Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nova evropska pomoč Alžiriji za zaščito kulturne dediščine in prometni sektor

Bruselj, 17. avgusta 2011 – Evropska komisija je danes sprejela letni akcijski program za leto 2011, v katerem je za Alžirijo predvidenih 34,5 milijona EUR. S tem programom se bo okrepilo partnerstvo med Evropsko unijo in Alžirijo. Cilj prvega projekta je izboljšati varstvo in vrednotenje alžirske kulturne dediščine, zlasti s podporo prednostnih ukrepov določanja in poznavanja kulturne dediščine (popis), njenega varstva (instrumenti za varstvo) ter razvoja (instrumenti za upravljanje in pilotni projekti) s prispevki za metodološka orodja, opremo in izobraževanje. S takšnim pristopom je cilj tega projekta razvijati tudi možnosti za zaposlovanje mladih brez kvalifikacij, zlasti z izobraževanjem in usposabljanji na terenu.

Drugi projekt bo prispeval k razvoju nove prometne strategije v Alžiriji, vključno z modernizacijo ministrstva za promet, podporo za posodobitev zakonov in predpisov ter pomoč institucijam, ki skrbijo za varnost v prometu, in k razvoju strokovnosti poklicev na področju prometa.

Evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle je dejal: „Komisija s svojo pomočjo podpira voljo Alžirije do napredovanja na področju kulturne dediščine in prometa. V Alžiriji je nešteto zgodovinskih krajev, katerih dragoceno dediščino bomo pomagali zavarovati s to podporo. Naša podpora se bo tako na področju dediščine kot prometa osredotočala na usposabljanje in poklicne možnosti za mlade.“

Pozneje bo za letni akcijski program za leto 2011 namenjenih dodatnih 23,5 milijona EUR za uresničevanje izzivov, povezanih z zaposlovanjem in vključevanjem mladih v družbo.

Komisija je sprejela naslednja ukrepa:

  • Podporni program za varstvo in vrednotenje kulturne dediščine v Alžiriji (21,5 milijona EUR)

Namen tega programa je pripomoči, da se bo kulturna dediščina upoštevala kot orodje za gospodarski in človekov razvoj v Alžiriji. Ta pristop združuje vse akterje in sektorje, povezane z dediščino. Vključeni so v poznavanje, varstvo, upravljanje in vrednotenje dediščine. Usposabljanja na terenu se izvajajo na pilotnih območjih.

  • Podporni program za prometni sektor II (13 milijonov EUR)

Evropska komisija podpira prometni sektor od leta 2006. Program prometni sektor II še naprej podpira izboljševanje sektorske strategije Alžirije, vključevanje pravnega reda EU na področju varnosti in ureditve ter izboljševanje zmožnosti meteoroloških institucij za podporo letalstvu in pomorskemu sektorju.

V okviru pridružitvenega sporazuma z EU iz leta 2005 je za Alžirijo predvidenih 172 milijonov EUR za obdobje 2011–2013, ki se financirajo iz Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva.

Dodatne informacije:

EU-Alžirija:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Evropska sosedska politika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti:

Michael Mann (+32 22999780)

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar