Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye midler fra Kommissionen skal forbedre levevilkårene og skabe beskæftigelse i Egypten

Bruxelles, den 17. august 2011 – Europa-Kommissionen godkendte i dag en bevilling på 100 mio. EUR til Egypten. Pengene skal være med til at forbedre levevilkårene for fattige i Kairo, øge beskæftigelsen og udbrede bæredygtig energi. De nye midler skal forbedre miljøet i området gennem finansiering af initiativer inden for renovation, genvinding af fast affald, solenergisystemer til sundhedsklinikker og spildevandsafledning. Midlerne skal også bruges til at udbrede kendskabet til de miljømæssige udfordringer, som indbyggerne står over for, og være med til at sikre, at de lokale – særlig kvinder og unge – involveres i udviklingen af deres bydel. Dette tiltag skal iværksættes via civilsamfundsgrupper. 1 million egyptere vil få gavn af programmet.

"Vi sætter ind dér, hvor behovet er størst, og vores støtte skal anvendes til at forbedre de fattiges levevilkår, skabe arbejdspladser og sikre billigere energi. Støtten kommer til at gøre en reel forskel i almindelige menneskers liv i hele Egypten," siger EU's kommissær for udvidelse og europæisk naboskabspolitik, Štefan Füle.

60 % af indbyggerne i Kairo lever i dag i slumkvarterer og mangler basale sociale ydelser såsom adgang til drikkevand, kloakering og renovation. Indbyggerne opfører ofte huse uden at have opnået en byggetilladelse eller uden reelt at blive koblet til den offentlige infrastruktur.

På handelsområdet skal Kommissionens midler bruges til at forbedre eksportmulighederne ved at stille uddannelse og juridisk rådgivning til rådighed og ved at bidrage til at sikre ordentlige lovgivningsmæssige rammer. Ud over at forbedre kvaliteten af eksporten skal disse foranstaltninger i sidste ende også bidrage til at skabe beskæftigelse og sikre lavere fødevarepriser for hele befolkningen.

På energiområdet skal programmet være med til at fremme vedvarende energikilder og begrænse udledningen af drivhusgasser, bl.a. gennem øget brug af solvarmeanlæg, indførelsen af energispareplaner for offentlige bygninger og gadebelysning og ved at sikre mere gennemsigtige og dermed lettere gennemskuelige priser.

Midlerne, som indgår i det årlige handlingsprogram, skal hjælpe Egypten med at løse nogle af landets største og mest presserende udfordringer på vejen mod mere demokrati og fælles velstand.

I overensstemmelse med Egyptens prioriteter og de to fælles meddelelser fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde"1 og "En ny tilgang til nabolande i forandring"2) vil EU's finansielle støtte navnlig have fokus på:

  • forbedring af levevilkårene for de fattige, der bor i de områder af Storkairo, hvor faciliteterne er mangelfulde (20 mio. EUR)

  • gennemførelse af handelsreformer og reformer på hjemmemarkedet med henblik på at få sat gang i den inklusive økonomiske vækst og i beskæftigelsen (20 mio. EUR)

  • forbedring af den bæredygtige energiforsyning for hele befolkningen gennem fremme af vedvarende energi og energieffektivitet og forbedring af den finansielle gennemsigtighed i energisektoren (60 mio. EUR).

Yderligere oplysninger:

Forbindelserne mellem EU og Egypten:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Den europæiske naboskabspolitik (ENP):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

KOM(2011)200 af 8. marts 2011.

2 :

KOM(2011)303 af 25. maj 2011.


Side Bar