Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nový příspěvek Komise ke zlepšení životních podmínek a vytváření pracovních míst v Egyptě

Brusel 17. srpna 2011 – Evropská komise dnes schválila finanční podporu Egypta ve výši 100 milionů EUR, jež má pomoci zlepšit životní podmínky chudých v Káhiře, vytvořit více pracovních míst a zajistit širší dostupnost udržitelné energie. Z tohoto příspěvku budou financovány iniciativy v oblasti sběru odpadu, recyklace pevného odpadu, solárních energetických systémů pro nemocnice a likvidace odpadních vod, které pomohou zlepšit životní prostředí. Finanční pomoc rovněž podpoří občanská sdružení při zvyšování informovanosti o environmentálních problémech, jimž obyvatelé čelí, a pomůže místním lidem – zvláště ženám a mladým lidem – zapojit se do rozvoje svých regionů. Z programu bude mít prospěch jeden milion Egypťanů.

„Náš příspěvek pomůže tam, kde je ho nejvíce třeba – zajistí lepší životní podmínky pro chudé, více pracovních míst a cenově dostupnější energii. Pomůže výrazně změnit životy obyčejných lidí v celém Egyptě,“ uvedl evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle.

Celkem 60 % obyvatel Káhiry v současnosti žije v chudinských čtvrtích a nemá přístup k základním sociálním službám, jako je zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a likvidace odpadu. Lidé často staví bez stavebního povolení či bez řádného napojení na veřejnou infrastrukturu.

V oblasti obchodu povede finanční pomoc Komise k lepším možnostem vývozu, jelikož bude spojena s odborným proškolením a právní pomocí a pomůže vytvořit řádné regulační prostředí. Kromě toho, že se zlepší kvalita vývozu, napomohou tato opatření nakonec také tvorbě pracovních míst a snížení cen potravin pro obyvatelstvo.

V energetice program přispěje k propagaci obnovitelných zdrojů energie a omezení skleníkových plynů díky opatřením, mezi něž patří zvýšené využití solárních ohřívačů a vytváření programů energetických úspor pro veřejné budovy a pouliční osvětlení, a díky transparentnějším, a tudíž také srozumitelnějším sazbám.

Finanční pomoc, jež je součástí ročního akčního programu, pomůže Egyptu, aby se vypořádal s nejzávažnějšími a nejnaléhavějšími problémy na cestě k větší demokracii a sdílené prosperitě.

V souladu s egyptskými prioritami a dvěma společnými sděleními Evropské komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku („Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“1 a „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“2) bude finanční pomoc Evropské unie zaměřena především na:

  • zlepšení životních podmínek chudého obyvatelstva, jež žije v oblastech s nedostatečnými službami v regionu Velká Káhira (20 milionů EUR),

  • provádění reforem obchodu a domácího trhu, které by měly nastartovat hospodářský růst podporující začlenění a tvorbu pracovních míst (20 milionů EUR),

  • zlepšení dodávek udržitelné energie pro veškeré obyvatelstvo díky propagaci obnovitelné energie a energetické účinnosti společně s vyšší finanční transparentností energetického sektoru (60 milionů EUR).

Další informace

Vztahy EU-Egypt:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/egypt/egypt_en.htm

Evropská politika sousedství (EPS):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

KOM(2011) 200 ze dne 8. března 2011.

2 :

KOM(2011) 303 ze dne 25. května 2011.


Side Bar