυσμό μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας (60 εκατ. €).

Για περισσότερες πληροφορίες

Για τις σχέσεις Αιγύπτου-ΕΕ:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

COM(2011) 200 της 8 Μαρτίου 2011.

2 :

COM(2011) 303 της 25 Μαΐου 2011.


Side Bar